U povodu objave kalendara radova kojim župan Splitsko-dalmatinski g. Blaženko Boban najavljuje da će „do kraja ove, najkasnije početkom iduće godine početi radovi na izgradnji mosta na rijeci Cetini, kao i početak probijanja tunela s poljičke strane“, zamolili smo za komentar ovih radova stručnjaka s ogromnim iskustvom, dipl. inž. građ. Ivana Vulića, koji je uz to i član naše udruge. Evo što nam je rekao:

 

 

 

 

 

 

 

 

„Riječ je o službenoj varijanti izgradnje čvora Zakučac (slika 1.) koju forsiraju Hrvatske ceste i za koju je u tijeku ishođenje građevinske dozvole koja, međutim, ima ogroman nedostatak zato što ne nudi mogućnost spoja Grada Omiša i ceste D70 sa zaobilaznicom nego tek ‘izlijevanje’ prometa sa trase zaobilaznice i to samo iz smjera Makarske, što je zapravo malo i ništa. Zato ću još jednom ponoviti, svako rješenje koje izostavlja mogućnost spoja Omiša sa zaobilaznicom i cestom D70, nastavno sa autocestom A1, projekt je bez budućnosti, a time i investicija bez pokrića!

Nažalost, važeći Prostorni planovi uređenja Grada Omiša i SDŽ daju alibi ovako krnjem rješenju, pa stoga još jednom pozivam nadležne da umjesto najavljenih radova razmotre ponuđena alternativna rješenja (slika 2.) koja zadovoljavaju ne samo sadašnje nego i buduće prometne potrebe, a koja su nuđena i u vrijeme izrade i usvajanja spomenutih planova, ali su onda kao i danas posve ignorirana.

Netko od nadležnih bi također morao objasniti gdje je u svemu ovome nestala državna cesta D70, poljička žila kucavica bez koje nema ni razvoja Poljica niti razvoja Grada Omiša. Podsjećam da od daleke 2006. na čvoru Blato n/C još uvijek nema prometnoga znaka koji bi upućivao na grad Omiš i Poljica zato što sadašnja cesta ne udovoljava uvjetima za nesmetano prometovanje svih kategorija vozila, a s obzirom na važeće prostorne planove i stavove lokalne samouprave, posve je izvjesno da će ovakvo stanje potrajati još zadugo, pa se mi Poljičani s pravom pitamo – kome pripadamo?“

Dijeleći stajališta, ali i zabrinutost inž. Vulića glede potrebe iznalaženja optimalnih prometnih rješenja, ne dovodeći pri tome u pitanje dobre namjere našeg župana, podsjećamo da je Savez za Poljica proteklih mjeseci u više navrata slao dopise Hrvatskim cestama u Zagrebu, nadležnome Ministarstvu prometa, Vladi RH i SDŽ sa zamolbom da se u najkraćemu roku priredi okrugli stol na kojemu bi stručnjaci raznih profila, umjesto političara opće prakse, razmotrili sve ponuđene opcije i predložili optimalna rješenja kako bi se dugoročno rješili nagomilani problemi i potakao razvoj Poljica, Grada Omiša i ovog dijela SDŽ. Stav nekih kako je najvažnije da se gradi, pa makar i neprimjereno, višestruko je pogrešan ponajprije iz razloga što su loša rješenja ne samo kratkoga vijeka nego su istovremeno i najskuplja!

Zato i ovim putem pozivamo našeg župana i omiškoga gradonačelnika da se zauzmu za održavanje stručnog okruglog stola kako bi se iznašla dugoročno optimalna rješenja jer ono što se službeno nudi vodi, poput nekih tunela, ‘iz ničega u ništa’.

Facebook Komentari