Evo lipe priče o gatskim obljetničarima DVD-u Gata (40 godina), Kickboxing klubu „Sv. Jure“ (25 godina) i Planinarsko-ekološkoj udruzi Gata (20 godina) iz pera Mladena Nejašmića objavljene u današnjemu broju SD. Čestitamo!

Facebook Komentari