Usprkos neviđenom zauzimanju Splitsko-dalmatinskog župana te gradonačelnikȃ Splita i Omiša i načelnikȃ Podstrane i Dugog Rata za prioritetnu izgradnju brze ceste Split-Omiš za koju Hrvatske ceste d.o.o. desetljećima tvrde da je prioritet svih cestovnih prioriteta u Hrvatskoj, ove nedosanjane prometnice nema niti u HDZ-ovim predizbornim snovima što najbolje govori koliko im je zapravo stalo do stanovnika Urbane aglomeracije Splita i njihovih životnih potreba i interesa!
 
Stoga nam preostaje tek ufanje da će se onaj batrljak od Omiške zaobilaznice u bližoj budućnosti ‘protegnuti’ do Dugog Rata iako bi, s obzirom na to kako je u projektima isplaniran, bolje bilo da ni do toga ne dođe.
Facebook Komentari