U našim Poljicima sve do početka 20. stoljeća postojao je u nekim selima običaj da župnik na današnji dan, Staru godinu ili Silvestrovo, po održanoj propovijedi na ‘velikoj’ misi pita ‘prošćenje u puka’ za sve propuste u godini na izmaku, na što bi mu glavar sela u ime svega puka udijelio oprost i zauvrat zatražio i dobio od njega isto (Frane Ivanišević, „Poljica – narodni život i običaji“). No znalo se ipak dogoditi da glavar uskrati ‘prošćenje’ župniku, kako je to hvarski književnik i folklorni pisac Antun Ilija Carić (1868.—1912.) zabilježio u svome članku „Jedan crkveni običaj u Poljicima u posljednji dan godine“, što je svećenstvo i nagnalo da s tom praksom raskinu.  

Nakon što bi pop s oltara zaključio međusobnu ‘razmjenu’ oprosta riječima: „Bog nan, braćo, svima prostija!”, Frane Ivanišević u spomenutoj etnomonografiji iznosi običaj iz Jesenica i piše: „Sad pop počimlje davat opomene za novu godinu, dili ove darove: a.) mladićin „konja obuzdana”: kako njega uzda usteže, da ne krene s pravog puta, tako i mladost neka ima stra’ božji i opaz, da ne krene s pravoga života; b.) divojkan „kitu ljiljana”: kako on čist i bil miriše, tako i čistoća nji’ove duše, nji’ova tila da bude mirisna, ugodna prid Bogon i sviton; c.) dici „šibicu tankovitu”, koja se uvije i ispravlja: tako i nji’ov tankoviti nejaki život da se uspravno uzgaja; d.) starcin „riku potoka”, koja odmiče niz grebene i ponore, izlije se u more i više ne vraća, tako ni nji’ova odmakla doba ne će se više povratit; e.) udovican „lozu obrizanu”: kako ona suze prolije, tako i udovica za svojin umrlin drugon; f.) poglavarin od sela „ure vrimena”: kako one iđu redovito i svakomu jednako kazuju vrime, tako i glavari sela neka redovito postupaju i svakomu najednako kroju pravicu.“

U osvit nove 2021. Savez za Poljica istim darovima dariva sve Poljičanke i Poljičane, žitelje i prijatelje Poljica. I zato, na dobro van došlo počelo nove godine!

Priredio: Ante Mekinić, prosinac 2020.                                                                                                                                                                                 

Facebook Komentari