O opetovanim najavama ministra prometa Butkovića kako ćemo novu cestu Split-Omiš imati do 2027. može se reći samo ono što svakim danom postaje sve očitije – u laži su kratke noge!

Što se pak tiče izgradnje 4,5 kilometara duge dionice od Dugog Rata do Omiša, važnije od roka njene izgradnje je trasa kojom se ista namjerava graditi. Naime, investitor Hrvatske ceste d.o.o. inzistira na trasi koja potencira nova odroništa u naseljenome dijelu grada i koja uz to trajno narušava prepoznatljivu vizuru Omiša i njegove ambijentalne vrijednosti sa stajališta estetike, buke i čistoće zraka. Stoga bi razumno bilo na vrijeme razmotriti moguću korekciju trase prema Dugom Ratu u horizontalnom i vertikalnom smislu kako uz sve navedeno ista ne bi nepotrebno zauzimala vrijedno građevinsko zemljište no jednako tako i zbog racionalnije odvodnje i zbrinjavanja oborinskih voda.

Facebook Komentari