Uz čestitke vinarima čija su mlada vina na tradicionalnoj 11. smotri mladih poljičkih vina održanoj u Sv. Martinu proglašena najboljima, izražavamo nadu da je svih 50 prijavljenih uzoraka proizvedeno od grožđa ubranog sa poljičkih trsa usprkos dojmu da je u Poljicima puno više zapuštenih nego obrađenih vinograda. Stoga se nadamo da ‘pobjednički’ vinograd Ive Vojnovića u Čalopeku u Dućama trasa brze ceste Solin – Omiš mimoilazi.

Vjekovnu simbiozu Poljičana s vinom ilustrirat ćemo citatom dijela natuknice o vinu iz budućeg „Poljičkog rječnika“ (u pripremi):

„U Poljicin – osobito sridnjin i donjin, ‘di ga za puno više ima nego u gornin – vino je milo piće, iza kruva poglavita pokripa. Na gozban i napojnican ne gleda se, kakovo je jiće spremija domaćin, nego kakvo je vino na stolu. Reče se: ‘Nema ti njega do njega’. Pita se: ‘Šta ti se čini, je li kako ovo vino?’ – ‘Bože uvik ‘vako rodilo’, – odgovara s nasladon onaj, šta pije. Kad se iznese voda a ne vino, odgovori se osorno: ‘Šta mi nosiš vodu, nos’ mi vino; u vodi se žabe legu, a u vinu junaci rađaju’. (F. Ivanišević)

Facebook Komentari