E sad, je li ili nije more kanta za škovace, pročitajte pa prosudite sami. Bilo kako bilo, 10 (deset!) tona otpada svakako je lakše baciti u more negoli iz mora izvaditi i na propisan način deponirati. Za ono prvo potreban je samo tzv. debeli obraz, a za ono drugo sve što oni ‘debeloga obraza’ nemaju. Stoga valja čestitati sakupljačima bačenih obraza s nadom da će se u budućnosti do obraza i mora više držati!

Facebook Komentari