Iako je gotovo nemoguće procijeniti koji je dio Poljica, a time i naše županije više ugrožen još jednom odgodom izgradnje brze ceste Solin-Dugi Rat-Omiš te posljedično, najavljenim preusmjeravanjem tranzitnog prometa na postojeću staru i neuvjetnu cestu Strožanac-Srinjine-Tugare-Naklice-Zakučac kao privremenu ‘zaobilaznicu’, srinjanski i tri tugarska mjesna odbora kao najizravnije ugrožena ovakvim prometnim raspletom pokrenula su inicijativu za sazivanje tzv. stručnog okruglog stola kako bi investitor Hrvatske ceste d.o.o. žiteljima Poljica, SD županije i svekolikoj hrvatskoj javnosti napokon podastro na uvid sve potrebne informacije o tome što se, kako i u kojim rokovima namjerava graditi, te istovremeno saslušao i razmotrio prijedloge domaćih stručnjaka koji najbolje poznaju teren, ali i potrebe domicilnog stanovništva.

S tom svrhom pripremljena je zamolba koja će se uskoro uputiti resornom ministru prometa Olegu Butkoviću nakon što je supotpišu mjesni odbori i drugi pravni subjekti s područja Poljica kojima je stalo do toga da se iznađu optimalna i dugoročno održiva prometna rješenja za sva Poljica umjesto ‘privremenih’ koja obično potraju desetljećima. Poljičani stoga razložno strahuju da će dnevni protok od nekoliko desetaka tisuća vozila njihovim dvorištem ugroziti sigurnost svih sudionika u prometu, napose živote djece i ostalih pješaka, te ozbiljno dovesti u pitanje dosegnutu razinu kvalitete življenja i planove gospodarskoga razvoja od proizvodnje zdrave hrane do započetih ulaganja u razvoj održivih oblika turizma.

 Prema posljednjim informacijama, spomenutu zamolbu u kratkome je roku potpisalo 20-tak (dvadesetak) i više mjesnih odbora i drugih pravnih subjekata s područja povijesnih Poljica, a sudeći po izraženom zanimanju, broj supotpisnika mogao bi biti i znatno veći. Pokazuje li ova inicijativa da i administrativno rascjepkana Poljica mogu ostvariti prijeko potrebno zajedništvo koje je nekoć slavnu Poljičku knežiju čuvalo i sačuvalo kroz vjekove i na taj način se izboriti za kvalitetnija prometna i druga infrastrukturna rješenja na području cijelih Poljica, pokazat će vrijeme. No bilo kako bilo, već sad se može odati priznanje svim dosadašnjim i budućim supotpisnicima spomenute zamolbe na odlučnosti kojom, doduše u posljednji trenutak, uljuđeno traže ono što je žiteljima Poljica već odavno moralo biti omogućeno – da se po pitanju izgradnje prometne infrastrukture na području Poljica napokon čuje glas struke kao i glas onih kojih se to životno tiče!
 
Podupirući ovu inicijativu kao višestruko opravdanu, predlažemo da se sadržaj spomenute zamolbe učini dostupnim svekolikoj, a napose poljičkoj javnosti kako bi se što veći broj Poljičana i drugih žitelja Poljica aktivno uključio u rješavanje ovog infrastrukturnog pitanja od strateške važnosti za sva Poljica, a time i za našu županiju, te Dalmaciju i Hrvatsku u cjelini. Ako i vi, poštovani čitatelji, dijelite naše razmišljanje, molimo izrazite svoju potporu ovom prijedlogu.
Facebook Komentari