Nastojeći negraditi tunel “Lisičina”, i u nemogućnosti da trajno saniraju odrone u kanjonskome dijelu državne ceste DC70, Hrvatske ceste d.o.o. su na prilazima mostu “Cetina” postavile prometne znakove kojima upozoravaju na mogućnost odrona kamenja na cestu (što se u više navrata, nažalost, i dogodilo) i zabranjuju kretanje pješacima spomenutom dionicom ali bez valjane alternative.
 
Drugim riječima, prepuštajući sudionicima u prometu odluku proći ili ne proći, a zapravo biti ili ne biti, Hrvatske ceste d.o.o. su ovim znakovljem ‘oprale’ pred zakonom ruke za slučaj nesreće i predale naše živote u Božje ruke.
 
Na taj način Hrvatske ceste d.o.o. zorno su nagovijestile što će se događati skorašnjim puštanjem u promet Omiške zaobilaznice. Na mnogim mjestima ‘niknut’ će slični prometni znakovi upozorenja kako bi se izbjegla izgradnja zaobilaznica većih poljičkih naselja (Tugare, Srinjine, Gata, Zvečanje…) i temeljitija rekonstrukcija postojećih cestovnih pravaca kroz Poljica (naročito onih prema Splitu i čvoru Blato n/C). Računaju valjda da će bogobojaznim Poljičanima ufanje u Boga biti dovoljna zaštita.
Facebook Komentari