U povodu 216. obljetnice nasilnoga dokinuća višestoljetne poljičke samouprave za što ‘zahvalnost’ dugujemo Vicenzu Dandolu (1758. – 1819.), generalnom providuru Dalmacije pod francuskom upravom koji je 11. lipnja 1807. obznanio dekret o dokinuću Poljičke knežije, a time i svih povlastica koje su Poljičani do tada imali, objavljujemo prigodni ogled o Poljicima iz pera Ante Mekinića, predsjednika Saveza za Poljica, kako bismo ‘dandolima’ naših dana ali i onim budućima dali do znanja da Poljica, makar neformalno, još uvijek postoje i žive u srcima Poljičana i drugih žitelja Poljica te prijatelja i štovatelja poljičkih vrijednosti zato što našu i njihovu ljubav za Poljica nadahnjuje višestoljetna ljubav Poljica i Poljičana za tzv. malog čovjeka čiji se ideal življenja ogledao u težnji ka slobodi i pravičnosti ili, kako su to sažeto rekli naši pređi, neka more svak živ biti! Pa neće valjda Dandolova biti zadnja?!

Poveznica na tekst: Poljica – Neka more svak živ biti! (Ante Mekinić)

Facebook Komentari