S obzirom na povijesnu važnost Ilirskog ili točnije Poljičkog glagoljaškog sjemeništa, pozdravljamo namjeru Grada Omiša da se napokon razriješi hipoteka imovinsko-pravnih odnosa koja je priječila da se ovaj spomenik kulture privede svojoj svrsi. Nameće se, međutim, pitanje – a koja je svrha ona prava?

Zgradu je daleke 1750. podigao splitski nadbiskup Pacifik Bizza kao »Seminarium Illyricum« tj. učilište za odgoj klera u liturgiji na staroslavenskom jeziku. Dovršena je i uređena godine 1761. te u 19. stoljeću dograđivana za potrebe hospicija. Po ukinuću sjemeništa u zgradi se 1854. otvara osnovna škola koja s vremenom prerasta u privatnu nižu gimnaziju i bogosloviju. Od 3. siječnja 1912. u zgradi je bilo sjedište obnovljene Poljičke općine, a od 8. kolovoza 1993. u njoj svoj kutak ima i obnovljeno Društvo Poljičana „Sv. Jure“ – Priko. Godine 2001. zgrada je predana na upravljanje Centru za kulturu grada Omiša koji je i danas koristi.

Uvažavajući razmišljanja i potrebe sadašnjih i potencijalnih korisnika ovog zapuštenog objekta spomeničke baštine, sa stajališta dugoročnih interesa i Poljica i Grada Omiša nama se čini idealnim zgradu učiniti sjedištem međunarodnog istraživačko-edukacijskog centra koji bi kroz raznovrsne obrazovne programe djelovao na revalorizaciji i reafirmaciji naše sveukupne baštine, u prvome redu na produbljivanju spoznaja o drevnoj Poljičkoj knežiji kao originalnoj ustavno-političkoj tvorevini sa izrazito širokom samoupravom i vlastitim pravnim sustavom kodificiranim u glasovitom Poljičkom statutu kao jednom od najstarijih i najvažnijih hrvatskih povijesno-pravnih spomenika, no jednako tako i na druge znanstvene potencijale ovog podneblja s područja arheologije, filologije, etnografije, enogastronomije, tradicijskog graditeljstva, brodogradnje itd. što bi Omiš i Poljica učinilo središtem međunarodnih sveučilišnih studija, gradom odnosno regijom znanja i (ljetnog) okupljanja mladih iz svih dijelova svijeta koji bi kad stasaju bili najbolji promotori omiškog i poljičkog turizma.

Facebook Komentari