Kao ilustraciju tvrdnje iz prethodne objave br. 18 da Hrvatske ceste i njihov ravnatelj Josip Škorić svojim postupcima i izjavama siluju ne samo činjenice i zdravi razum nego i životne potrebe žitelja Poljica i Omiša kako bi na njima ‘štedjeli’, donosimo usporedni prikaz službenog (važećeg) i alternativnog prijedloga rješenja čvora ‘Omiš’ inž. Ivana Vulića i suradnika (na koji se nitko od nadležnih ni osvrnuo nije!) iz kojega se to najbolje vidi.

Stoga još jednom ponovimo: koliko god važan bio tunel kroz Lisičinu zajedno s novom trasom državne ceste DC-70 u njenom ishodišnom dijelu (na skici desno označena smeđom bojom) jednako ili više je važno što službeno rješenje čvora ‘Omiš’ (skica lijevo) ne udovoljava prometnim potrebama ni Poljičana ni Omišana zato što suluda račva u tunelu „Komorjak“ ne omogućuje DVOSMJERAN promet nego samo tzv. IZLIJEVANJE prometa iz smjera Makarske na jadnu poljičku cestovnu infrastrukturu, dok vozilima iz smjera Dugoga Rata (Splita) UVJETUJE NASTAVAK VOŽNJE do Ravnica da bi tek POVRATNOM vožnjom kroz središte Omiša(!) ta ista vozila nastavila put do svojih poljičkih odredišta odnosno do autoceste A1 i čvora ‘Blato n/C’.  

Za razliku od službenog rješenja čvora ‘Omiš’ po kojemu se, nažalost, upravo izvode radovi na omiškoj zaobilaznici, alternativno rješenje na skici desno OMOGUĆUJE odvijanje prometa u SVIM smjerovima i to bez narušavanja vizure Mošnice, Babnjače i Komorjaka, trorogog uresa grada Omiša s poljičke strane koji će, izgradili se njihovim obroncima brza cesta kako su HC naumile, u budućnosti biti poprište novih odrona i sanacija.

Drumovi će poželjeti Turaka, al’ Turaka više biti neće. Zamijeniše ih Hrvatske ceste d.o.o.!

Napomena: obe priložene varijante prometnog rješenja čvora ‘Omiš’ dostupne su u većem formatu na http://poljica.hr/o-drzavnoj-cesti-d8-stobrec-omis-kroz-poljica/

Facebook Komentari