S obzirom da najveći dio povijesnih Poljica administrativno pripada Gradu Omišu, zanimljivo je vidjeti kako su na ovim lokalnim izborima od 16. svibnja 2021. glasali Poljičani i drugi žitelji omiškoga dijela Poljica, pa krenimo redom.

Za gradonačelnika Grada Omiša, rezultat je slijedeći:

  1. kandidat grupe birača Ivo Tomasović, 1.922 ‘poljička’ glasa (od 4.032 sveukupno)
  2. kandidat HDZ-a Josip Banović, 1.570 glasova (od 2.307 sveukupno)
  3. kandidat DP Dino Belošević, 217 glasova (od 331 sveukupno)

Za Gradsko vijeće Grada Omiša, ishod je ovakav:  

  1. kandidacijska lista grupe birača Ive Tomasovića, 1.275 ‘poljičkih’ glasova (od 2.600 sveukupno)
  2. kandidacijska lista HDZ, HSP, 1.407 glasova (od 2.145 sveukupno)
  3. kandidacijska lista MOST, 366 glasova (od 677 sveukupno)
  4. kandidacijska lista SDP, 193 glasa (od 441 sveukupno)
  5. kandidacijska lista grupe DP, HDS, 245 glasova (od 417 sveukupno)
  6. kandidacijska lista HGS, 129 glasova (od 205 sveukupno)
  7. kandidacijska lista grupe birača Mie Kovačić, 75 glasova (od 147 sveukupno)

Sudeći po navedenim rezultatima izvjesno je da su glasači s poljičkoga dijela Grada Omiša izdašno honorirali minuli rad novog-starog gradonačelnika Ive Tomasovića i njegovu kandidacijsku listu koja je osvojila najveći broj mandata u gradskome vijeću što novoizabranu gradsku vlast obvezuje na još plodniju suradnju s Poljičanima napose u dijelovima Poljica koji se smatraju zanemarenima kao i na razini strateških projekata koji su od zajedničkog interesa za povijesna Poljica i Poljicima nadležne jedinice lokalne samouprave.   

Facebook Komentari