Na današnji dan prije točno sto godina rođen je don Frane Mihanović (Sitno Donje, 1. listopada 1922. – Split, 31. listopada 2013.), genetski izdanak prastare obitelji poljičkih didića i kneževa. Pučku školu pohađao je u rodnome mjestu, gimnaziju do male mature u splitskoj državnoj klasičnoj gimnaziji, a potom na biskupskoj klasičnoj gimnaziji u splitskome Sjemeništu gdje je godine 1941. i maturirao. Studij bogoslovije pohađao je na Višoj bogoslovnoj školi u Đakovu i Splitu, a godine 1949. diplomirao na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.    

Za svećenika je zaređen 6. travnja 1946. Župničku službu obavljao je u Sitnom Gornjem, Dubravi, Svinišću, Srijanima (Dolac Gornji) i Gatima do umirovljenja. Dužnost dekana Poljičkog dekanata obnašao je od 1968. do 1978. Godine 1985. papa Ivan Pavao II. udijelio mu je naslov monsinjora. Bio je članom više biskupskih vijeća uključivo i Vijeća za crkvenu umjetnost.

Uz pastoralnu službu u kojoj se iskazao kao uzoran, savjestan i djelatan svećenik i župnik, don Frane Mihanović bio je i poduzetan graditelj sakralnih i svjetovnih objekata, uspješan etnografski i povijesni kolekcionar, muzealac, pisac, organizator, urednik i izdavač periodičnih publikacija i knjiga.

Najveći dio svoga života don Frane Mihanović posvetio je rodnim Poljicima. U Gatima je potakao obnovu župne crkve sv. Ciprijana i svepoljičke zborne crkve sv. Jure na Gradcu. Zaslužan je za osnivanje Povijesnog muzeja Poljica u Gatima otvorenog 4. svibnja 1974. kao i za likovni triptih u formi mozaika koji je izradio i godine 1981. muzeju podario akademski kipar i slikar Joko Knežević. Uz mecenu Antu Vulića iz Zakučca, zaslužan je i za postavljanje brončanog spomenika Popu glagoljašu (rad akademskog kipara Krunoslava Bošnjaka) 27. kolovoza 1989. u Gatima.

U suradnji s poljičkim župnicima, godine 1975. pokrenuo je godišnjak Poljica kao glasilo Poljičkoga dekanata, a godinama je bio i njegov urednik. U knjizi Da se ne zaboravi (1999.), posvećenoj važnijim događajima iz poljičke prošlosti, faktografski je opisao ratne zločine počinjene u Gatima 1. listopada 1942. i Docu Donjem 26. ožujka 1944. Objavio je još Kratak pregled povijesti drevne Poljičke Republike (1992.), Zemljovid Poljica (1996.) i Sabrane radove o crkvenom graditeljstvu (1997.) te knjižicu Zla sudbina Poljica (1998.) koju u PDF formatu prilažemo uz ovaj prigodni osvrt na njegov lik i djelo kao ilustraciju don Franine privrženosti poljičkome zavičaju i ngorljivosti za obnovu Općine Poljica u njenim povijesnim granicama.

Za svoj doprinos očuvanju baštine i opstojnosti poljičkoga identiteta, don Frane Mihanović nagrađen je priznanjem „Mila Gojsalić“ za 2007. godinu na 5. Danima Mile Gojsalić u Kostanjama.

Poveznica na knjigu don Frane Mihanovića: „Zla sudbina Poljica“

Priredio: Ante Mekinić

Facebook Komentari