Kako ponekad slika govori više od tisuću riječi, evo zanimljivog grafičkog prikaza Poljica i Grada Omiša te njihovog odnosa u prostoru, kao i prikaz obuhvata Grada Omiša bez poljičkoga teritorijalnog udjela. Nadamo se da će ova ilustracija mnogima omogućiti da ‘progledaju’ i shvate kako bez razvoja Poljica nema ni razvoja Grada Omiša. Isto, naravno, važi i za druge Poljicima nadležne jedinice lokalne samouprave.

Pa ako je već iz politikanskih razloga i naravno, zbog nejedinstva Poljičana, moralo doći do nepravedne razdiobe Poljica između čak sedam općina i gradova, za nadati se je da će barem Grad Omiš kojemu pripada i najveći dio Poljica, upravo zbog samoga sebe i svojih interesa rado revalorizirati ulogu i značenje nekoć slavne knežije prepoznajući je kao svoju ‘dodanu vrijednost’.

S namjerom da formalno nadležnima u tome pomogne, Savez za Poljica je već u dva navrata zatražio i strpljivo čeka na termin održavanja Poljicima posvećene sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša.

Facebook Komentari