Novi 10. saziv hrvatskoga Sabora nije ni počeo s radom, a broj Poljičana u saborskim klupama već je prepolovljen zato što je HDZ-ovcu Anti Mihanoviću u  posljednji trenutak ipak bilo milije mjesto ravnatelja Ljekarni SDŽ od saborskoga zastupnika. No zato je prisegnula Marijana Puljak s liste Pametno i svoj premijerni saborski nastup posvetila tematici koja nesumljivo ima egzistencijalnu važnost, ali je trenutačno svjetlosnu godinu daleko od problema svih problema koji desetljećima muče većinu birača njene 10. izborne jedinice, uključivo i žitelje Poljica, a to je, pogađate – prometna infrastruktura na području splitske aglomeracije. 

Unaprijed se slažemo s mogućim primjedbama da je Sabor u novome sazivu tek počeo s radom i da će naša Poljičanka koja je, ponavljamo, imala vrlo konstruktivan nastup, biti u prilici artikulirati brojne interese svoje 10. izborne jedinice uključivo i Poljica, samo nam je žao što je u svom premijernom nastupu koji uvijek ima posebnu težinu propustila još jednom ukazati na ovaj gorući problem, napose zbog svakodnevnih prometnih zastoja na najfrekventnijoj prometnoj dionici u Hrvatskoj, Stobreč-Grljevac.

I zato našoj Marijani u krajnje dobroj namjeri savjetujemo da ubuduće, parafrazirajući Katona Starijega koji je na kraju svakog zasjedanja rimskoga Senata zahtijevao uništenje Kartage riječima „Pod točkom Razno zahtijevam da se Kartaga uništi!“ sve dok mu Senat napokon nije udovoljio, svaki svoj budući nastup u Saboru okonča zahtjevom: “Pod točkom Razno zahtijevam da se zaobilaznica Trogir – Omiš dovrši u najkraćem mogućem roku!”

 Za razliku od Katona Starijega, zastupnica Marijana Puljak barem će biti konstruktivna.

Facebook Komentari