Premda naša udruga Savez za Poljica zajedno sa suradnicima u projektu još uvijek radi na pripremi prigodne svečanosti kojom ćemo svekolikoj javnosti, a napose poljičkoj, nastojati ukazati na važnost zaštite i izučavanja poljičice u kontekstu opstojnosti poljičkoga identiteta i budućega razvoja Poljica, naš kolega Ivan Ugrin nije odolio izazovu da u duhu današnjega blagdana javnosti podari vijest o poljičici kao najnovijemu kulturnome dobru Poljica i Lijepe naše. Ivanu zahvaljujemo, a svima vama čestitamo današnji blagdan po starinsku: Na dobro vam došlo Bogojavljenje! I poljičica, naravno!

Facebook Komentari