U povodu današnjega Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva (22. veljače 2022.), zadovoljstvo nam je svekoliku hrvatsku, a napose poljičku javnost izvjestiti da je pokrenuta inicijativa za zaštitu poljičice kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Ovu radosnu vijest našoj udruzi je priopćila suradnica u projektu mr. sc. Majda Rubić, pravnica koja je zajedno s profesorom dr. sc. Mateom Žagarom 18. siječnja 2022. u Zagrebu u organizaciji Matice hrvatske priredila predavanje o poljičici kao autohtonom tipu zapadnog ćiriličnog pisma nagovijestivši tom prilikom zaštitu poljičice njenim upisom u Registar kulturnih dobara RH. Slična predavanja održana prethodnih godina rezultirala su zaštitom glagoljice kao nematerijalnog kulturnog dobra (vidi rješenje Ministarstva kulture u Narodnim novinama br. 64/2014).    

Za hrvatsku kulturu od iznimnog je značenja što Poljičani i danas njeguju svoje ćirilično pismo kao jedan od nezaobilaznih simbola vlastitoga identiteta i višestoljetne uljudbe, piše gđa Rubić te nastavlja kako je za potrebe unapređenja održivoga razvoja poljičice kao nematerijalne kulturne baštine podložne utjecajima različitih mijena u tijeku izrada prijavnoga Obrasca za upis poljičice kao nematerijalnog kulturnog dobra u Registar kulturnih dobara RH. Zbog toga je važno, ističe gđa Rubić, što u projektu aktivno sudjeluje i udruga Savez za Poljica kao domicilna organizacija, a njenim posredovanjem i drugi pojedinci s područja Poljica kao živući govornici poljičice. Stoga je za nadati se da će prijavni Obrazac uskoro biti proslijeđen na mišljenje stručnom Povjerenstvu za nematerijalnu kulturnu baštinu dok će konačnu odluku o upisu poljičice u Registar kulturnih dobara RH donijeti Ministarstvo kulture i medija RH.

Na priloženoj fotografiji je faksimil stranice Poljičkog statuta (prijepis iz godine 1785. / 32,5×23 cm)

Facebook Komentari