Službena stranica SZP
21312 Podstrana | Strožanačka cesta 20
091 544 33 03

• izrada knjige grafičkih standarda vizualnog identiteta Poljica

• pokretanje poljičke zadruge pri Savezu za Poljica

• pokretanje poljičke turističke destinacijske menadžment agencije

• izrada marketinškog programa naše udruge Savez za Poljica kroz društveno korisno učenje

• izrada programa skrbi o staračkim domaćinstvima kroz društveno korisno učenje i suradnju s nadležnim ustanovama

• izrada programa inventarizacije, zaštite i prezentacije kulturne baštine Poljica kroz društveno korisno učenje

i suradnju s nadležnim ustanovama

• poticanje suradnje sa svim zainteresiranim subjektima na području Poljica

• poticanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave na području Poljica

• formalizacija statusa naše udruge

• izrada natječajne dokumentacije i prijava projekata na odgovarajuće natječaje