I dok omiški gradonačelnik i omiški HDZ ‘post festum’ raspravljaju o tome koja je lokacija prikladnija za izgradnju autobusnog kolodvora u Omišu, Savez za Poljica o tome se izjasnio još u rujnu 2018. u otvorenome roku za dostavljanje primjedbi na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII) u Omišu (vidi: http://poljica.hr/primjedbe-na-prijedlog-izmjena-dopuna-urbanistickog-plana-uredenja-ribnjak-vii-u-omisu/) iz kojih izdvajamo:

Predloženu lokaciju autobusnog kolodvora smatramo nepovoljnom jer se nalazi poprilično daleko u odnosu na uže gradsko središte zbog čega nije prikladna budućim korisnicima istog, napose ne starijim osobama i ljudima narušenog zdravlja, a za gruboga vremena i svima drugima. Zato predlažemo novu lokaciju kolodvora istih gabarita na sjevernom dijelu građevinske parcele 23, namjene D1 (sadašnji sjeverni dio parkirališta uz D8) koja je povoljnija ne samo zbog blizine gradskog središta nego i u prometnom smislu zbog izravne veze na postojeće križanje (sadašnji ulaz na javno gradsko parkiralište) što omogućuje i izravno uključenje i disperziju korisnika javnog prijevoza na buduće križanje D8 i D70 tipa ‘rotor’ koje je u fazi projektiranja, a čija rekonstrukcija je neminovna.

Nažalost, ova kao ni druge primjedbe nije usvojena.

Facebook Komentari