Svim ženama, a naravno i muškarcima koji poštuju žene, čestitamo današnji praznik – Dan žena! Prilika je to da se podsjetimo kakvim su životom takorekuć donedavno živjele žene u našim Poljicima. O tome u svom velebnom djelu „Poljica – život i običaji“ piše nenadmašni Frane Ivanišević. Citiramo:

„Ženski život najugodniji je divojci, koja ima dobru mater; najteži je udovici, navlastito ako je uz nejaku dicu, a ne ima muškića u kući, koji će se pobrigat za polje, teška je muka za nju. Žena čin se je udala, izgubila je svoju slobodu, svoje zadovoljstvo i veselje, koje je uživala, dok je bila divojkon. U kući svoji’ roditelja nije je trla nikakva misa’, nego poslušaj i izradi ono, šta ti se naredi, pa mirno počiji. Sada nije više tako; valja se mislit za dicu, za polje, za kuću, opremit težaka na rađu, čobana na pašu, isplatit dug, a dok bila divojkon u matere, jedna joj sama misa’, kako će se udat i napripravit malo robe. Pravo reče nika starica: da je pamet u divojke ka’ u žene i da bi znala svaka divojka, šta je čeka, kad se uda, ne bi se borme nijedna udala. Tako je Bog ostavija svoju naredbu. O težaku visi polje, a o ženi kuća. Čuje se ova besida, koja nije za bacit: na zemlji i na ženi kuća stoji (…)“

Napomena: Priložena fotografija na kojoj su današnja ‘slavljenica’ i njen ‘kavalir’ djelo su splitskog akademskog snimatelja i majstora fotografije Ante Verzottija.

Facebook Komentari