Ivo Tomasović, gradonačelnik Grada Omiša

Gradonačelnika Grada Omiša gospodina Ivu Tomasovića zamolili smo za izvješće o učinjenome na području Poljica u njegovome još uvijek tekućemu mandatu i nedugo potom isto dobili te ga shodno datom obećanju objavljujemo. Evo što u rečenome izvješću piše:

Poštovani,

na Vaš upit o učinjenome u mome još uvijek tekućem gradonačelničkom mandatu, sa zadovoljstvom mogu izvjestiti kako su na prostoru Poljica tijekom posljednjih 7-8 godina uložena značajna sredstva u iznosu višem od 60 milijuna kuna, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života građana Grada Omiša na tome području.

U prvome redu istaknuo bih realizaciju projekta vodoopskrbe naselja uz srednji tok rijeke Cetine na području Gornjih Poljica u vrijednosti od oko 23 milijuna kuna što je osnovni preduvjet za turistički i gospodarski razvoj toga kraja. Sekundarna vodoopskrbna mreža izgrađena je u Trnbusima, Docu Gornjem, Putišićima, Docu Donjem i dijelu Srijana, dok su za preostali dio Srijana i Rošca ishođene pravomoćne građevinske dozvole pa se izgradnja iste može očekivati do kraja predstojećeg mandatnog razdoblja. Među značajnije zahvate u vodoopskrbi u protekle četiri godine svakako moramo ubrojiti i sanaciju vodospremnika Oštro s pristupnim putem, izgradnju oko 980 m vodovoda u Tugarima u predjelu Semeljin, oko 930 m vodovoda u predjelu Gradac u Gatima i oko 1.350 m vodovoda s crpnom stanicom u predjelu Pocelje, također u Gatima.

Sličnu važnost kao vodoopskrba ima i projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu čije je provođenje započelo, a završetak se očekuje do kraja 2023. Grad Omiš kao nositelj projekta, u partnerstvu s općinama Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje, potpisao je s Hrvatskim Telekomom Sporazum o partnerstvu o provedbi projekta razvoja širokopojasne infrastrukture. Projekt podrazumijeva izgradnju optičke mreže koja omogućuje brzine od minimalno 100 Mbit/s za sve privatne, poslovne i javne korisnike koji takvu mrežu nemaju, a što je od iznimne važnosti za sve četiri spomenute jedinice lokalne samouprave jer doprinosi povećanju njihove atraktivnosti u privlačenju poduzetništva, povećanju efikasnosti javnih i privatnih usluga i povećanju računalne i digitalne pismenosti s naglaskom na rastući sektor ruralnoga turizma, pa je znatno povećanje brzine Interneta od velike važnosti za život i razvoj zaobalnih područja. Projekt ukupne vrijednosti oko 52 milijuna kuna sufinancirat će Europska unija sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova u ukupnome iznosu od oko 20 milijuna kuna, dok je Hrvatski Telekom osigurao iznos od oko 32 milijuna kuna vlastitih sredstava. Može se slobodno reći da se oko 70% ovoga projekta provodi na području povijesnih Poljica.  

Pri spomenu povijesnih Poljica svakako želim naglasiti da će Grad Omiš u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Omiša, nadležnom župom i mjesnim odborom, raspisati natječaj za izradu projekta komunalnog uređenja povijesnog poljičkog zborišta i svetišta Gradac s Podgradcem i vidikovcem sa spomenikom Mili Gojsalić, a uz to poraditi i na obnovi Povijesnog muzeja Poljica, sve u cilju reafirmacije kulturno-povijesne, tradicijske i vjerske baštine slavne Poljičke knežije koju Grad Omiš napokon mora prepoznati i valorizirati kao svoj kulturno-povijesni, turistički i razvojni brend.

Ovakav pristup prostoru Poljica u kojemu primarno participira Grad Omiš trebao bi potaknuti i druge slične projekte na raznim poljičkim lokalitetima kao što su poučne tematske staze od pješačkih do biciklističkih, od planinarskih do vjerskih, a sve usmjereno ka stvaranju cjelovitog destinacijskog turističkog proizvoda povijesne regije Poljica. U tom kontekstu Grad Omiš nastojat će biti inicijator i potpora takvim projektima kroz zajedničko djelovanje s drugim općinama i gradovima koji baštine područje povijesnih Poljica i to ne samo za dobrobit Poljica, Grada Omiša i spomenutih općina i gradova nego i cijele Splitsko-dalmatinske županije kako bi se potaknuo razvoj ruralnih područja županije u cjelini.

Imajući na umu da se i naselje Priko nalazi unutar povijesnih granica Poljica, valja spomenuti i vrlo značajne projekte realizirane u tome dijelu grada kao što je, primjerice, Gradska sportska dvorana Ribnjak vrijednosti oko 37 milijuna kuna koja je itekako podigla razinu sportskoga života cijeloga Grada što dokazuju i veliki uspjesi pojedinih klubova koji se njome koriste (primjerice, MNK Olmissum kao prvak Hrvatske, osvajač kupa i sudionik osmine finala lige prvaka). Uz dvoranu su uređene i prometnice s parkiralištima na cijelome području Ribnjaka ukupne vrijednosti oko 10 milijuna kuna te vrtić Mali gusar, vježbalište i dječje igralište. U suradnji s Hrvatskim cestama uređena je i Vukovarska ulica, u naravi zapadni ulaz u grad, projekt ukupne vrijednosti oko 13 milijuna kuna.  

U naselju Zakučac izgrađeno je još i reciklažno dvorište (prvo u županiji) vrijednosti oko 3 milijuna kuna čiji su korisnici svi građani Grada Omiša te dio stanovnika Općine Dugi Rat, što je itekako doprinijelo postignuću od oko 22% odvojenog prikupljenog otpada po čemu smo prvi u SD županiji. 

Svemu navedenome treba dodati i kontinuirana ulaganja u komunalnu infrastrukturu zaobalnoga dijela (Gata, Naklice, Tugare, Kostanje, Podgrađe, Trnbusi, Dolac Gornji, Dolac Donji i Srijane). Prije svega u nerazvrstane ceste oko 6 milijuna kuna te uređenje mjesnih domova, dječjih i sportskih igrališta (Gata, Naklice, Tugare, Smolonje, Kostanje, Podgrađe, Trnbusi, Dolac Gornji, Putišići) ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna kuna, a u naselju Tugare izgrađena je mrtvačnica vrijednosti oko 950 tisuća kuna.  

Što se tiče novih projekata, u planu je izgradnja mrtvačnica u Srijanima, Docu Donjem, Seocima i Ostrvici, dok su za natječaje iz EU fondova za ruralni razvoj spremni projekti dječjih igrališta u Tugarima i Kostanjima. U planu je i izgradnja vrtića u Srijanima (pred ishođenjem smo građevinske dozvole) i uređenje sportskih igrališta u Docu Donjem i Srijanima te kontinuirana sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta. Kroz naselje Tugare planira se rekonstrukcija županijske ceste u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, a paralelno s tim projektom izgradit će se i magistralni cjevovod za kanalizaciju. Jednako tako u suradnji s Hrvatskim cestama i ŽUC-om inzistirat ćemo na rekonstrukciji ceste od Gata prema Blatu n/C i nastavno prema Srijanima.

(u potpisu: Ivo Tomasović)  

Zahvaljujemo g. Ivi Tomasoviću na iscrpnome izvješću o učinjenome i namjerama u bližoj budućnosti, a svim Poljičanima i drugim žiteljima Poljica kojih se sadržaj ovoga izvješća tiče ostavljamo na promišljanje i prosudbu da li je sve učinjeno kao i ono planirano vrijedno njegova novog gradonačelničkog mandata.

Facebook Komentari