Kako se mnogi trgnu tek kad im nevolja zakuca vrata, tako i mi Poljičani shvatimo da je vrag odnio šalu tek kad nam drugi skroje sudbinu mimo naše volje i našega znanja. Tako je otprilike i u slučaju zatvaranja državne ceste D70 kroz Zakučac najavljenog za četvrtak 8. listopada 2020. bez suglasnosti i dogovora s korisnicima iste.
 
S druge strane postoje ili su postojali pojedinci i udruge građana kao što su inž. građ. Ivan Vulić, pok. prof. dr. Duško Marušić, prof. dr. Jure Radnić, pok. inž. građ. Ljubo Križanac, udruga Omiška stina s pok. Nikšom Čečukom na čelu (nisu i jedini) te u konačnici i Savez za Poljica koji su u dužem vremenskome razdoblju kontinuirano i argumentirano upozoravali na niz problema po pitanju izgradnje prometne infrastrukture na području Poljica uključivo i obilaznice Omiša, nudili alternativne opcije i inzistirali na održavanju stručnih javnih rasprava na kojima bi se stvar raspravila i iznašla optimalna rješenja, ali su bili i ostali glas vapijućega u pustinji jer je u pravilu izostajala potpora većine sugrađana, mjesnih odbora, nadležnih jedinica lokalne samouprave i medija kojima je važniji bio osobni komoditet ili pak vlastiti parcijalni interes.
 
Posljedično, sad smo tu gdje jesmo – pred zatvaranjem dionice državne ceste D70 kroz Zakučac koja je od životne važnosti za mnoge Poljičane i druge žitelje Poljica i Omiša, za gospodarstvenike iz poslovne zone Zakučac i njihovih gotovo šest stotina zaposlenika od kojih će mnogi dobiti otkaze zbog otežanoga poslovanja. Najtužnije od svega je što tako nije moralo biti!
 
A da doista tako nije moralo biti dokazuje priloženi grafički prikaz obilaznice Omiša star više od 10 godina na kojemu je zelenom bojom iscrtana buduća trasa obilaznice Omiša prema glavnom projektu IPZ Zagreb (dakle, službeno rješenje po kojemu se upravo gradi), a tamnijom narančastom i plavom 1. odnosno 2. etapa izgradnje, dok je svijetlijom narančastom sa ‘zaplavljenim’ tunelima prikazana trasa koja je izbačena iz prostornoga plana 8. travnja 2013. i koju bi po svaku cijenu trebalo realizirati umjesto zatvaranja kanjonskoga dijela državne ceste D70. Spomenutu trasu s probojem dvaju tunela, ‘Priko’ i ‘Lisičina’, predložio je inž. Ivan Vulić prije 15 i više godina, ali očito gluhonijemima koji uz to i ne vide.
 
Na lijevoj strani grafičkoga prikaza žutim je markerom naznačen tunel u dužini od 1400 m koji također zagovara inž. Vulić jednako kao i rotor pod nazivom čvor „Zakučac“ iz razloga što se jedino na takav način može iz smjera Dugoga Rata doći u centar Omiša ili produžiti u srednja Poljica nastavno do autoceste A1 i čvora Blato n/C i obratno bez da se uvjetuje nastavak vožnje do Ravnica te povratno gradskim središtem do željenoga odredišta. Jednako tako će iz smjera Makarske biti moguće samo tzv. izlijevanje prometa iz tunela na postojeću cestu D70 što i jest jedina svrha omiške zaobilaznice da se prometne gužve s Jadranske magistrale i središta Omiša prebace na nejaka poljička cestovna pleća s obzirom da od brze ceste Stobreč-Omiš zadugo neće biti ništa čak ako EU jednoga dana i odobri njeno financiranje.
 
To su, eto, riječju i slikom prijedlozi i rješenja koja desetljećima zagovaraju poljički ljudi od struke i koji su višekratno dostavljeni na sve moguće nadležne adrese, ali lišeni potpore Poljičana i drugih prethodno spomenutih subjekata (čast rijetkim iznimkama!) njihovi su prijedlozi, barem zasad, ostali mrtvo slovo na papiru. I zato, uz investitora Hrvatske ceste d.o.o. kao glavnoga krivca, tek nešto manje krivce za aktualne probleme treba potražiti u ogledalu.
 
Piše: Ante Mekinić, predsjednik Saveza za Poljica
Facebook Komentari