Ne ostane li proklamirana najava Skupštine TZ SD županije o potrebi ‘podizanja kvalitete života lokalne zajednice, povećanju prihoda od turizma i ravnomjernijem razvoju turističke ponude u županiji’ mrtvo slovo na papiru, Poljica se razložno mogu nadati da će napokon netko od nadležnih uvidjeti da je razvojni potencijal županijskog i hrvatskog turizma upravo na prostoru nekoć slavne poljičke knežije koja, za razliku od mnogih patuljastih općina u Hrvatskoj, nema svoju turističku zajednicu.

No da bi se to i dogodilo, Poljičani i drugi žitelji Poljica prethodno moraju osvijestiti činjenicu da nam napretka nema dok sami ne doživimo Poljica kao funkcionalnu i razvojnu cjelinu koja po svemu zavrijeđuje status suvremene hrvatske povijesne regije i posebne turističke destinacije.

Drugim riječima, sve dok se na Poljica gleda kao na pasivno zaleđe Poljicima nadležnih gradova i općina, Poljica će biti vukojebina, umjesto hrvatska Toskana i Provansa.

I zato ova najava Skupštine TZ SD županije ohrabruje, a na nama je da nadležne držimo za riječ!

Objavljeno 29. ožujka 2018. na FB stranici Saveza za Poljica   

Facebook Komentari