Potaknuti upozorenjem kolege Nikše Tomića da je Studija utjecaja na okoliš brze ceste TTTS – Omiš zajedno s grafičkim prilozima doživjela izvjesne promjene tijekom izloženosti javnome uvidu koji traje od 23. 10. 2018. do 12. 11. 2018, zamijetili smo novi grafički prilog i to kartu kulturno-povijesne baštine područja kojim prolazi trasa spomenute brze ceste (detaljnije na https://mzoe.hr/doc/graficki_prilozi_13.pdf?fbclid=IwAR3rU84TSRjY8Vu1-Yu6YyL0bymNyOVpfWaN-z5QbpwGNI6kcTIbcxPj6S4).

Tako je ipak pravodobno planerima ceste, ali i najširoj javnosti napokon postala vidljiva bogata arheološka (arheološke zone i arheološki lokaliteti), graditeljska (sakralne građevine), memorijalna (kulturnopovijesna mjesta i povijesna naselja) i etnološka baština (etnološke građevine) primorskih Poljica sa sveukupno tridesetak označenih lokaliteta i objekata na trasi brze ceste ili u njenoj neposrednoj blizini. Rekli smo ‘pravovremeno’ i ‘napokon’ jer vjerujemo da planeri ceste ne bi trasu iste ucrtali preko većine naznačenih kulturnih dobara da su znali za njihovo postojanje.   

Stoga vjerujemo da će investitor Hrvatske ceste d.o.o. i bez intervencije državne Uprave za zaštitu kulturnih dobara i drugih mjerodavnih službi iz Hrvatske i EU preispitati trasu brze ceste i prilagoditi je novostečenim spoznajama kako bismo ovo naslijeđeno kulturno blago sačuvali od devastacije jer bez njega bi opstojnost našega identiteta postala upitna, a svaki razvoj besmislen.

Svjesno smo, naravno, da se ceste moraju graditi i da pojedina kulturna dobra ponekad moraju biti kolateralne žrtve napretka, ali da trasa presijeca gotovo svako evidentirano arheološko nalazište dokaz je po sebi da su u nekoj fazi planiranja počinjeni značajni propusti. Kako i zašto te zbog čega ili koga, ne znamo, ali znamo da je još uvijek na vrijeme poduzeti odgovarajuće mjere te preispitati planiranu trasu kako se ovaj razvojni projekt ne bi pretvorio u svoju suprotnost nanijevši Poljicima neviđeni kulturocid.

Zbog svega navedenog predostrožne bi u prvome redu morale biti zasad uspavane nadležne gradske i općinske strukture te turističke zajednice Poljicima nadležnih gradova i općina, a potom i svi baštinici spomenutih kulturnih dobara te napose građani s područja općina Podstrane i Dugoga Rata na javnim izlaganjima koja će se održati u petak 9. studenoga u 11 sati u Općinskog vjećnici u Podstrani te istoga dana u 14 sati u kino dvorani u Dugome Ratu. Jer brze ceste koje prolaze devastiranom pustopoljinom ne služe dolascima nego odlascima u krajeve i mjesta gdje ljudi drže do sebe i svog sveukupnog identiteta. A Poljica su od pamtivjeka bila upravo takvo podneblje, a Poljičani beskompromisni čuvari svoje baštine.

Facebook Komentari