Još uvijek su malobrojni oni koji znaju da se u primorskim Poljicima na lokaciji Gradišće u Krilu ili točnije na trasi buduće brze ceste prema Omišu u ”Studiji o utjecaju na okoliš” označena oznakom AL5, nalazi važno arheološko nalazište za koje stručnjaci vjeruju da skriva jednu ili više ladanjskih objekata (villa rustica), možda čak i onu Lucija Artorija Kasta čija je nadgrobna ploča pronađena u obližnjem Sv. Martinu i za kojega mnogi vjeruju da je ishodišna figura legende o kralju Arturu.
 

Na spomenutom lokalitetu Gradišće odakle se pruža nezaboravan pogled na gotovo cijeli Brački kanal pronađena je značajnija koncentracija arheološke građe: brojne grobnice, ostaci antičkih zidova, ulomci keramike, fragmenti antičkog krovnog crijepa, tegule i imbreksi, antički novac te nadgrobni natpis iz 1. st. Svi ovi nalazi potvrđuju postojanje značajnije antičke aglomeracije kroz cijelo antičko razdoblje, a da je lokacija promišljeno odabrana potvrđuje ne samo njena položajna atraktivnost nego i izvor pitke vode u neposrednoj blizini.

 
Zbog važnosti ovog arheološkog lokaliteta za razvoj turizma na području Poljica, skupina članova udruge Savez za Poljica predvođena Nikšom Tomićem i Mateom Klarićem u više je navrata obišla spomenutu lokaciju i svim nadležnim službama ukazala na njeno postojanje i njenu arheološku i kulturološku važnost za Poljica, našu županiju i Hrvatsku u cjelini, te o vlastitome trošku izradila video prilog koji možete pogledati na linku ispod.
 
Nakon toga svakako podijelite ovu objavu s drugima kako bismo animacijom javnoga mijenja, a prije svega našeg poljičkoga, zaštitili ovaj jedinstveni arheološki lokalitet od moguće devastacije te potakli odgovorne na njegovo istraživanje, stručnu obradu i zaštitu artefakata te podastiranje nalaza javnosti.
 
 
 
Facebook Komentari