Službena stranica SZP
21312 Podstrana | Strožanačka cesta 20
091 544 33 03

Što je Savez za Poljica?

Savez za Poljica je udruga građana sa sjedištem u Poljicima čije članove povezuje ljubav prema Poljicima te zajednička misija i vizija razvoja Poljica definirane temeljnim aktima Saveza za Poljica i pozitivnim zakonskim propisima RH.

Članom Saveza za Poljica može biti svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća temeljno načelo o prostornoj i razvojnoj cjelovitosti Poljica u granicama nekadašnje Poljičke knežije zapisanima u Poljičkome statutu. Sve ostale razlike među članovima su dobrodošle.

Napomena: pristupnice su dostupne na linkovima ispod, pa ih preuzmite ili isprintajte, popunite i dostavite e-poštom ili osobno.

Pristupnica u članstvo SZP (za fizičke osobe)           Pristupnica u članstvo SZP (za pravne osobe)

  • Misija (članak 7. Statuta):

 Misija Udruge je nekadašnjoj Poljičkoj knežiji vratiti stari sjaj, a Poljičanima i svim ostalim žiteljima Poljica pružiti novu životnu i radnu perspektivu.

 

  • Vizija (članak 8. Statuta):

 Vizija Saveza za Poljica je reafirmacija, ustroj i brendiranje Poljica u statusu suvremene hrvatske povijesne regije ili u nekom drugom, Poljičanima i drugim žiteljima Poljica prihvatljivom obliku, s ciljem očuvanja sveukupnog poljičkog identiteta i stvaranja pretpostavki za očuvanje prostorne i razvojne cjelovitosti Poljica u granicama nekadašnje Poljičke knežije, općine, župe ili republike.

 

  • Način djelovanja (članak 9. Statuta):

Saveza za Poljica svoje djelovanje temelji na demokratskom dijalogu sa svim dionicima poljičkog civilnog društva (javnim, privatnim i građanskim sektorom) te Poljicima nadležnim jedinicama lokalne samouprave u cilju njihova umrežavanja u jedinstveni proces revitalizacije Poljica kroz društveno (socijalno) poduzetništvo u svrhu unaprijeđenja kvalitete življenja i održivog razvoja, uz puno uvažavanje sveukupnog poljičkog tradicijskog naslijeđa. Na taj način definiraju se i kriteriji za prepoznavanje inicijativa i/ili projekata koje će Savez za Poljica razvijati ili podupirati neovisno o nositeljima realizacije istih.

 

  • Dan Udruge (članak 10. Statuta):

Dan Udruge je 3. lipnja u spomen na održavanje prvog službenog sastanka Inicijative za osnivanje Saveza za Poljica održanog 3. lipnja 2016. u Splitu.

 

  • Moto (članak 11. Statuta):

Moto Udruge je: Sve za Poljica!

 

  • Uprava Saveza za Poljica:

Predsjednik: Ante Mekinić, poduzetnik, izdavač i publicist (mob: 091 544 33 03, mail: ante.mekinic@poljica.hr)

Dopredsjednik: dr. sc. Zoran Mihanović, profesor marketinga na Ekonomskom fakultetu u Splitu (mob: 095 847 75 54, mail: zoran.mihanovic@yahoo.com)

Tajnik: Mislav Gogić, magistar prava, glazbeni voditelj (mob: 098 924 31 08, mail: mislav.gogic@gmail.com)

 

  • Adresa za slanje poštanskih pošiljki:

Savez za Poljica

21312 Podstrana, Strožanačka cesta 20