Novi most preko Cetine na više od 70 m nadmorske visine (foto: Tom Dubravec, Cropix)

Mini-jubilej petogodišnjega postojanja internetske i fb-stranice Saveza za Poljica odlučili smo obilježiti još jednim u nizu priloga o prometnoj problematici Poljica kojih smo u navedenome razdoblju objavili više od stotinu (!) svjesni činjenice da su promet i prometna infrastruktura žila kucavica svakog životnog prostora koja omogućuje njegovo funkcioniranje. Kako na području povijesnih Poljica gotovo svu prometnu infrastrukturu baštinimo iz (pra)davnih vremena, ne čude brojni prometni trombovi koji su pridonijeli posvemašnjoj obamrlosti Poljica, naročito Gornjih. Začuđujuće je, međutim, što upravo na toj i takvoj prometnoj infrastrukturi neprimjerenoj našemu vremenu i potrebama nadležni i odgovorni temelje našu budućnost i budućnost onoga što je od Poljica ostalo. Pri tome mislimo na izgradnju toliko hvaljene zaobilaznice Omiša koja bi, s obzirom na svoje kapitalno prometno značenje i investicijsku vrijednost veću od 500 milijuna kuna, budućnost Poljica i Omiša morala učiniti boljom ali smo mišljenja da će zbog niza stručnih promašaja u njenom planiranju i projektiranju ostati upamćena kao kapitalan promašaj i investicija bez pokrića. 

Zbog svega toga smo Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 2. veljače 2022. uputili Zahtjev za inspekcijskim nadzorom sigurnosti prometa na području Poljica (1) u kojemu smo obrazložili naše sumnje i ukazali na uočene probleme i propuste te zamolili da se isti u najkraćemu roku otklone. Suprotno dosadašnjoj praksi, MMPII je ovoga puta u razumnome roku dostavilo svoj odgovor (2) kojim je, nažalost, samo meritorno potvrdilo opravdanost rečenoga zahtjeva za inspekcijskim nadzorom kao i našu bojazan da ni postojeća, a niti planirana prometna infrastruktura još zadugo neće biti odgovarajuće prometnim potrebama domicilnog stanovništva i drugih sudionika u prometu. 

Čvor Omiš, službeno i alternativno rješenje

To nas je, naravno, ponukalo da resornome ministarstvu u formi pisanoga komentara (3) na spomenuti odgovor iznova dostavimo naša dugogodišnja zapažanja, stručna razmatranja i prijedloge kako bismo zajedničkom pameću i suradnjom pokušali iznaći optimalna prometna i projektna rješenja dok je na vrijeme i dok se još može jer – barem kad je tzv. zaobilaznica Omiša u pitanju – ne bismo željeli da rješavajući stare nepotrebno srljamo u nove prometne zastoje koji će nakon Donjih zahvatiti i Srednja Poljica, a što će se odraziti i na sam grad Omiš.

Zato se iskreno nadamo da će ovu našu prepisku s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture proučiti svi oni koje ova problematika profesionalno i/ili životno zanima, a naročito odgovorni predstavnici Poljicima nadležnih jedinica lokalne samouprave kojima predlažemo da se zajedničkim nastupom izbore za hitno sazivanje stručnog okruglog stola na području Poljica kako bi se otklonile manjkavosti i iznašla optimalna rješenja, a u čijemu bi radu, uz predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Županijske uprave za ceste Split, Splitsko-dalmatinske županije te JLS s područja Poljica sudjelovala i skupina neovisnih stručnjaka akreditiranih od strane mjesnih odbora, udruga i građanskih inicijativa s područja Poljica kao njihovi legitimni predstavnici. S tom svrhom dostupnima smo učinili i sve naprijed spomenute dokumente kako slijedi:

1. Zahtjev Saveza za Poljica za inspekcijskim nadzorom sigurnosti prometa na području Poljica

2. Odgovor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na Zahtjev Saveza za Poljica

3. Komentar Saveza za Poljica na Odgovor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Facebook Komentari