Prostor nekadašnje Poljičke knežije izniman je po broju starih dokumenata i knjiga čuvanih u tom kraju. Nema ni jedne druge ruralne sredine u Hrvatskoj koja je posjedovala toliku količinu arhivskog i knjižnog gradiva. Do sredine 19. stoljeća ta baština je ljubomorno čuvana u poljičkim obiteljima i crkvenim ustanovama (župe, bratovštine). Stjecajem nepovoljnih povijesnih i društvenih okolnosti, arhivska baština Poljica od sredine 19. stoljeća, a pogotovo u 20. i 21. stoljeću izložena je strahovitom propadanju. Zbog nepostojanja bilo kakvog subjekta ili institucije koja bi vodila sustavnu brigu o arhivskoj baštini Poljica (i o svekolikoj drugoj baštini), kao i zbog promijenjenih životnih i društvenih okolnosti, spomenuta baština je već duže od stoljeća izložena dramatičnom uništavanju i propadanju.

Zbog svega navedenog Savez za Poljica smatra potrebnim skrenuti pozornost na važnost evidentiranja, zaštite i odgovarajuće prezentacije arhivske baštine Poljica jer ona je vjerojatno i najvrjedniji segment sveukupne kulturne baštine poljičkog kraja. No o svemu tome bit će uskoro više riječi i što je važnije – konkretnih prijedloga i inicijativa.

Facebook Komentari