U povodu inicijative Mjesnog odbora Dubrava da se naselje Dubrava izdvoji iz Grada Omiša i pripoji Gradu Splitu, najavljena Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma skinuta je s dnevnog reda 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša sazvane za petak 20. prosinca 2019. s obrazloženjem da je ista ‘slabo pripremljena’.

Prilika je to da se još jednom trezveno promisli o svim aspektima spomenute inicijative, pa potom ‘kom’ opanci, kom’ obojci’ jer u konačnici je svakako najvažnije ispoštovati pravo mještana Dubrave na vlastiti odabir pa makar odabrali – osnivanje Općine Poljica.

Facebook Komentari