U povodu inicijative Braniteljske zadruge „Zamosorje“ koja je izrazila namjeru da skrbi o Cetini od Čikotine lađe do ušća kao „produžena ruka Javne ustanove pod čijom upravom se Cetina nalazi zajedno sa kanjonom, a zbog sve većeg broja posjetitelja i sve većeg zanimanja za kajak-kanu-rafting“, kako kažu u zadruzi, mišljenja smo da je svakako potrebno poduzeti hitne mjere zaštite Cetine, njenog kanjona, ali i čitavog slivnog područja od neprimjerenog, ali i pretjeranog eksploatiranja koje je koncem sedamdesetih započelo svođenjem Cetine na biološki minimum preusmjeravanjem glavnine vodenoga toka tunelom kroz Mosor do HE „Zakučac“.
 
Pored činjenice da je čak pet hidroelektrana izgrađeno na rijeci Cetini, od čega dvije u njenom toku kroz Poljica, Cetina je svake godine sve izloženija pretežno nekontroliranoj turističkoj eksploataciji, a zavirimo li u prostorne planove Cetini ‘nadležnih’ općina, gradova i županije, pronaći ćemo usred njenog dvostruko zaštićenog krajobraza (područje juti u četverokutu Podgrađe, Kostanje, Seoca, Blato n/C te bogomdani prirodni rezervat prašume Šćadin u zagrljaju Cetine) uplanirane tzv. gospodarske zone, vjetroelektrane i druge legalizirane nepodopštine.
 
Važnost Cetine za život gravitirajućeg stanovništva poznata je od pamtivjeka o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi u Cetini i uz Cetinu, a o njenoj važnosti kao prirodnog biostaništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta od kojih je na desetke endemskih, svjedoče brojna stručna istraživanja i studije što sve zajedno Cetinu čini životnim, prirodnim, energetskim i turističkim resursom od neprocjenjive važnosti. Dodamo li tome da Cetina svojim pitkim vodama i danas gasi žeđ dobrog dijela SD županije, predmetna inicijativa Braniteljske zadruge „Zamosorje“ ne samo što je dobrodošla nego je i nasušna potreba!
 
Stoga se kao udruga koja zagovara svekoliku reafirmaciju nekoć slavne Poljičke knežije pridružujemo ovoj inicijativi i podržavamo nastojanja našeg člana Tonća Jerčića i kolega mu branitelja-zadrugara, da se udruženim snagama svih dionika Cetini uzvrati barem dijelićem pozornosti i skrbi kojom nas ona vjekovima obilato dariva. Jer kad se svi konti zbroje, nemjerljivo više mi trebamo Cetinu nego ona nas!
Facebook Komentari