U povodu dvaju članaka objavljenih Slobodnoj Dalmaciji od 22. i 24. rujna 2020. pod naslovom “Vojska će postaviti ponton preko rijeke Cetine i spasiti Poljičane od kilometarskih vožnji“ i „Rušenje stijena uz Cetinu čekat će – pontonski most“ autorice Sandre Barčot (prvi smo već objavili, drugi sad objavljujemo), dipl. ing. građ. Ivan Vulić uputio je otvoreno pismo omiškome gradonačelniku Ivi Tomasoviću u kojemu dobronamjerno ukazuje na manjkavosti i zablude zagovaratelja postavljanja pontonskoga mosta zalažući se za hitno probijanje tunela u kanjonskome dijelu državne ceste D70 kao jedinoga pravog i trajnog rješenja.

U spomenutome pismu ing. Vulić upozorava da je pontonski most nefunkcionalno i neracionalno rješenje koje ne nudi mogućnost istovremenog odvijanja prometa u oba smjera, a napose ne istovremenu ophodnju vozila i pješaka pontonom čija je širina kolnika samo 5 metara, što će ugroziti sigurnost i jednih i drugih te izazvati zastoje u prometu i nepotrebne troškove mnogim gospodarskim subjektima, a zbog sveukupnih troškova postavljanja i održavanja pontonskoga mosta i svim ostalim poreznim obveznicima.

Za gotovo iste novce, nastavlja inž. Vulić, moguće je izgraditi tunel u dužini od 350 m na konačnoj lokaciji trase prometnice D70 kroz koji treba preusmjeriti kolni i pješački promet, te nesmetano nastaviti izgradnju ‘radnog’ tunela „Komorjak“ i mosta „Cetina“ i sanaciju klisure. Mogući prigovori da spomenuti tunel i trasa nisu planirani ne mogu biti prepreka realizaciji jer isti se slučaj dogodio kod obrušavanja litice u predjelu Stupica na državnoj cesti Makarska-Vrgorac pa se odmah prišlo izvedbi tunela i to na prometnici koja je tri do četiri puta manje opterećena od ove naše D70 koja Poljičanima, jednako kao i Omišanima i mnogim drugima, život znači.

Napominjemo da je pismo-odgovor ing. Vulića omiškome gradonačelniku Tomasoviću dostupno ovdje.

 

Facebook Komentari