Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, u razgovoru za današnji Jutarnji list najavljuje raspisivanje natječaja za gradnju mosta preko Cetine i tunela Komorjak do isteka tekuće godine. Ostavljajući ovoga puta po strani pitanje suvislosti izgradnje spomenutih objekata na planirani način (o čemu smo u više argumentirano pisali zagovarajući višestruko bolja rješenja domaćih stručnjaka), kao i pitanje neizgradnje dionica i objekata koji nisu spomenuti, a za koje već odavno postoji izdana građevinska dozvola (kao što je npr. čvor TTTS – Strožanac), pozabavimo se Škorićevim izjednačavanjem troška izgradnje 20 kilometara duge prometnice Solin – Omiš sa izgradnjom pelješkoga mosta.

Naime, ako znamo da izgradnja pelješkoga mosta stoji 526 milijuna eura sa uračunatim PDV-om (vidi: https://www.express.hr/top-news/ek-potpisala-357-milijuna-eura-za-peljeski-most-10800), ispada da jedan jedini kilometar prometnice Solin – Omiš stoji 26.300.000 eura (slovima: dvadesetšestmilijunatristotisućaeura). Kako nam nisu dostupni troškovnici, pa čak ni konačno projektno rješenje same trase, ne znamo ugrađuju li se u ovu fantomsku cestu zlatne umjesto željeznih šipki?!

I zato, umjesto komentara, možemo samo izreći konstataciju u duhu poznatog narodnog frazema: „skupo ko svetoga Petra kajgana!“

Facebook Komentari