Sa 16. prosinca 2019. istekao je zadnji dan roka u kojemu je bilo moguće dostaviti mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije što su vjerojatno učinile sve Poljicima nadležne jedinice lokalne samouprave vodeći računa o svojim interesima. Koliko je pri tome koja od njih vodila računa o interesima Poljica i Poljičana mi, naravno, ne znamo, kao što ne znamo ni tko je sve i na koji način reagirao.

Međutim, ono što sa sigurnošću znamo je to da je naša udruga Savez za Poljica na vrijeme poslala svoj Prijedlog izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije vodeći računa o sveukupnim interesima Poljica kao povijesno-kulturološkoj, prirodnoj i životnoj cjelini. Koliko smo u tome bili uspješni i da li će uloženi trud donijeti ikakvu korist Poljicima i žiteljima Poljica ne znamo, ali savjest nam umiruje spoznaja da smo ovim dokumentom barem poručili nadležnima da u ime Poljica još uvijek ima tko da piše pri čemu se iskreno nadamo da u tome nismo i jedini.

Cjelovit sadržaj spomenutog dokumenta dostupan je ovdje: Prijedlog izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije

Facebook Komentari