Da ‘ugledna’ austrijska tvrtka “Strabag” doživljava Hrvatsku, pa tako i Grad Omiš, a napose obezglavljena Poljica kao ‘divlji Zapad’, to je mnogima odavno jasno. Ali nije jasno zašto uvijek novinari moraju otkrivati afere umjesto državnih službenika koji su za to plaćeni.

Nejasno je zašto baš nitko od nadležnih iz Grada Omiša ili SDŽ ili HC nije barem usputno ‘bacio oko’ na radove u vlastitome dvorištu i provjerio odvija li se sve po planu i zakonu. Zato i ovom prilikom tvrdimo: nedopustivo je da se strateški projekti poput tzv. Omiške zaobilaznice izvode bez detaljnog uvida domicilnog stanovništva u njihov sadržaj, konačan izgled i funkcionalnost, te cijenu koju svi mi, na ovaj ili onaj način, naposlijetku plaćamo.

Zbog svega navedenog umjesno je zapitati se: da li će i nakon ovog ‘incidenta’ psi jednako lajati i karavane jednako prolaziti? O moralnome aspektu i kontekstu spomenutog ekocida, izlišno je i govoriti.

Facebook Komentari