Ni kišovito ni prohladno vrijeme subotnje večeri 8. prosinca 2018. nije omelo Poljičane i druge žitelje Poljica da se u velikom broju okupe u tugarskome Domu kulture na javnoj tribini s tematikom prometne infrastrukture na području Poljica čiji domaćin je bio Mjesni odbor Tugare-Dočine, a suorganizatori mjesni odbori Tugare-Čažin dolac, Tugare-Podume-Račnik, Naklice, Srinjine, Čišla, Dubrava, Gata, Kostanje, Ostrvica Gornja, Podgrađe, Priko, Seoca, Smolonje, Strožanac 1, Zvečanje, GI „Krilo, probudi se“ i udruga Savez za Poljica od koje je inicijativa i potekla.

Nakon što su pučki pivači Tugara nadahnuto otpjevali državnu, a potom i poljičku svečanu pjesmu, više od stotinu nazočnih uvodno je pozdravio Ante Petričević u ime domaćina, a zatim je riječ prepustio predsjedniku Saveza za Poljica Anti Mekiniću koji je uz pomoć pomno pripremljene slikovne prezentacije izložio aktualno stanje postojeće i planirane prometne infrastrukture na području Poljica ukazajući na prednosti i nedostatke svakog planiranog i najavljenog infrastrukturnog zahvata sa stajališta dugoročnih razvojnih potreba žitelja Poljica. Naglasio je kako je isključiva svrha prezentacije savjetodavna pomoć investitoru Hrvatskim cestama d.o.o. u iznalaženju obostrano prihvatljivih rješenja za što skoriji početak realizacije planiranih kao i neplaniranih, ali Poljicima nasušno potrebnih zahvata na području nekoć slavne knežije uz uvjet da Poljica putem svojih akreditiranih predstavnika budu prihvaćena kao izravni subjekt u dogovaranju i odlučivanju o načinu, uvjetima i dinamici izgradnje prometne infrastrukture. S tim u vezi već je zatraženo od nadležnog Ministarstva prometa i Hrvatskih cesta hitno sazivanje stručnog okruglog stola na području Poljica ili u Omišu u čijemu bi radu sudjelovala i skupina neovisnih stručnjaka akreditiranih od strane poljičkih mjesnih odbora, udruga i građanskih inicijativa kao legitimni predstavnici žitelja administrativno rascjepkanih Poljica.

U raspravi koja je uslijedila, znatiželji nazočnih ponajviše je udovoljavao stručnjak za prometnu infrastrukturu inž. građ. Ivan Vulić, pa su naposlijetku svi sudionici tribine, uključivo i nazočni tugarski župnik don Marinko Jurišin, zdušno podržali odlučnost združenih poljičkih mjesnih odbora, građanskih inicijativa i udruga da se Poljica napokon izbore za aktivniju ulogu te da u suradnji s nadležnim jedinicama lokalne samouprave ishode optimalna prometna rješenja, na čemu su nazočni čelnici istih zahvalili i izrazili spremnost da će za dobrobit Poljica uraditi sve što je u njihovoj moći. Tribina je zaključena pozivom svim Poljičanima da podupru pokrenutu inicijativu za uspostavom neophodnog dijaloga sa Hrvatskim cestama kako bi buduća prometna infrastruktura na području Poljica podjednako bila u službi razvoja Poljica kao i Poljicima nadležnih gradova i općina te Splitsko-dalmatinske županije u cjelini, a ne Poljicima na štetu.

Uz priložene fotografije dijelić uvodne atmosfere sa sinoćnje javne tribine pogledajte i poslušajte na https://youtu.be/HtU8F8TTukk.

Facebook Komentari