Ako je vjerovati priloženoj vijesti iz današnje SD, uprava Grada Omiša uskoro će biti, rekli bismo i napokon, na ‘pravoj’ strani – onoj poljičkoj! Šalimo se, naravno, jer gradska uprava je uvijek, ma gdje fizički bila smještena, na ‘pravoj’ strani, samo što ta strana nije uvijek u skladu s interesima, potrebama i željama Poljica i Poljičana. Veći dio krivnje za taj nesklad svakako je na poljičkoj strani koja nedovoljno drži do sebe, pa kad ‘dite ne plače onda mater sisu i ne daje’ nego je daje dozirano i samo odabranima.

Zato vjerujemo da će suradnja Grada Omiša i Poljica u budućnosti biti bolja i to ne samo zbog približavanja na simboličnoj razini nego prije svega zato što su Omiš i Poljica oduvijek povezani brojnim zajedničkim interesima koji bi u budućnosti morali biti i još izraženiji jer alternative suradnji nema. No zato je Gradu Omišu potreban konstruktivan poljički partner (ne nužno jedan), a nekoć slavnoj knežiji odgovoran skrbnik, barem dok ‘ono što je od Poljica preostalo’ na ovaj ili onaj način iznova ne stane na svoje noge.

Do tada, sa željom da se najavljeno preseljenje brzo i uspješno realizira, upravi Grada Omiša na čelu s gradonačelnikom Ivom Tomasovićem izražavamo srdačnu dobrodošlicu u Poljica i još bolju suradnju s Poljičanima na dobrobit Grada Omiša u cjelini!  

Facebook Komentari