Upravna zgrada nekoć moćnog Brodomerkura nije samo promijenila vlasnika nego i svoj naziv, pa se odnedavno i službeno zove „Poljičanka“, a novi vlasnik je Sveučilište u Splitu.

Da li se pri odabiru naziva Senat Sveučilišta rukovodio tek okolnošću što se zgrada nalazi u Poljičkoj ulici u Splitu, ne znamo, ali da je naziv sasvim prikladan svjedoči činjenica da su Poljičani među prvima u Dalmaciji imali svoje visoko učilište za popove glagoljaše – Ilirsko sjemenište –  koje je 1750. u Priku utemeljio splitski nadbiskup Pacific Bizza.

Objavljeno 3. veljače 2018. na FB stranici Saveza za Poljica   

Facebook Komentari