U povodu članka objavljenog 27. travnja 2020. na Dalmatinskom portalu pod naslovom „Omiški vijećnik upozorava na previranja oko konačnog izgleda obilaznice Omiša“ (vidi https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/omiski-vijecnik-upozorava-jos-traju-previranja-oko-konacnog-izgleda-obilaznice-omisa/64102), dijelimo zadovoljstvo s vjećnikom Grada Omiša g. Denisom Dujmovićem zbog vijesti koja kaže da je „Grad Omiš nakon niza lutanja i odbacivanja prijedloga konačno pozitivno reagirao na cjelovito i potpuno funkcionalno prometno rješenje omiškog cestovnog čvorišta“.  

Ovime bi, poručuje Dujmović, Splitsko-dalmatinska županija trebala izmijeniti odnosno nadopuniti dio prometnih rješenja i koridora koji bi buduću brzu cestu Split-TTTS-Podstrana-Dugi Rat-Omiš iz smjera Splita u čvoru ‘Zakučac’ (‘Omiš-centar’) povezali na državnu cestu D70, a time i s gradom Omišom, te autocestom u čvorištu Blato n/C. U zahtjevu se spominje i hitna izgradnja dijela D70 i dvaju tunela dužine 50 m (tunel Priko) i 370 m (tunel Lisičina), što je dio buduće nužne korekcije državne ceste D70 na potezu D8 (Priko)-tunel Priko-tunel Lisičina do uklapanja na postojeću trasu državne ceste D70 u budućem čvoru ‘Zakučac’, koja je zbog znanih i neznanih političkih i prostorno planskih razloga 13. travnja 2013. izbačena iz GUP-a Grada Omiša.

Uz potporu nastojanjima našega vjećnika g. Dujmovića dužni smo ovom prilikom podsjetiti i na nebrojene pokušaje dipl. ing. građ. g. Ive Vulića koji desetljećima, stručno i argumentirano, pokušava odgovornima u Gradu Omišu, županijskim i državnim strukturama, te napose u Hrvatskim cestama, ukazati na zablude i promašaje u pristupu problematici cestovne infrastrukture na području splitske aglomeracije, a napose na području Poljica. Inžinjeru Vuliću posljednih nekoliko godina aktivnu potporu pruža i Savez za Poljica koji je i u predmetnoj stvari pravovremeno nadležnima dostavio vrlo iscrpan „Prijedlog izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije“ (zainteresiranima dokument je dostupan na http://poljica.hr/prijedlog-izmjena-prostornog-plana-sd-zupanije/).   

S obzirom na složenost predmetne problematike s jedne i važnost iznalaženja optimalnih rješenja s druge strane, i ovom prilikom još jednom ukazujemo na potrebu sazivanja stručnog Okruglog stola na temu planiranja, projektiranja i realizacije državnih cesta D8 i D70 na području Poljica kako bi se u ovoj stvari od životne važnosti za Poljičane i druge žitelje Poljica, ali i sve ostale korisnike ove kapitalne cestovne infrastrukture čuo glas struke, a napose poljičkih stručnjaka koji su najpozvaniji i najupućeniji.

Facebook Komentari