Rijetke su prilike u kojima možemo iz pera naših suvremenika pročitati autentična svjedočanstva o tome kako su govorili, pisali, radili i ponašali se naši poljički pređi. Jedno od takvih upravo je napisao Damir Vladušić iz poljičkoga mista Tvrčići u katunu Srinjin(e), potomak poljičkih didića među kojima uz težake bijahu i knezovi, glavari, kančiliri…

Riječ je o tekstu pod naslovom O crikvi Porođenja Blažene Divice Marije u Srijninu pisanome čakavskim idiomom kakvim se u doba Poljičke kneževine govorilo u Donjim i dijelu Srednjih Poljica. Važno je naglasiti i to da se gotovo svi navodi u tekstu temelje na provjerenim činjenicama i događajima što je rezultat iscrpnih istraživanja autentičnih povijesnih vrela pa se može reći da je njegov autor ispisao svojevrsnu povijesnicu ne samo župne crkve u Srinjinama nego i povijesnicu samoga mjesta, a samim time i dobroga dijela naših Poljica zato što su mnogim poljičkim mjestima govor, pismo i običaji zajednički, a o povijesti da i ne govorimo.

Zato s radošću objavljujemo naslovni tekst koji je uz to i bogato ilustriran, a Damiru Vladušiću zahvaljujemo na uloženome trudu i od srca čestitamo na još jednom značajnom prinosu boljemu poznavanju povijesti Poljica.

Tekst Damira Vladušića O crikvi Porodjenja Blažene Divice Marije u Srijninu

Facebook Komentari