Službena stranica SZP
21312 Podstrana | Strožanačka cesta 20
091 544 33 03

Fascinaciju Poljicima koju vrijeme samo umnaža možda ponajbolje ilustrira bibliografija Poljica koja obimom i raznovrsnošću svjedoči veliko zanimanje domaće i strane, znanstvene i laičke javnosti za Poljica. Upravo iz tog razloga objavljujemo tek manji dio građe prikupljene iz raznih izvora koju je najvećim dijelom evidentirao i popis nam ljubazno ustupio mons. Ivan Banić, pa iako spomenuti popis nipošto nije sveobuhvatan i konačan, sa 1307 bibliografskih jedinica zacijelo je najbolji koji je javno dostupan.

S obzirom na iznimnu kulturnu važnost bibliografije, napose u stručnom i znanstvenom radu, nastojat ćemo ovaj popis obogatiti novim prilozima, pa unaprijed zahvaljujemo na suradnji i svakoj novoj informaciji u tom smislu.

GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU POLJICA: [1]

 1. AĆIMOVIĆ, J[ovan]: Monumenta historico-iuridica Slavorum Meridionalium, Par I, vol. IV, Statuta lingua croatica conscripta. Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski. Uredili dr Fr(anjo) Rački, dr. V(atroslav) Jagić i dr. J(ovan) Crnčić. U Zagrebu 1890. Pravnik, knj. I, sv. 1/6, Beograd 1892., str. 304-309.
 2. ALACEVICH, Giuseppe [ALAČEVIĆ, Josip]: Brevi cenni sulla via littorale romana tra Salona e Narona. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XIV, Spalato 1891.
 3. ALAČEVIĆ, Josip: Sulle cattive relazioni tra la Provincia di Pogliza e la Giurisdizione di Almissa. Bullettino di archeologia e storia Dalmata, XX, Split 1897., br. 4, str. 61-63; br. 7-8, str. 118-120; br. 9, str. 138-140.
 4. ALACEVICH, Giuseppe: La guerra della Sacra lege, detta pure la guerra di Morea dal 1684 al 1690. Tabularium. Anno I-IV, Zadar 1902.-1904.
 5. ALAČEVIĆ, Miroslav: Isprave o obitelji Sinovčić starinom iz Dubrave u Kneževini poljičkoj. Bullettino di archeologia e storia Dalmata, XVII, Split 1894.
 6. ALAČEVIĆ, Miroslav: Poljički zakoni. Pučki list, god. IV, br. 11, Split 1894., str. 83-84.
 7. ALAUPOVIĆ-GJELDUM, Dinka: Sveti Klement u pučkoj pobožnosti Poljica. Ethnologica Dalmatica, 6, 1997., str. 147-164.
 8. ALEKSEJEV, M. P.: Iz istorii anglijskoj literatury. Moskva-Leningrad, 1960., str. 91-116.
 9. ALEKSEJEV, M. P.: Thomas More i Poljički statut. Odlomci iz rasprave “Slavenski izvori Utopije Thomasa Morea“. (Prevela: Mirjana Venturina). Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 165-180.
 10. A LEW semples of old Croatian Cyrillic writing. BC Reveu vol IV, br. 11/12, March-June, London 1977., str. 13-16.
 11. AMERICAN National Club Poljica 50th Anniversary 1946-1996, Živila Hrvatska. Chicago
 12. ANĐELINOVIĆ, Danko: – vidi: GOTOVAC, Jakov
 13. ANTOLJAK, Stjepan: Ante Laušić: Postanak i razvitak Poljičke kneževine. Mosorska vila, god. I, br. 2, Omiš 1991., str. 196-197.
 14. ANTUNOVIĆ, Ante: Kronika: Tugare. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 166-170; XVI/1991., br. 16, str. 137-241: XVII/1992., br. 17, str. 159-162; XVIII/1993., br. 18, str. 174-179; XIX/1994, br. 19, str. 145-151; XX/1995; br. 20, str. 282-286; XXI/1996., br. 21, str. 198-200; XXII/1997., br. 22, str. 174-177.
 15. ARMATA di Dalmazia ed Albania. Il Dalmata, god. XX, Zadar 1885., br. 34, str. 1-2; br. 35, str. 1-2; br. 36, str. 1; br. 38, str. 1-2; br. 40, str. 1; br. 41, str. 1.
 16. ATTO d’ Investita dalla valle e fiumara di Žrnovnica ai fratelli Conti Cindro. Bullettino di archeologia e storia Dalmata, XVII, Split 1894.
 17. BABIĆ, Ivo: Prostor između Trogira i Splita. Split 1984.
 18. BABIĆ, Ljubo: Hiljadu godina glagoljice. Uz izložbu Jadranskog instituta JAZU u Rijeci. Narodni list, 25. XI. 1956.
 19. BADURINA, Ante: Posljednji ispraćaj o. Marka Mišerde. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 235-239.
 20. BAJAMA, Neno: Iz života Zakučca. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 288-289.
 21. BAKOTA, Božidar [pseudonim] – vidi: MARUŠIĆ, Juraj:
 22. BAKOTA, Klement: Kronika: Srijane – Gornji Dolac. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 216-218; XVII/1992, br. 17, str. 140-143; XVIII/1993, br. 18, str. 157-162.
 23. BANIĆ, Ante: O adopciji nekih obitelji među didiće 1482. u Donjem Docu. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 55-68.
 24. BANIĆ, Ivan st.: Kronika: Podstrana. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 191-197; X/1985., br. 10, str. 166-172; XI/1986., br. 11, str. 153-161; XII/187., br. 12, str. 148-151.
 25. BANIĆ, Ivan: Zajedno naprijed. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 3.
 26. BANIĆ, Ivan: Trideset godina Poljičkog dekanata. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 5.
 27. BANIĆ, Ivan: Poljica – naša zajednička radost. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 3-4.
 28. BANIĆ, Ivan: “Nek svak more živ biti”. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 3.
 29. BANIĆ, Ivan: Iz korespodencije Alfonsa Pavića. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 27-52.
 30. BANIĆ, Ivan: Izvješće zapovjedništva oružničkog voda u Splitu o zločinima u Donjem Docu. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 178-184. (Priredio za tisak.)
 31. BANIĆ, Ivan: Brzojav Ede Bulata o zločinima u Poljicima i na Cetini. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 185-186. (Priredio za tisak.)
 32. BANIĆ, Ivan: Bibliografija “Poljica” (god. 1976.-1995., br. 1-20). Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 385-408.
 33. BANIĆ, Ivan: Pet pisanih poljičkih spomenika. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 59-67.
 34. BANIĆ, Ivan: Bibligrafiaja “Poljica” (god. 1996.-2000., br. 21-25). Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 424-432.
 35. BANIĆ, Filip. Narodne pjesme iz Donjeg Doca, Srijana i Biska (Poljica). Zapisao Filip Banić (1881 – 1885.) Zagreb: Matica hrvatska, 2016.[2]
 36. BANIĆ, Ivan. „Don Filip Banić (1858-1892) i obiteljska zadruga Banića u Donjem Docu.“ U Narodne pjesme iz Donjeg Doca, Srijana i Biska (Poljica). Zapisao Filip Banić (1881 – 1885.), 835 – 850. Zagreb: Matica hrvatska, 2016.[3]
 37. BANOVIĆ, Stipe: Izvještaj o sakupljanju narodnih pjesama u Zaostrogu i Donjem Sitnu. Ljetopis JAZU, knj. 67, Zagreb 1963., str. 325.
 38. BARADA, Mihovil: O našem običaju “biranja kralja”. Starohrvatska prosvjeta, nova ser. 1-2, Zagreb-Knin 1927., str. 197-229.
 39. BARADA, Mihovil: Dinastičko pitanje u Hrvatskoj u XI. stoljeću. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. L, Split 1932., str. 178-183.
 40. BARADA, Mihovil: Dvije naše vladarske isprave. Croatia Sacra, br. 13-14, Zagreb 1937., str. 1-96.
 41. BARADA, Mihovil: Hrvatski vlasteoski feudalizam. Djela JAZU, knj. 44, Zagreb 1952., 133 str.
 42. BARADA, Mihovil: Prilozi kronologiji hrvatske povijesti (1062-1075). Rad JAZU, knj. 311, Zagreb 1957., str.
 43. BARADA, Mihovil: Starohrvatska seoska zajednica. Rasprava o nekim odredbama Poljičkog statuta. Izdanja JAZU, Zagreb 1957., 186 str.
 44. BARAS, Frano: Iz Dalmacije prije 100 godina. Prva nagrada u Philadelphiji. Nedjeljna Dalmacija, 13. XI. 1977.
 45. BARBARIĆ, J.: Sjećanje na A. Pavića. Slobodna Dalmacija, Split, 3. veljače 1990., str. 2.
 46. BARBARIĆ, J.: Sjećanje na dobrotvora. U povodu 150. godišnjice otkrivene dvije spomen-ploče Alfonsu Paviću, barunu i poljičkom dobrotvoru. Slobodna Dalmacija, Split, 5. II. 1990., str. 3.
 47. BARAS, Frano: Dalmacija anno Domini. Split 1988.
 48. BARIĆ, Tonči: Pjesme. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 236-237.
 49. BARIŠIĆ, Ivan: Kronika: Trnbusi. Poljica, god. XXII, br. 22, Gtata 1997., str.157-163; XXIII/1998., br. 23, str. 204-206; XXIV/1999., br. 24, str. 231-234; XXV/2000., br. 25, str. 270-274.
 50. BARJAKTAREVIĆ, Sulejman: Turski dokumenti u splitskom Arheološkom muzeju i franjevačkom samostanu na Visovcu. Starine JAZU, knj. 44, Zagreb 1952., str. 25-56.
 51. BARJAKTAREVIĆ, Sulejman: Turski dokumenti Gradske biblioteke i Kaptolskog arhiva u Splitu. Ljetopis JAZU, knj. 57, Zagreb 1953., str. 147-154.
 52. BATEALJA, Juraj: Apokalipsa u Zmajevoj špilji. Vlastita naklada, Zagreb 2000.
 53. BATELJA, Juraj: Svećenička pustinja Blaca u obrisima povijesnih činjenica i zrcalu svoga Pravilnika. Zagreb 1992.
 54. BAUČIĆ, Ivo: Cetina. Radovi Geografskog instituta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1967.
 55. BAUČIĆ, Ivo: Preseljavanje stanovništva iz pogorskih u priobalska naselja na primjeru Donjih Poljica. Zbornik za narodni život i običaje JAZU, knj. 54, Zagreb, 1971., str. 57-75.
 56. BAUČIĆ, Ivo: Obilježja prirodne sredine. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 7-18.
 57. BAUČIĆ, Ivo: Stanovništvo i dijelovi naselja. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana). Podstrana 1991., str. 483-568.
 58. BAUČIĆ, Ivo: Gospodarstvo. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 169-585.
 59. BAUČIĆ, Ivo: Položaj, priroda, stanovništvo i naselja. U monografiji: Općina Dugi Rat. Dugi Rat 2000., str. 7-14.
 60. BAŠIĆ, Petar: Bibliografija radova Marka Mišerde. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 241-247.
 61. BEKAVAC, Ante: Kronika: Srijane – Gornji Dolac. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 267-270.
 62. BELAS, Ante: Na povratku kroz Poljica. Jadranski dnevnik, br. 279, Split 28. XI. 1936.
 63. BELAS, Ante: Omiš i Poljica na početku XIX. stoljeća. Hrvatski glasnik, Split 11. III. 1939., str. 9.
 64. BELAS, Ante: Protuhrvatski rad Vicka Dandola francuskog generalnog providura u Dalmaciji (1806.-1810.). Jadranski dnevnik, br. 262, Split 12. XI. 1938.
 65. BERSTEIN, Michel: Nouvelles lumières sur l’Utopie de Thomas More. Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, Genève. Tome XXIV, nº (Mai 1962) p. 479-482.
 66. BEZIĆ, Jerko – STEPANOV, Stjepan: Glagoljaško pjevanje u Poljicima kod Splita. Zagreb 1983.
 67. BEZIĆ, Nevenka: Crkva sv. Petra na Priku u Omišu. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, sv. XII, Split 1960., str. 50-60.
 68. BEZIĆ, Nevenka: Novi ulaz u crkvi sv. Petra na Priku u Omišu. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, sv. XIII, Split 1961., str. 45-60.
 69. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Građa za bibliografiju Omiša. SIZ za kulturu općine Omiš, Omiš 1988.
 70. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Jesenice – Poljica. Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3, Zagreb 1964., str. 82.
 71. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Nekoliko podataka o primjeni gorskog kristala u Dalmaciji. Balkanski institut SAN, posebna izdanja, knj. 3, Beograd 1975., str. 79-89.
 72. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Poljičani na otoku Visu. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 183-226.
 73. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Prilog proučavanju stanovništva otoka Visa krajem XVI. i početkom XVII. stoljeća (Omiš, Poljica). Čakavska rič, sv. II, Split 1974., str. 31-50.
 74. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Stanovništvo Jelse (Omiš, Poljica). Zagreb 1982., str. 247.
 75. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Stanovništvo Komiže u drugoj polovini XIX. stoljeća (Poljica). Pomorski zbornik, sv. XII, Rijeka 1974., str. 161-198.
 76. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Sumpetar. Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. IV, Zagreb 1966., str. 345.
 77. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Žrnovnica. Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. IV, Zagreb 1966., str. 659.
 78. BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka: Žrnovački spomenici. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, sv. XVI, Split 1966., str. 251-264.
 79. B[EZIĆ], V[inko]: Otkriven spomenik Mili Gojsalić. Povodom 100-godišnjice pada Poljičke republike. Vjesnik, Zagreb 21. VIII. 1967.
 80. BEZINA, Petar: Progon biskupa, svećenika i redovnika Splitske metropolije i Zadarske nadbiskupije. Split 2000.
 81. BIASOLETTO, Bartolomeo: Relazione del viggio fatto nela primavera del’ anno 1838. dalla Maesta del re Federiko Augusto di Sasonia nell` Istria, Dalmazia e Montenegro. Trst 1841.
 82. BILIĆ, Jure: Od Poljica do Hrvatskog sabora. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 234-236.
 83. BIRŠIĆ, Gracijan B.: Hrvatska crkva u dalekoj Australiji ukrašena likom poljičke junakinje Mile Gojsalić. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 89-92.
 84. BJELOVUČIĆ, Nikola Zvonimir: Dva dokumenta iz Dubrovnika i Poljičke republike. Starine JAZU, sv. XXXIV, Zagreb 1913., str. 59-63.
 85. BLAJIĆ, Petar Zdravko: Komemoracija četrdesete obljetnice smrti solinskog župnka (1929.-1953.) mons. Mate Mihanovića. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 114-116.
 86. BLAJIĆ, Petar Zdravko: Promocija knjige “Pregled povijesti drevne Poljičke republike”. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 241-246.
 87. BLAŽEKOVIĆ, Milan: Prilog hrvatskoj diplomatskoj povijesti iz doba rata 1941.-1945. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 84-90.
 88. BOBAN, Vjekoslav: Mato Marčinko. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 284-286.
 89. BOBICH, Gjika: Un’ antica alleata di Venezia. La contea di Poglizza. Dal 1645 al battato di Campofarmio e una continua strenna lotta all`ombra del gonfalone di S. Marco contro tutti i nemici della Republica Veneziana. La sentinella II, br. 113, Dubrovnik 1943., str. 3.
 90. BODROŽIĆ, Ivica: Biografski podaci o mons. Marinu Barišiću, novom splitsko-makarskom nadbiskupu. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 14-15.
 91. BODROŽIĆ, Ljubo: Kronika: Zakučac. Poljica, god. XV. br. 15, Gata 1990., str. 91; XVI/1991., br. 16, str. 288; XVII/1992, br. 17, str. 213; XVIII/1993., br. 18, str. 226; XIX/1994., br. 19, str. 199-200; XX/1995., str. 334; XXII/1997., str. 237; XXIII/1998., br. 23, str. 278-279; XXV/2000., br. 25, str. 25.
 92. BOEGLIN, Eduard: Pučki kotari u Dalmaciji. Istorijski časopis, izd. SAN, sv. VIII, Beograd 1959., str. 47-68.
 93. BOEGLIN, Yves Edouard: La “descedance” dans quelques vieux textes juridiques serbo-croates (Poglizza et Paštrovići). Zbornik za filologiju i lingvistiku Matice srpske, sv. III, Novi Sad 1960., str. 106-128.
 94. BOGDAN, Jure: Don Ivan Banić (1947.-1978.). Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1978., str. 175-179.
 95. BOGIŠIĆ, Baltazar: Pisani zakoni na slavenskom jugu. Zagreb 1872.
 96. BOMBARDELLI, Silvije: Oj Mosore. Za mješoviti zbor. Split 1946.
 97. BOŽIĆ u Poljicima. Domorodnik G. I., br. 7, Zagreb 1944., str. 8-9.
 98. BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica: Dvije anagrafske tabele za područje Dalmacije iz druge polovine XVIII. stoljeća. Arhivski vjesnik, sv. XI-XIII, Zagreb 1968-1969., str. 43-53.
 99. BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica: Inventar zbirke matičnih knjiga u Historijskom arhivu u Splitu. Izdanje Historijskog arhiva, sv. VII, Split 1969., str. 437-464.
 100. BOŽIĆ, Ivan: Plemeniti ljudi Poljičani u XV. veku. Glas SAN, sv. CCLXXX, knj. 15, Beograd 1971.
 101. BOŽIĆ, Ivan: “Vrv” u Poljičkom statutu. Zbornik Filozofskog fakulteta, god. IV, sv. I, Beograd 1956., str. 89-112.
 102. B[OŽITKOVIĆ], J[uraj]: Pivčević don Ivan, historik Poljica i glagoljaškog bogoslužja. Nova revija, god. XII, br. 3, Makarska 1933., str. 226-227.
 103. BRAJIČIĆ, Rudolf: Duh starih Poljičana ne ide u muzej. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 6-9.
 104. BRAJIČIĆ, Rudolf: Bezgrešno začeće. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1998., str. 28-31.
 105. BRAJIČIĆ, Rudolf: Razmatranje u Badnjoj noći. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1978., str. 28-31.
 106. BRAJIČIĆ, Rudolf: Presveto Trojstvo. Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str. 30-32.
 107. BRAJIČIĆ, Rudolf: Svijećnica. Poljica, god. VI-VII, br. 7-8, Gata 1981-1982., str. 40-42.
 108. BRAJIČIĆ, Rudolf: Duhovi. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 42-44.
 109. BRAJIČIĆ, Rudolf: Crkva je grad. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 21-24.
 110. BRAJIČIĆ, Rudolf: Laici u povijesti Crkve. Poljica, god. XI, br. 11, Gata 1986., str. 8-10.
 111. BRAJIČIĆ, Rudolf: Saborske preporuke štovanja Marije. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 52-55.
 112. BARJIČIĆ, Rudolf: Danko Vlašić: Vizitacije poljičkih župa u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 243-244.
 113. BRAJIČIĆ, Rudolf: Danko Vlašić: Posljednji popi glagoljaši iz Podstrane. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 245.
 114. BRAJIČIĆ, Rudolf: Razgovor poljičkog obrazovanog vjernika s poljičkim bogoslovom o privatnim objavama. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 26-36.
 115. BRAJIČIĆ, Rudolf: Prinos opisu duhovnog profila popa glagoljaša u Poljičkoj kneževini. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 101-114.
 116. BRAJIČIĆ, Rudolf: Poticaji i ohrabrenje za kršćansko prihvaćanje i vrednovanje vlastitog života i života drugih ljudi. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 30-35.
 117. BRATULIĆ, Josip: Glagoljica i glagoljaši u Poljicima. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., 141-149.
 118. BRATULIĆ, Josip: Škola glagoljice i poljičice. Mosorska vila, god. I, br. 1, Omiš 1991., str. 177-179.
 119. BRATULIĆ-MANDIĆ, Vesna: Alberto Fortis i Ivan Lovrić o značaju i odnosima Morlaka. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., 237-255.
 120. BRNIČEVIĆ, Frano: Glagoljaši u Slavoniji. Slobodna Dalmacija, Split, 24. XII. 1954.
 121. BRNIČEVIĆ, Frano: Građa za bibliografiju Poljica. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 267-288.
 122. BRNIČEVIĆ, Frano: Iz slavonske prošlosti. Pop glagoljaš u Slavoniji (Poljičanin). Glas Slavonije, Osijek 9. V. 1954.
 123. BRNIČEVIĆ, Frano: Kako su prije 100 godina Poljičani srušili Bajamontija. Odjek Mosora, god. VI, br. 45, travanj 1982., str. 9.
 124. BRNIČEVIĆ, Frano: Moreova “Utopija” i Poljica. Slobodna Dalmacija, 26. VIII. 1967.
 125. BRNIČEVIĆ, Frano: Poljica su bila prva slavenska republika. 150 godina od postojanja jedne malo poznate državice. Politika, 12. VI. 1957.
 126. BRNIČEVIĆ, Frano: Poljička republika – turistička atrakcija. Turizam, god. XIV, br. 3, Zagreb 1966., str. 21.
 127. BRNIČEVIĆ, Frano: Poljički festival. Slobodna Dalmacija, Split 30. VIII. 1954. – Vjesnik, Zagreb 4. III. 1954.
 128. BRNIČEVIĆ, Frano: Seljačka republika pod Mosorom – kratak prikaz povodom 160-godišnjice gubitka samostalnosti Poljica. Slobodna Dalmacija, 19. VIII. 1967.
 129. BRNIČEVIĆ, Frano: Slavom ovjenčana djevojka (Mila Gojsalić). Odjek Mosora, god. X, br. 97-98, 31. VII. 1986., str. 10.
 130. BRNIČEVIĆ, Frano: Što hoće Poljičani? Slobodna Dalmacija, Split 26. VIII, 1954.
 131. BRNIČEVIĆ, Frano: Una slava res publica. La suda stelo XX, br. 3, Ljubljana 1957., str. 44.
 132. B[RNIČEVIĆ], F[rano]. Miroslav Vulić: Antun Kačić. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 129.
 133. BROMLEY, V. Julijan: O nekim srednjovjekovnim hrvatsko-ruskim paralelama. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 23-33.
 134. BROMLEY, V. Julijan: Stanovlenie feudalizma v Horvatii. Akademia nauka SSSR, Moskva 1964.
 135. B[RUSAČ], Z[vonimir]: Marko Mišerda. Poljica, XIV, br. 14, Gata 1989., str. 223-235.
 136. BUDAK, Neven: Servi ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj i Dalmaciji. Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 15, Split 1985.
 137. BUKOVAC, Marija: Pjesme. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., 117-118.
 138. BULIĆ, Bruno: Prvi svjetski rat u Poljicima. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1978., str. 93-96.
 139. BULIĆ, Bruno: Ulomci iz pisama. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 208-217.
 140. BULIĆ, Frane: Izabrani spisi. Književni krug, Split 1984.
 141. BULIĆ, Frane: Arduba (Gardun, Donji Dolac). Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, XIII, 1890., str. 65; XXVI, 1903., str. 123.
 142. BULIĆ, Frane: Das Kirchlein sv. Petar in Priko bei Omiš (Almissa). Studien zur Kunst des Ostens J. Strzygowski gewidmet, Wien-Hellerau 1923., str. 136-146.
 143. BULIĆ, Frane: Epetium (Žrnovnica). Bulletino di archeologia e storia dalmata, Split, XIII, 1890., str. 56-57; XVI, 1893., str. 164-165; XVIII, 1895., str. 148; XXII, 1899., str. 51-52; XXIV, 1901., str. 33-41; XXV, 1902., str. 164-165; sv. XXXI, 1908., str. 73-74; XXXVIII, 1915., str. 42.
 144. BULIĆ, Frane: Ekskurs o crkvi sv. Maksima u Jesenicama (Poljica). Hrvatska straža, Zagreb 1. VII. 1934.
 145. BULIĆ, Frane: Gradina Šutan (Soetovia). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXX, Split 1907., str. 123-127.
 146. BULIĆ, Frane: Iscrizioni inedite d`epoca veneta. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XIII, Split 1890., str. 131.
 147. BULIĆ, Frane: Iscrizioni inedite (Dubrava di Poljica). Bullettino di archeologia e storia dalmata, sv. XIII, Split 1890., str. 145-150.
 148. BULIĆ, Frane: Iscrizioni inedite. Epetium (Žrnovnica), Pituntium (Podstrana), Gadete (Srinjine). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXVIII, Split 1919., str. 42-45.
 149. BULIĆ, Frane: Iscrizioni inedite Oneum (Krug di Jesenice). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XVIII, Split 1895., str. 5.
 150. BULIĆ, Frane: Iz “Zapamćenja”. Slovo, br. 1, Zagreb 1952., str. 35-45.
 151. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, sv. XIX, Split 1896., str. 131-132.
 152. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split: Nareste (Jesenice di Poljica), Peguntium (Srinjine di Poljica), XVI, 1893., str. 33; Nareste (Jesenice di Poljica), XVI, 1893., str. 166, 177.
 153. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split: Oneum (Krug di Jesenice), XII, 1889., str. 145-152; Oneum (Jesenice di Poljica), XVIII, 1895., str. 5; Oneum (Jesenice di Poljica), XX, 1897., str. 145-146; Oneum (Jesenice di Poljica), XXX, 1907., str. 77; Oneum (Jesenice di Poljica), Dugopolje, XXXI, 1908., str. 77.
 154. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split: Peguntium (Podstana di Poljica), XII, 1889., str. 153-154, 163-164; Peguntium (Podstarana), XVI, 1893., str. 177-179; Peguntium (Podstana), XVII, 1894., str. 65; Podstrana, XIX, 1896., str. 3-7, 101, 145-146; Srinjine di Poljica, XXII, 1899., str. 184; Srinjine di Poljica, XXIV, 1901., str. 106-107.
 155. BULIĆ, Frane: Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, Pituntium (Dubrava di Poljica), Pitintium (Podstrana), XIV, 1891., str. 113; Pituntium (Podstrana), XXII, 1899., str. 183, 184, 209; Pituntium (Podstrana), XXIII, 1900., str. 53-55; Pituntium (Podstrana), XXIX, 1906., str. 232; Pituntium (Podstrana), XXXI, 1908., str. 74.
 156. BULIĆ, Frane: Pridodatak toponomastici dalmatinskoj. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XLV, Split 1922., str. 202-203.
 157. BULIĆ, Frane: Ritrovamenti antichi dell`epoca croato presso Mutogras di Poljica. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXX, Split 1907., str. 142-145.
 158. BULIĆ, Frane: Ritrovamenti antichi a Pituntium (Podstrana di Poljica). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXI, Split 1898., str. 52-53.
 159. BULIĆ, Frane: Srinjine di Poljica (Gedate). Bullettino di arceologia e storia dalmata, XXXI, Split 1908., str. 74-76; XL-XLI-XLII, Split 1917-1919., str. 105.
 160. BULIĆ, Frane: Petar in Selo (Jesenice di Poljica). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XL-XLI-XLII, Split 1917-1919., str. 101-105.
 161. BULIĆ, Frane: Trovamenti antichi a Nereste (Jesenice di Poljica). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXXVII, Split 1914., str. 102-103.
 162. BULIĆ, Frane: Trovamenti antichi a Podgragje di Poljica. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXXVIII, Split 1915., str. 32-36.
 163. BULIĆ, Frane: Trovamenti antichi a Podstrana (Pituntium) e Jesenice di Poljica (Nereste). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XLVI, Split 1923., str. 84-85.
 164. BULIĆ, Frano: Felice martire di Epetium. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXIV, Split 1901., str. 41-45.
 165. BULIĆ, F. – JELIĆ, L. – RUTAR, S.: Vođa po Spljetu i Solinu. Rad JAZU, Zadar, knj. 115, 1893., str. 37-67; knj. 15, 1893., str. 175-229.
 166. BULIĆ, Frane – KARAMAN, Ljubo: Crkvica sv. Petra u Priku kod Omiša i graditeljstvo ranijeg srednjeg vijeka u Dalmaciji. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XLVI, Split 1923., str. 10-40.
 167. BULIĆ, Frano – SKOK, Petar: Natpis Petra Crnoga. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, XXX, br. 1-4, Sarajevo 1918., str. 1-10.
 168. BULIĆ, Ivan: Neke nejasnoće i nepotpunosti Poljičkog statuta. Narodna starina, god. 14, br. 35, Zagreb 1935., str. 107-109.
 169. BULIĆ, Ivan: Tri kamena nahogjaja u Dalmaciji (Donji Dolac). Bullettino di archeologia e storia dalmata, XX, Split 1897., str. 192-193; XXXIV, 1901., str. 135-136.
 170. BULIĆ, Jenko: Don Mirko Bašić i don Petar Bašić žrtve komunističkog nasilja. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 118-143.
 171. BULIĆ, Vinka: Proljetna arheološka šetnja kroz Poljica, Oltar u Srinjinama, Sv. Maksim u Tugarima, Otkriće spomen-ploče u Sv. Jurju na Gracu gdje su se birali knezovi Poljica, Poljička republika, Poljičke tamnice. Novo doba, br. 93, Split 1933., str. 2-3.
 172. BURIĆ, Ćiro: Poljička duhovna zvanja. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 253-310.
 173. BURIĆ, Ćiro: Poljička duhovna zvanja. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 361.
 174. BURIĆ, Ćiro: Dva bratića Lučića – dva hrvatska viteza. Poljica, god. XX. br. 20, Gata 1992., str. 374-377.
 175. BUŠIĆ, Klement: Biskup N. Ugrinović (Dubrava). Jadranska vila, god. II, br. 1, Omiš 1. I. 1929., str. 10-12.
 176. BUŠIĆ, Klement: Sjemenište u Priku i njegov osnivatelj. Jadranska vila, god. I, br. 5, Omiš 1928., str. 74-76.
 177. CARIĆ, Ilija Antun: Crtice iz narodnog života u Dalmaciji. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sv. XII, Sarajevo 1900., str. 340-359.
 178. CARRARA, Francesco: Archivio capitolare di Spalato. Spalato 1844.
 179. CARRARA, Franjo: La Dalmazia descritta. Zadar 1844.
 180. CARRARA, Franjo: Tekst Supetarskog kartulara. Archivio storico di Spalato, 1844., str. 51-69.
 181. CARTER, W.: Eleventh century Poljica – An analysis of its Historical Geography. U: Edo Pivčević: The Cartulary of the Benedictine Abbey of St Peter Gumay (Croatia) 1080-1187. Bristol 1984., str. 23-38.
 182. CERESATTI, J.: Prilog Statuta Poljica. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sv. XXIII, Sarajevo 1911., str. 503-504.
 183. CIKOJEVIĆ, Jakov: Kronika: Zvečanje – Smolonje. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 118-121; XIII/1988., br. 13, str. 149-153; XIV/1989., br. 14, str. 182-184; XV/1990., br. 15, str. 178-181; XVI/1991., br. 16, str. 250-254; XVII/1992., br. 17, str. 172-176; XVIII/1993., br. 18, str. 184-188; XIX/1994., br. 19, str. 155-159; XX/1995., br. 20, str. 290-295; XXI/1996., br. 21, str 206-112; XXII/1997., br. 22, str. 213-216.
 184. COTA, Zdravko: Don Frane Bulić u povodu 50. obljetnice smrti i njegova djelovanja na području današnje omiške općine (predavanje N. Cambija). Odjek Mosora, god. IX, 6. III. 1985., str. 9.
 185. COTA, Zdravko: Kasnoantička palača u Ostrvici (predavanje Ž. Rapanića). Odjek Mosora, god. X, 1. V. 1986., str. 9.
 186. CREMANOVIĆ-KUZMANOVIĆ, Aleksandar: Jugoslavenske zemlje na Ptolomejevoj karti. Monumenta cartographica Jugoslaviae, sv. I, Beograd 1974.
 187. CHIUDINA, Giacomo [ČUDINA, Jakov]: Santuario della beatissima vergine Maria di Poisan presso Spalato in Dalmazia. Venezia 1887.
 188. CHIUDINA, Giacomo: La contea della Poljica. Studio del dr. Giacomo commendatore Chudina. Estratto dalla “Rivista Illustrata. Prem. Tipografia Vitaliana e figli Zara [bez oznake godine].
 189. CRONACA del secolo XVI. Arkiv za povjesnicu jugoslavensku, sv. IV, Zagreb 1857., str.
 190. CVITANIĆ, Antun: Da li je Poljički statut prvi Zakonik Evrope koji zabranjuje šikanu i jedan od prvih koji sadrži odredbe o referendumu. Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, sv. VII, Split 1969-1970., str. 41-49.
 191. CVITANIĆ, Antun: O važnosti proučavanja specifičnosti poljičkog statutarnog uređenja. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 73-92.
 192. CVITANIĆ, Antun: Slavenski pravni elementi u statutarnom uređenju Poljica, Brača i Splita. Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, sv. I, Split 1963., str. 35-57.
 193. CVITANIĆ, Antun: Uloga pristava prema Poljičkom statutu. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 103-115.
 194. CVITANIĆ, Antun: Poljičko pravo i knjiga M. Pera, Poljički statut (Split, 1988.). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, XXVI, Split 1989., str. 47-65.
 195. CVITANIĆ, Ante: Trpimirova darovnica iz 852. i daljnja sudbina hrvatske države. Poljica, god. XVIII, br. 17, Gata 1992., str. 130-133.
 196. CVITIĆ, Ivo: Od stoljeća sedmog. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 94-95.
 197. CVITIĆ, Ivo: Bili su i sad su ponos domovine. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 180.
 198. CVITIĆ, Ivo: Kazali smo mnogim na voj zemlji tko je, Ako voliš ovu zemlju. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 141-142.
 199. ČAGALJ, Ivan Marija: Uzdignuće ljudskosti. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 119-121.
 200. ČELAN, Joško: Komoštre iz gatačkog muzeja – Dalmatinska zagora: danak kulturnom vakuumu. Nedjeljna Dalmacija, br. 642, Split 28.VIII. 1983.
 201. ČETRDESETA obljetnica KUD “Mosor”, Gata 1954.-1994. [urednik Mihovil Popovac]. Centar za kulturu, Omiš 1994.
 202. ČOPAC, Tonka: Poslovice iz Donjih Poljica. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 70-72.
 203. ČOROVIĆ, Vladimir: Mali prilozi: O natpisu Petra Crnoga. Starinar SAN, sv. V, Beograd 1930., str. 37-42.
 204. ČOTIĆ, Ante: Kronika: Strožanac. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 227-233; XXII/1997., br. 22, str. 200-205; XIII/1998., br. 23, str. 240-245; XXIV/1999., br. 24, str. 278-283; XXV/2000., br. 25, str. 335-341.
 205. ČOVO, Judita: Spomen sveti roda dragog. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 58-67.
 206. ČULIĆ, Mate: Kronika: Dugi Rat. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 139-144; VIII/1983., br. 8, str. 162-163; IX/1984, br. 9, str. 201-204; X/1985, br. 10, str. 158-162; XI/1986, br. 11, str. 144-149; XII/1987., br. 12, str. 140-144; XIII/1988., br. 13, str. 170-173; XIV/1989., br. 14, str. 203-208; XV/1990., br. 15, str. 193-197; XVI/1991., br. 16, str. 277-284; XVII/1992., br. 17, str. 202-210; XVIII/1993., br. 18, str. 214-221; XIX/1994., br. 19, str. 188-195; XX/1995., br. 20, str. 323-330; XXI/1996., br. 21, str. 247-254; XXII/1997., br. 22, str. 223-232; XXIII/1998., br. 23, str. 262-274.
 207. ČULIN, Ivan: Poslovice i zagonetke. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 48.
 208. ČULIN, Ivan: Kronika: Ostrvica. Poljica, god. I, br, Gata 1976., str. 68-69.
 209. ČULIN, Ivan: Ostrvički “Mrtvar”. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 106-108.
 210. ČULINOVIĆ, Ferdo: Državnopravni položaj slobodnih općina Poljica. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 43-60.
 211. ČULINOVIĆ, Ferdo: Državnopravni razvitak Jugoslavije. Zagreb 1963. [o Poljicima, str. 43-60].
 212. ČULINOVIĆ, Ferdo: Slobodne poljičke općine. Državnopravna povijest jugoslavenskih zemalja. Zagreb 1961., str. 180-192.
 213. ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ, Vesna: “Od umican’j divojak silom”. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 227-240.
 214. ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ, Vesna – vid: IVANIŠEVIĆ, Frano
 215. ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ, Vesna: Podstrana – zapažanja o životu u obitelji. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 195-229.
 216. ĆUBELIĆ, Božo: Kronika: Trnbusi. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 66-71; XI/1986., br. 11, str. 69-73; XII/1987., br. 12, str. 89; XIII/1988., br. 13, str. 116-118; XIV/1989., br. 14, str. 153-154; XXIII/1998., br. 23., str. 220-231; XXIV/1999., br. 24, str. 244-252; XXV/2000., br. 25, str. 293-301.
 217. ĆUBELIĆ, Ivan: Kronika: Srijane – Gornji Dolac. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 66-71; VIII/1983., br. 8, str. 126-127; IX/1984., br. 9, str. 93-98.
 218. ĆUBELIĆ, Ivan: Četrdeset godina crnih marama. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 87-93.
 219. ĆUBELIĆ, Ivan: Don Ivan Pivčević kao gimnazijski vjeroučitelj. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 77-79.
 220. ČULIN, Ivan: S junacima i vilama – narodne pjesme iz sela oko Mosora i cetinske krajine. Ostrvica 1971.
 221. DABINOVIĆ, Antun: Poljica. Hrvatska državna i pravna povijest. Zagreb 1940.
 222. DALMATI prodi. [O borbi Poljičana za slobodu i nezavisnost]. Il nuovo chiesone spalatino, 6/1901., str. 39-42.
 223. B.: 160 godina od pada Poljičke republike – otkrivanje Meštrovićeva spomenika Mili Gojsalić. Slobodna Dalmacija, Split 12. VIII. 1967.
 224. DANJANOVIĆ, Stjepan: Evropljani iz Poljica. U: Ivan Golub: Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius, polihistor i teolog, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1989., str. 210-211.
 225. DANILO (DANILOV), Ivan: Allo spetabile popolo della Marina dei continenente e del distretti di Trau, Spalato ed Almissa ed ai suoi onorevoli elettori (izbori 1864.). Il Nazionale, god. 3, br. 61, Zadar 1864., str. 241-242.
 226. DANILO (DANILOV), Ivan: Birači kotara Spljetskoga, Trogir-skoga i Omiškoga. Il Nazionale, god. 9, br. 51, Zadar 1870. Prilog.
 227. DELIĆ, Ante: Kronika: Donji Dolac, Putišići. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 49-53; II/1977., br. 2, str. 75-77; III/1978., br. 3, str. 88-96: IV/1979., br. 4, str. 133-140, 141-142.
 228. DELIĆ, Ante: Narodne igre u Gornjim Poljicima. Poljica, god. II, br. 2, Gata, 1977., str. 67-72.
 229. DELIĆ, Ante: Vjeronauk uz poljički komin. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 120-126.
 230. DELIĆ, Ante: Kronika: Trnbusi. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 143-145; V/1980., br. 5, str. 97-100.
 231. DELIĆ, Ivan: Kronika: Priko sa Zakučcem. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 390-397.
 232. DIANA, Srećko: Zbilja okrenuta prapočetku. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 300-301.
 233. DIFNICO, Francese: La delimitazione della Dalmazia nel 1671. I, Zara 1902.
 234. DIFNIK, Franjo: Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji. Književni krug, Split 1986.
 235. DOBRIĆ, Vicko: Narodni život i običaji – napisao don Frano Ivanišević. Hrvatska riječ, II, br. 32, Šibenik 1906., str. 3.
 236. DOCUMENTI risqurdanti la fu Republika di Poljica. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXV, Split 1902., korice.
 237. DOLENC, Metod: Solovjev Aleksandar: Bogišićeva zbirka omiških isprava XVI-XVII. veka. (Spomenik Srpske Kr. akademije nauka Beograd XCIII/1940). Slovenski pravnik, god. LVI, br. 1-2, Ljubljana 1942., str. 59.
 238. DONADINI, Žarko Franjo: Poljica. Zadrugar, god. XVII, br. 22, Split 1926., str. 170-171.
 239. DOPIS Poljičana iz splitskih Poljica upućeno Antoniju Bajamo-ntiju u povodu njegove kandidature na načelnika. Narodni list, br. 20, Zadar 1881., str. 52.
 240. DRAGUŠICA, Jakov: Kronika: Sitno Gornje, Dubrava. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 236-238; XXV/2000., br. 25, str. 277-284.
 241. T. M.: Isprave poljičke na glagoljici prepisane latinicom. Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split 1900., sv. XXIII, str. 3-12; sv. XXIV/1901.
 242. DUIŠIN, V. A.: Povijest hrvatskog plemstva i heraldike. Naša domovina, sv. I, Zagreb 1943., str. 203-211.
 243. DUIŠIN, V. A.: Zbornik plemstva. sv. I, II, Zagreb 1938, 1939.
 244. DUKIĆ, Anđelko: Kronika: Ostrvica. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 142-144; IX/1984, br. 9, str. 130-137; X/1985., br. 10, str. 118-121; XI/1986., br. 11, str. 119-125; XII/1987., br. 12, str. 122-125; XIII/1988., br. 13, str. 146-149.
 245. DUKIĆ, Ante: Kronika: Trnbusi. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 219-220.
 246. DUPLANČIĆ, Arsen: Kartografski prilozi poznavanju granica između Splita i Poljica. U zborniku: Ivan Paštrić (1636-1708) – život, djelo i suvremenici, Split 1988., str. 153-166.
 247. DYGGVE, Ejnar: Dalmatinske centralbygniger i plan og opbyning et bidrag til deres Typologi med saerligt heublik pas di tidligmildelal-derlige mindesmaerker Tidskrift for konstvertankap. Argang XII, Halfe I-II/Lund 1933.
 248. DYGGVE, Ejnar: O crkvi Svetoga Petra u Priku. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, LI, Split 1940., str. 52-56.
 249. ĐUDERIJA, Vlade: Kronika: Gata s dijelom Čišala. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 151-155; XX/1995., br. 20, str. 287-290; XXI/1996., br. 21, str. 201-205; XXII/1997., br. 22, str. 177-190; XXIII/1998., br. 23, 231-235; XXIV/1999., br. 24, str. 252-266; XXV/2000., br. 25, str. 302, 317.?
 250. ĐURIĆ, Tomislav: Legenda o kneginji Tugi. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 177-178.
 251. ERBER, Tullio: La contea di Poglizza. Annuario dalmatico, sv. II, Zadar 1885., str. 213-267; sv. III, 1886., str. 1-60.
 252. ERBER, Tullio: Storia della Dalmazia dal 1797 al 1817. Programm dell’ i. r. ginnasio superiore in Zara XXX, Zara 1887., str. 77-114; isto: Zadar, 1886-1892.
 253. ERBER, Tulio. Poljička knežija. Priko: Društvo Poljičana „Sv. Jure“, 2010.[4]
 254. ERCEGOVIĆ, Jakša: Maršal Marmont i Poljica 1807. godine. Obzor, br. 41, Zagreb 18. II. 1941.
 255. ERCEGOVIĆ, Jakša: Poljica – Republika sv. Jurja. Hrvatski narod, br. 95, Zagreb 23. IV. 1942.
 256. ESIH, Ivan: Narodni običaji kod Hrvata – kako se slave Nova godina i Sv. tri kralja u Samoboru, u Hrvatskom zagorju, Hrvatskom prigorju i Poljicima. Novi ženski list, god. II, br. 1, Zagreb 1939., str. 2-4.
 257. FANCEV, Franjo: Tri priloga za povijest starije hrvatske knjiže-vnosti. 1. Poljička veza između hrvatskog glagoljskog i dubrovačkog ćirilskog “Viđenja sv. Bernarda”. Nastavni vjesnik, god. 45, br. 4-6, Zagreb 1936., str. 65-70.
 258. FANCEV, Franjo: Vatikanski hrvatski molitvenik i Dubrovački psaltir (Poljička Biblija iz XVIII. stoljeća). Djelo JAZU, knj. 31, Zagreb 1934., str. XCV-CXVIII.
 259. FARLATI, Daniele: Illyricum sacrum. Tom I-IV, Venetiis 1751-1756.
 260. FAROV, J. H. and BOWEDEN, Paul: A Legal Commentary on the Poljica statute. BC Revue, vol. IV, br 11/12, London 1977., str. 9-12.
 261. FERGUSON, Alan: The Statute of Poljica. BC Revue, vol. IV, br. 11/12, London 1977., str. 17-44.
 262. FERRI, Rafo: Mosor u svjetlu historije – kratak prikaz povijesti Poljica. Slobodna Dalmacija, Split 28. III. 1953.
 263. FERRI, Rafo: O izboru poljičkog kneza. Slobodna Dalmacija, Split 23. IV. 1953.
 264. FERRI, Rafo: Prilog ispitivanja podrijetla osnivača Poljičke republike. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 35-41.
 265. FIO, Oliver: Parobrodarstvo Dalmacije 1878.-1918. Zadar 1962.
 266. FIO, Oliver: Poljički brodari i pomorci. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 261-268.
 267. FISKOVIĆ, Cvito: Sarkofag Jurja Dalmatinca u Kaštel Lukšiću. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 147-168.
 268. FISKOVIĆ, Cvito: Umjetnost i umjetnički obrt XV.-XVI. stoljeća u Splitu [majstori iz Poljica]. Marulićev zbornik, Zagreb 1950., str. 355-374.
 269. FISKOVIĆ, Cvito: Utjecaj Dioklecijanova mauzoleja na kasnije graditeljstvo. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, LIII, Split 1950-1951., str. 181-195.
 270. FISKOVIĆ, Cvito: Žrtvenik Petra Coste u Sitnu Donjem sred Poljica. Radovi Centra JAZU u Zadru, sv. XXV, Zadar 1978., str. 233-242.
 271. FISKOVIĆ, Cvito: Poljičani pri osvajanju Klisa 1648. godine. Kulturna baština, god. XV, br. 20, Split 1990., str. 157-170.
 272. FORETIĆ, Dalibor: Pučka svečanost “Rasulo Poljica” Stipe Kaštelana u izvedbi amatera iz Gata. Vjesnik, Zagreb 11. VIII. 1983.
 273. FORETIĆ, Vinko: Nekoliko napomena o stanovnicima i naseljima otoka Korčule (Poljica). Zbornik za narodni život i običaje JAZU, knj. 75, Zagreb 1971., str. 305-324.
 274. FORTIS, Alberto: Viaggio in Dalmazia, sv. I-II, Venezia 1774.
 275. FORTIS, Alberto: Voyage en Dalmatie. Bern 1778.
 276. FORTIS, Alberto: Putovanje po Dalmaciji. Priredio i predovor: Josip Bratulić. Globus, Zagreb 1984.
 277. FRANCESCHI, Giovanni: Geografia pittorica. Al Sig. dott. Anto-nio Lubin. La Dalmazia II, br. 8, 10, Zadar 1846., str. 58-60, 73-75.
 278. FRANCESCHI, P.: La Poglizza. La Dalmazia, god. II, Zadar 1846., br. 6, str. 43-44; br.12, str. 93-94; br.19, str. 149-151; br.22, str. 172-174; br. 46, str. 471-474; br. 50, str. 501-503; god. III, Zadar 1846., br. 3, 17-19; br. 9, str. 68-69; br. 15, str. 113-114; br. 22, str. 169-170.
 279. FRANČESKI, Joško: Dvije stravične priče – subotnja reportaža o strijeljanju u Docu Donjem. Slobodna Dalmacija, Split 26. III.1966.
 280. FRANIČEVIĆ, Stipe: Dočanka Ana (Ana Radić iz Poljica). Poruka borca, god. V, br. 19, 19. III. 1970., str. 5.
 281. FRANTIŠEK, Petar: Kneževina Poljica. Jugoslavija, god. VI, br. 2, Split 1935., str. 41-42.
 282. FREJDENBERG, Maren Mihajlovič – vidi: MANDIĆ, Oleg
 283. FRIŠČIĆ, F.: Svetište bl. djevice od Poljičana pokraj Splita. Almanah Gospe Lurdske, Rijeka 1914., str. 160-166.
 284. FRUA, Vjekoslav: Poljičke kolende. Split 1957.
 285. GABRIČEVIĆ, Branko: Neobjavljeni rimski natpisi u Podstrani. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 133-142.
 286. GATTI, G.: Di una iscrizione dalmata. Bullettino di archeologia e storia dalamata, XIV, Split 1891., str. 8-11.
 287. GIROMETTA, Umberto: Mosor planina (1340 m.). Hrvatski planinar, sv. XXIV, Zagreb 1930.
 288. [GJIVOJE], Željka: Moje doživljaj prezentacije zemljovida. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 240-242.
 289. GJURAŠIN, Hrvoje: – vidi: OREB, Franko
 290. GOLEMAC, Nikola: Kronika: Zvečanje. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 236-237.
 291. GLAGOLJICA u Dalmaciji. Narodni list, god. 35, br. 12, Zadar 1896.
 292. GOLUB, Ivan: Ivan Paštrić. Prinosi za životopis Ivana Paštrića (1636.-1708.). Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 205-230.
 293. GOLUB, Ivan: Poljubija bi je – Cetinu. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 84-85.
 294. GOLUB, Ivan: “Dok pritegnem opanke”. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 72-74.
 295. GOLUB, Ivan: Plač nad učenikom. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 240.
 296. GOLUB, Ivan: Ovo neka se zna. Glas koncila, god. XX, br. 21, Zagreb 1981., str.13; isto: Vjesnik franjevaca trećoredaca, god. XVIII, br. 5, Zagreb 1981., str. 24.
 297. GOLUB, Ivan: Putopis od Omiša do Rudina. Mosorska vila, god. I, br. 2, Omiš 1991., str. 156-158.
 298. GORTAN, Veljko: Nekoliko napomena uz izdanje Supetarskog kartulara. Historijski zbornik, sv. 9, Zagreb 1956., str. 220-223.
 299. GOTOVAC, Jakov – ANĐELINOVIĆ, Danko: Mila Gojsalića. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 307-347.
 300. GRABOVAC, Julije: Legenda i historijska stvarnost o junakinji poljičke tradicije o Mili Gojsalićevoj. Mogućnosti, god. V, br. 1, Split 1958., str. 63-72.
 301. GREKOV, Boris Dimitrijević: Die Altkroatische Republik Poljica. Studien zur Geschichte gesellschaftichen Verhaltnisse der Poljica von 15. bis 17. Jahrhndert. Studien zur Gesellschaftlichen Verhältnisse der Poljica von 15. bis 17. Jahrhundetrt. In Verbindung mit Fairy von Lilienfeld hrsg. von Erich Donnert. (Übers. aus den Russischen von Joachin Müller, Fary von Lilienfeld). Mit 1 Karte. Berlin, Akademie Verlag, 1961. XV+297 s.
 302. GREKOV, Boris Dimitrijević: Opzit izučenija obščestve-nnyh otnošenii v Police XV-XVII vv. Izdanje Akademije nauka SSSR. Moskva 1951.
 303. GRGAT, D.: Dobrotvor Poljičke republike. Poljičani se u nedjelju postavljanjem spomen-obilježja odužuju svome velikom sinu Alfonsu Paviću. Večernji list, Zagreb, 2. II. 1990.
 304. GRGIĆ, Ivan: Prva agrarna operacija na mletačkoj “novoj stečevini” u Dalmaciji – naseljavanje novog stanovništva i razdioba zemlje na području Splita i Klisa 1672-73. godine. Izd. Muzej grada Splita, sv. 11, Split 1962.
 305. GRGIN, Ante: Istraživanja starohrvatskih spomenika po splitskoj okolini. Narodna starina, knj. XII, Zagreb 1933-1934., str. 1-18.
 306. GRUBER, D.: Slavić, kralj hrvatski. Prosvjeta, god. XIV, Zagreb 1906., br. 9, str. 287-291; br. 10, str. 318-320; br. 11, str. 355-358.
 307. GRUBIŠĆ-DEMEROV, Miloš: Župnikove prilike i neprilike. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 117-119.
 308. GUNJAČA, Borko: Komemoracija četničkog pokolja u Srednjim Poljicima. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 125-128.
 309. GUNJAČA, Borko: Naši pokojnici: Ante Šaškor Brada, Jurica Jerčić, Stipe Marčić Štef (Braco), Tomica Burić (Toma), Marinko Juras, Tomislav Gruica. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 163-173.
 310. GUŠIĆ, Marijana: Etnološka problematika Poljica. Poljički zbor-nik, sv. II, Zagreb 1971., str. 221-225.
 311. HANDŽIĆ, Adem: Bosanske solane u XVI. i XVII. stoljeću. Tuzla 1959. (Žrnovnica, str. 93-108).
 312. HEFER, Vilim Tomislav: Dočani u ravnoj Slavoniji. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 226-228.
 313. HERES, Tomislav [pseudonim]: vidi: – MARČINKO, Mato: Ogledalo i slava Poljičke republike. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 20-27.
 314. HERES, Tomislav: Drvo, koje je niklo u poljičkom kršu. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 52-65.
 315. HERES, Tomislav: Velika zagonetka glagoljice. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 6-27.
 316. HERES, Tomislav: Poljičani pod zidinama Zvonimirova. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 32-73.
 317. HERES, Tomislav: Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 7-27.
 318. HERES, Tomislav: Svijet sv. Franje iz kista jednog Poljičanina. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 102-106.
 319. HERES, Tomislav: U ovom kršu mogli su preživjeti samo zmije i Hrvati. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 127-133.
 320. HERES, Tomislav: Ogledalo slave Hrvata, napisano prigodom proslave 900. obljetnice Sumpetarskog kartulara i sela Jesenice 1080.-1980. Izd. Župni ured Jesenice, Jesenice 1980.
 321. HERES, Tomislav: Dugo putovanje od Irana do Jadrana. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 5-39.
 322. HERES, Tomislav: Zeleni Juraj. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 67.
 323. HERES, Tomislav: Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla glagoljskog pisma. Marulić, god. XV, br. 1, Zagreb 1982., str. 49-57.
 324. HERES, Tomislav: Poljička trilogija. Marulić, god. XV, br. 5, Zagreb 1982., str. 440-442.
 325. HERES, Tomislav: Zemlja veličanstvenih malih katedrala. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 6-39.
 326. HERES, Tomislav: Poljički knez Žarko Dražojević u povijesti i književnosti. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 25-43.
 327. HERES, Tomislav: Poljička župa-republika u ogledalu turističkog vodiča. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 209-211.
 328. HERES, Tomislav: Marko Marulić i Poljica. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 12-32.
 329. HERES, Tomislav: Poljica od koplja sv. Jurja do masline sv. Bogdana. Marulić, god. XVII, br. 4, Zagreb 1984., str. 513-519.
 330. HERES, Tomislav: Sloboda župa – kneževina Poljica u ogledalu doktorske disertacije Ante Laušića “Postanaka i razvitak Poljičke kneževine” (do kraja XV. stoljeća). Poljica, god. XI, br. 11, Gata 1986., str. 11-44.
 331. HERES, Tomislav: Nesvakidašnja knjiga nesvakidašnjega pisca (Ante Škobalj, Vjera starih Hrvata na reljefu u Zmajevoj spilji na Braču, Duće 1986.). Marulić, god. XIX, br. 4, Zagreb 1986., str. 531-535.
 332. HERES, Tomislav: Jedna povijest slobodne Poljičke župe-knežije kakva do sada nije napisana. Marulić, god. XIX, br. 4, Zagreb 1986., str. 547-554.
 333. HERES, Tomislav: Poljički narodni život i običaji. Marulić, god. XX, br. 6, Zagreb 1987., str. 751-757.
 334. HERES, Tomislav: Zasluge biskupa Antuna Kačića za glagoljaše i glagoljaška Poljica. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 155-159.
 335. HERES, Tomislav: Smrt slikarice Zdenke Sertić. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 172-174.
 336. HERES, Tomislav: Zemlja Morjana. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 40-49.
 337. HERES, Tomislav: Iz hrvatske kulturne i glagoljaške povijesti od doselidbe Hrvata do naših dana. Marulić, god. XXI, br. 2, Zagreb 1988., str. 193-228.
 338. HERES, Tomislav: Ante Škobalj, Izlaz iz svemira. Marulić, god. XXI, br. 4, Zagreb 1988., str. 535-536.
 339. HERES, Tomislav: Novi prinos poljičkoj povijesti. Marulić, god. XXII, br. 1, Zagreb 1989., str. 123-124.
 340. HERES, Tomislav: Hrvatska povijest od šestog stoljeća prije Krista do desetog stoljeća poslije Krista (I). Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 53-95; (), god. XV/1990., br. 15, str. 67-91; (III.), god. XVI/1991., br. 16, str. 91-154.
 341. HERES, Tomislav: U spomen slikaru Bruni Buliću (1903.-1990.). Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 305-306.
 342. HERES, Tomislav: Slavoserbi opet među nama. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 217-220.
 343. HERES, Tomislav: Kratak pregled povijesti drevne Poljičke republike Frane Mihanovića. Marulić, god. XXV, br. 5, Zagreb 1992., str. 652-653.
 344. HERES, Tomislav: Tragom hrvatskog glagolizma. Marulić, god. XXVIII, br. 6, Zagreb 1995., str. 1133-1135.
 345. HERES, Tomislav: Priručnik o crkvenom graditeljstvu bez kojega se ne može. Marulić, god. XXXI, br. 1, Zagreb 1998., str. 168-172.
 346. HIRC, Dragutin: Između Krke i Cetine. Prosvjeta, god. XV, Zagreb 1907., br. 1, str. 8 + 33 + 36 + 37; br. 2, str. 56-60; br. 5, str. 156-159; br. 6, str. 183-186; br. 7, str. 228-229.
 347. HIRC, Dragutin: Poljica, narodni život i običaji. (Prikaz knjige Frane Ivaniševića). Prosvjeta, god. XIV, br. 13, Zagreb, str. 411-413.
 348. IL CONTE Žarko Dražojević. Bullettino di archeologia e storia dalmata, IV, Split 1881., br. 6, str. 84-86; br. 7, str. 116-117; br. 10, str. 151-154; br. 11, str. 164-166; br. 12, str. 179-183.
 349. ILIJIĆ, Stjepan: La dona Croata. Jadran, god. I, Split 1903., br. 14, str. 3; br. 15, str. 3.
 350. IVANIŠEVIĆ, Drago: Stihovi o Mili Gojsalić, epska pjesma. Republika, br. 1, Zagreb 1945., str.
 351. IVANIŠEVIĆ, Frano: Božićna kolenda (Donja Poljica). Pučka prosvjeta, god. 4, br. 1, Split 1924., str. 11.
 352. IVANIŠEVIĆ, Frano: Ilirsko sjemenište u Priku. Novo doba, Split 25. XII. 1933.
 353. IVANIŠEVIĆ, Frano: Jedno pomorsko selo (Jesenice). Jugoslavenski pomorac, god. I, br. 2, Zagreb 1921., str. 3-4.
 354. IVANIŠEVIĆ, Frano: Narodna nošnja u Poljicima. Koledar Pokrajinskog muzeja za narodni obrt i umjetnost, Split 1913., str. 31-34.
 355. IVANIŠEVIĆ, Frano: Naši stari običaji. Pučki list, god. 11, br. 15, Split 1901., str. 122-123.
 356. IVANIŠEVIĆ, Frano: Pobjeda glagoljice kroz tisućljetnu borbu. Knjižnica Jugoslavenske Matice, br. 10, Split 1930.
 357. IVANIŠEVIĆ, Frano: Počast narodnim žrtvama. Prenos kostiju Mate Brničevića iz Kotora u Jesenice. Split 1923.
 358. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljica, dne 10. lipnja 1907. godine. Danica koledar, Zagreb 1908., str. 149-163.
 359. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljica. Narodni list, god. XLIV, br. 68, Zadar 1905., str. 69, 71, 72.
 360. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljica. Narodni koledar, god. XXXVI, Zadar 1898., str. 122-139.
 361. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljica i glagoljica (Résumé: L’empoli du glagolitique dans la commune de Poljica). Bulićev zbornik – Strena Buliciana, Zagreb-Split 1924., str. 701-706 + XXVII-XXVIII.
 362. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljica – narodni život i običaji. Predgovor: Vesna Čulinović-Konstantinović. Književni krug, Split 1987.
 363. IVANIŠEVIĆ, Frano: Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje JAZU, knj. VIII, IX, X, sv. 2, 1-2, 1-2, Zagreb 1903-1905.
 364. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljička knežija. Nova Evropa, knj. XXV, br. 12, Zagreb 1932., str. 592-597.
 365. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljička seoska blagajna u Jesenicama. Split 1909.
 366. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljičko primorje. Pučka prosvjeta, god. X, br. 7, Split 1930., str. 152.
 367. IVANIŠEVIĆ, Frano: Primorska Poljica. Jadranska straža, Split 1940., 210-221.
 368. IVANIŠEVIĆ, Frano: Pučka naobrazba u Poljicima. Narodni list, br. 4, Zadar 1905.
 369. IVANIŠEVIĆ, Frano: Rukovet narodnih poslovica – sabrao po Donjih Poljicih. Nada, god. I, br. 20, Split 1883., str. 237.
 370. IVANIŠEVIĆ, Frano: Splitu na Istokupoljička rivijera. Novo doba, god. XIV, br. 207, Split 1931.
 371. IVANIŠEVIĆ, Frane: Parića sa’ zobnicu, cipal arar. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 107-111.
 372. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljica: narodni život i običaji. Priko: Društvo Poljičana „Sv. Jure“, 2006.[5]
 373. IVANIŠEVIĆ, Drago: Otok. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 289.
 374. IVANIŠEVIĆ, Mijo: Ante Ercegović (u povodu 100. obljetnice rođenja). Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 258-264.
 375. IVANIŠEVIĆ, Milan: Samoukost Petra Smajića. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 93-102.
 376. IVEKOVIĆ, M. Ćiril: Die Entwicklung der mitelalterlichen Baukunst in Dalmatien. Wien 1910.
 377. IVEKOVIĆ, M. Ćiril: Značajke graditeljstva ranog srednjeg vije-ka u Dalmaciji. Narodna starina, knj. I, br. 1, Zagreb 1922., str. 23-32.
 378. Z. Č. Ć.: Glas iz Dalmacije, Zadar 30. rujna 1911. (O izborima u Poljicima). Hrvatsko pravo, br. 4758, Zagreb 1911., str. 2.
 379. IZ Zagreba. Zagrebački katolički list, god. XVIII, br. 14, Zagreb 1967., str. 110-111.
 380. JADRIJEVIĆ, o. Ante: Latinski natpisi iz Podgrađa u Poljicima. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. LI, Split 1940., str. 161-162.
 381. JADRIJEVIĆ, Ante: Latinski stihovi u natpisu starohrvatskog doba (Natpis Petra Crnog). Vjesnik za arheologiju i historiju dalma-tinsku, LX, Split 1963., str. 77-92.
 382. JAGIĆ, Vatroslav: Odlomak evanđelja bosanskog pisma. Starine JAZU, knj. IX, Zagreb 1877.
 383. JAGIĆ, Vatroslav: Statut poljički. Monumenta historico-iuridica Slavorum Meridionalium. I. dio, vol. IV. Statuta lingua croatica conscripta. Hrvatski pisani zakoni. Zagreb 1890.
 384. J(AGIĆ), V(atroslav): Statut der Poljica. Von Alfons Pavich von Pfauenthal, Tomo Matić und Milan Rešetar. Wien 1912. Archiv für slawische Philologie, god. XXXV, sv. 1-2, Berlin 1914., str. 262-269.
 385. JELIČIĆ, Jasna: Ikonografija starokršćanske lunete iz Gata. Prilozi povijesti umjetnosti, br. 25, Split 1985., str. 5-24.
 386. JAREB, Jere: Političke uspomene i rad dra Branimira Jelića. Izdavač Mirko Šamija, Cleveland 1982.
 387. JELIČIĆ, Jasna: Nastavak arheoloških istraživanja u Gatima. Odjek Mosora, god. IX, Omiš 6. III. 1985., str. 9.
 388. JELIČIĆ, Jasna: Ranokršćanske freske u Gatima. Odjek Mosora, br. 58, Omiš 10. VI. 1983.
 389. JELIČIĆ, Jasna: Tragovi kršćanske arhitekture od izvora do ušća rijeke Cetine. Odjek Mosora, god. IX, 4. II. 1985., str. 78, str. 9.
 390. JELIČIĆ, Jasna: Pituntium u svjetlu arheoloških nalaza. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana, 1991., str. 19-43.
 391. JELIĆIĆ-RADONIĆ, Jasna: Ranokršćanski kompleks u Gatima. Poljica, god. XX. br. 20, Gata 1995., str. 139-148.
 392. JELIČIĆ-RADONIĆ, Jasna: Gata – crkva Justinijanova doba. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture – Split, Split 1994.
 393. JELIĆ, Lucas: Fontes historici liturgiae glaglitico-romanae a XIII. ad XIX. saeculum. Veglae 1906.
 394. JERČIĆ, Romeo – NOVAKOVIĆ, Ante – RADOVČIĆ, Jakov: Prethistorijska postaja u Jesenicama (Zeljovići, Donja Poljica). Mosorska vila, god. I, br. 1, Omiš 1991., str. 122-128.
 395. JIREČEK, Hemenegild: Svod zakonov slovanskych. Prag 1880.
 396. JOB, Paal: Trideset kilometara kroz seljačku republiku – Poljička krajina ljeti 1939. Svijet 7 dana II/XIV, br. 39, Zagreb 1939.
 397. JUNAKINJE naše prošlosti. Hrvatski dnevnik, god. I, br. 29. Zagreb 1936., str. 9.
 398. JUNKOVIĆ, Zvonimir: Bilješke uz tekst i prijevod Poljičkog statuta. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 105-116; Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 13-54.
 399. JUNKOVIĆ, Zvonimir: Jezik Poljičkog statuta. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 117-132.
 400. JUNKOVIĆ, Zvonimir: Poljički statut (prijevod). Izd. Poljica, godišnjak poljičkog dekanata, Gata 1995. i 2000.
 401. JURANOVIĆ, Marko: Komemoracija četničkog pokolja u Srednjim Poljicima. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 125-128.
 402. JURANOVIĆ, Neda: Stara poljička nošnja. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 192-195.
 403. JURAS, Ivan: O obliku i položaju naselja u Kaštelima i Donjim Poljicima. Bulićev zbornik, Zagreb-Split 1924., str. 643-642 + XXVIII (s geografskom kartom i skicom).
 404. JURIĆ, Josip: Kronika: Podstrana. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 147-148; IV/1979., br. 4, str. 223-225; V/1980., br. 5, str. 146-149; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 150-155; VIII/1983., br. 8, str. 166-169.
 405. JURIĆ, Miroslava: Skup “Gornja Poljica”. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 108-114.
 406. JURIĆ, Miroslava: Pezeljev križ i uređenje prostora na Ljuti. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 74-75.
 407. JURIĆ, Miroslava: Sveti Frane na Rudinama. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 113-116.
 408. JURIĆ, Šime: Transliteracija ćirilskih azbuka. Vjesnik bibliote-kara Hrvatske, br. 4, Zagreb 1950.
 409. JURIŠIĆ, Karlo: Juraj u povijesti i legendi. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 9-17.
 410. JURIŠIĆ, Karlo: Biskup Nikola Ugrinović (1525?-1604). Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 38-82.
 411. JURIŠIĆ, Karlo: Nadgrobni križ don Ante Pavića, Poljičanina, u Rašćanima Donjim. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 191-196.
 412. JURIŠIĆ, Karlo: Pogled na “Poljica” u povodu srebrnog jubileja izlaženja (1976.-2000.). Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 16-21.
 413. JURIŠIĆ, Marko: Kronika: Sitno Gornje, Dubrava. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 58-60; III/1978., br. 3, str. 101-102; IV/1979., br. 4, str. 150-155; V/1980., br. 5, str. 103-105; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 95-98; VIII/1983., br. 8, str. 129-131; IX/1984., br. 9, str. 108-111.
 414. JURIŠIĆ, Mate: Da li ćemo dobiti novo odličje pod imenom “Mila Gojsalić”. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 42-47.
 415. JURIŠIĆ, Zoran: Poljička priča. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 398-405.
 416. JUTRONIĆ, Andro: Bosančica na Braču. Mogućnosti, br. 8, Split 1960., str. 674-679.
 417. JUTRONIĆ, Andro: Naselja i kretanja stanovništva u Poljicima. Geografski glasnik, god. XXV, br. 25, Zagreb 1963., str. 37-60.
 418. JUTRONIĆ, Andro: Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču. Zagreb 1950.
 419. JUTRONIĆ, Andro: Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Brač. Glasnik geografskog društva, sv. 14, Beograd 1928., str. 144-148.
 420. JUTRONIĆ, Andro: Poljičani na Braču. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 213-220.
 421. JUTRONIĆ, Andro: Poljičanin Matej Andrijašević u Cedulinovim vizitacijama. Starine JAZU, knj. 51, Zagreb 1962., 197-221.
 422. JUTRONIĆ, Andro: Prilog poznavanju veza Makarana s Brača-nima, Hvaranima, stanovnicima primorskih gradova i stranim država-ma. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 6, Split 1967., str. 43-67.
 423. JUTRONIĆ, Andro: Sporovi splitskog pjesnika Kavanjina (1643.-1714.) s Franom i Jankom Marjanovićem. Zadarska revija, br. 1, Zadar 1957., str. 70-73.
 424. JUTRONIĆ, Andro: Iz kulturne prošlosti otoka Brača. Matica Hrvatska, Split 1970.
 425. KAĆUNIĆ, Mate: Kronika: Putišići. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 77-79; XI/1986., br. 11, str. 67-69; XII/1987., br. 12, str. 83-85.
 426. KAČIĆ MIOŠIĆ, Andrija: Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Prvo izdanje 1756. u Mlecima.
 427. KADIĆ, Ante: El espíritu democrátion de la república de Poljica. Studia Croatica, Buenos Aires 1974., vol. I, str. 47-59.
 428. KADIĆ, Ante: “Demokratski duh” knežije Poljica. Hrvatska revi-ja, br. 4, 1975., str. 539-551.
 429. KADIĆ, Ante: U Krugu je bio početak. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 97-113.
 430. KADIĆ, Ante: Pop Glagoljaš. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 134.
 431. KADIĆ, Ante: Rasulo Poljica. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 219-222.
 432. KADIĆ, Ante: Bitne značajke Poljičkog statuta. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 137-139.
 433. KADIĆ, Ante: Nedjeljko Mihanović o poljičkim pjesnicima. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 211-225.
 434. KADIĆ, Ante: Pop glagoljaš u Poljicima. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 226-230.
 435. KADIĆ, Ante: Jure Kaštelan (1919.-1990.). Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 237-244.
 436. KADIĆ, Ante: Izgon i povratak. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 159-209.
 437. KADIĆ, Ante: Najnovija knjiga o Poljicima. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 159-209.
 438. KADIĆ, Ante: Hrvatska emigracija iz pisama Branka Klarića. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 47-72.
 439. KADIĆ, Ante: Niti blizu ni daleko – na obali Pacifika. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 138-151.
 440. KADIĆ, Ante: Srećko Karaman (1909.-1964.). Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 241-248.
 441. KADIĆ, Ante: Don Frane Mihanović o kiparu Vanji Radaušu. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 247-248.
 442. KADIĆ, Ante: Branko Kadić (1919.-1991.). Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 359-360.
 443. KADIĆ, Ante: Zajednica Kadić ili Kadijić. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 159.
 444. KADIĆ, Ante: Don Ivan Sudić (1906.-1996.). Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 279-280.
 445. KADIĆ, Slavko: Kronika: Zvečanje. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 69-71.
 446. KADIĆ, Slavko: Kronika: Jesenice. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 122-123; IV/1979., br. 4, str. 216-221; V/1980., br. 5, str.143-146; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 144-150; VIII/1983., br. 8, str. 164-166; IX/1984., br. 9, str. 197-200; X/1985., br. 10, str. 163-167; XI/1986., br. 11, str. 149153; XII/1987., br. 12, str. 144-148.
 447. KADIJA, Nikola: Osam stoljeća jedne neobične društvene zajednice – seljačka republika na Mosoru. Borba, 8. V. 1955.
 448. KADIJA, Nikola: Seljačka republika na Mosoru. Borba, 31. VIII, 1, 2, 3, 4. IX. 1957.
 449. KAER, Petar: Prinos k spomenicima iz narodne dinastije – dvije opatije sv. Petra Gumajskog i sv. Stjepana de Pinis. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XIII, Split 1890. Prilog 1, str. 1-39.
 450. KAER, Petar: Poljičke starine. Sakupio pop. Narod, god. 6, br. 24-24, 28, 30, 33, Split 1889.
 451. KAER, Petar: Prvo broncano nalazište u Dalmaciji (Sitno). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sv. IX, Sarajevo 1879., str. 245-247.
 452. KAPIĆ, Juraj: Dopis iz Jesenica [Poziv na sakupljanje povijesnog blaga u Poljicima]. Narodni list, god. 20, Zadar 1881., str. 58.
 453. KAPIĆ, Juraj: Juraj Pezeljić (Poljica) poginio 1686. Narodni list, god. 21, Zadar 1882., str. 73.
 454. KAPIĆ, Juraj: Mutogras. Nada, god. I, br. 4, Split 1883., str. 47.
 455. KAPIĆ, Juraj: Na Gradcu u Poljicih. Narodni list, god. 21, Zadar 1882., str. 30.
 456. KAPIĆ, Juraj: (Piše Inseparabilion). Iskra, god. 2, br. 9/10, Zadar 1885., str. 79-80.
 457. KAPIĆ, Juraj: Poljička bježanija. Nada, god. I, Split 1883., br 1, str. 10-11; br. 2, str. 19-22; br. 3; str. 33-34; br. 4, str. 39-40.
 458. KAPIĆ, Juraj: Pravom Poljičaninu. Katolička Dalmacija, god. XIV, Zadr 1883., str. 62.
 459. KAPIĆ, Juraj: Put kroz Poljica. Katolička Dalmacija. god. XII, god. Zadar 1881., str. 93-96.
 460. KAPIĆ, Juraj: Mila Gojsalića. Poljička junakinja god. 1649. Vienac, god. XIX, Zagreb 1887., br. 8, str. 113-114; br. 9, str. 129-131; br. 11, str. 161-162; br. 12, str. 177-179; br. 13, str. 193-195; br. 14, str. 209-210. Isto: Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 67-89.
 461. KAPIĆ, Juraj: Starinske iskopine u Jesenicama – Poljica. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XII, Split 1889., str. 67-68.
 462. KAPIĆ, Juraj: Prigodom ustoličenja za stanovitog župnka Jesenica u Poljicima mladog svećenika don Frana Ivaniševića dne 21. III. 1897. Pučki list, god. VII, br. 7, Split 1897., str. 50-51.
 463. KARAMAN, Jakov: Moja žalosna i tragična godina 1945. Poljica, god. XVII, br. 17, Gtata 1992., str. 5-23.
 464. KARAMAN, Ljubo: Crkvica sv. Petra u Priku u kojoj je kralj Slavac sud sudio. Nova Hrvatska, Zagreb 11. VIII. 1943.
 465. KARAMAN, Ljubo: Izvješće o djelatnosti Pokrajinskog konservatorijalnog Ureda za Dalmaciju i Povjerenstva Dioklecijanove palače u Splitu do 1920. Vjesnik za arheogiju i historiju dalmatinsku, XLIII, XLIV, Split 1920., 1921. Dodatak (Sv. Petar u Priku i sv. Petar u Selu na str. 28-29, 36-37, 4.).
 466. KARAMAN, Ljubo: Još o kralju Slavcu. Kosov zbornik, Zgodovinski časopis, sv. 6-7, Ljubljana 1952-1953., str. 259-299.
 467. KARAMAN, Ljubo: O djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva. Zagreb 1963.
 468. KARAMAN, Ljubo: O nekim pitanjima hrvatske povijesti do XIII. stoljeća. Historijski zbornik, sv. XV, Zagreb 1962., str. 257-269.
 469. KARAMAN, Ljubo: O značenju “error” u natpisu Petra Crnoga. Starohrvatska prosvjeta, NS I, Zagreb-Knin 1927., str. 84-86.
 470. KARAMAN, LJUBO – vidi: BULIĆ, Frane
 471. KARAMAN, Srećko: Kroz Donja Poljica. Jadranska pošta, god. IX, Split 1933., str. 174.
 472. KARAMAN, Srećko: Poljica – nekadašnja junačka republika. Hrvatski dnevnik, god. I, br. 38, Zagreb 1936.
 473. KARAMAN, Tomislav: Kronika: Zakučac. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 137-140; IV/1979., br. 4, str. 201-204.
 474. KARAMAN, Tomislav: Dodatak. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 23-24.
 475. KARAMAN, Tomislav: Poljička obitelj Žuljević – Karaman. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 122-127.
 476. KAŠTELAN, Dušan: U Gatima – nekadašnja junačka republika. Slobodna Dalmacija, Split 20. III. 1952.
 477. KAŠTELAN, Jure: Predgovor. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 5-6.
 478. KAŠTELAN, Jure: Uspomeni Josipa Pupačića i sjenama Benke i Rašeljke. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 287-288.
 479. KAŠTELAN, Jure: U povodu Kaštelančićeve izložbe u zagrebačkoj galeriji “Forum”, rujan-listopad 1977. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 267-269.
 480. KAŠTELAN, Jure: Napomena uz tekst drame “Počelo Poljica” don Stipe Kašatelana. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 223-224.
 481. KAŠTELAN, Jure: Napomena uz tekst “Prodana djevojka” don Stipe Kaštelana. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 318-320.
 482. KAŠTELAN, Jure: Napomena uz tekst drame “Rasulo Poljica” don Stipe Kaštelana. Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str. 213-214.
 483. KAŠTELAN, Stipan: Djedovina u Poljicima kralj Slavić i Petar II. Jadranska pošta, god. II, br. 211, Split 1926.
 484. KAŠTELAN, Stipan: “Djedovina” u Poljicima. Republikanska sloboda, god. 2, br. 54, Zagreb 1926., str. 2.
 485. KAŠTELAN, Stipan: Povijesnu ulomci iz bivše slobodne općine republike Poljica. Split 1940.
 486. KAŠTELAN, Stipe: Počelo Poljica. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 157-222.
 487. KAŠTELAN, Stipe: Prodana djevojka. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 229-317.
 488. KAŠTELAN, Stipe: Rasulo Poljica. Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str. 151-212.
 489. KATALANIĆ (Cattalinich), Ivan: Memorie degli avrenimenti succesi in Dalmazia dopo la caduta della Republica Veneta. Split 1841.
 490. (KATALINIĆ, Ivan): Poljička buna i pad Poljičke knežije g. 1807. [Prijevod s talijanskog]. Narodni list, br. 55, Zadar 1906.
 491. KATALINIĆ, Ivan: Zapisi o događajima koji su se zbili u Dalmaciji nakon pada Mletačke Republike. (Odabrani odlomci). (Odabrao i preveo s talijanskog: Josip Posedel). Mogućnosti, br. 8-9, Split 1989., str. 899-911; br. 10-11, 1989., str. 1128-1139; br. 12, 1989., str. 1297-1309.
 492. KATIĆ, Lovro: Četiri poljičke isprave iz XIV. stoljeća u splitskom Kaptolskom arhivu. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, sv. II, Dubrovnik 1953., str. 87-100.
 493. KATIĆ, Lovro: Dvije poljičke isprave iz XV. stoljeća. Starohrva-tska prosvjeta, ser. III, sv. 8-9, Split 1963., str. 233-244.
 494. KATIĆ, Lovro: Fundacionalne i druge isprave sv. Mihovila u Solinu (Poljica). Anali historijskohg instituta JAZU u Dubrovniku, sv. III, Dubrovnik 1954., str. 53-59.
 495. KATIĆ, Lovro: Gdje živi još naša prošlost – šetnja po okolici Splita s povijesnim dokumentima u ruci. Jadranski dnevnik, Split 18. IV. 1936.
 496. KATIĆ, Lovro: Gospodarsko stanje Splita i okolice po desetini u prvoj polovici XIX. stoljeća. Anali historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, sv. VI-VII, Dubrovnik 1959., str. 77-76.
 497. KATIĆ, Lovro: Granice između Klisa i Splita kroz vjekove. Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 6, Split 1958., str. 187-210.
 498. KATIĆ, Lovro: Imbrevijature splitskog notara de Salandis (1514-1518). Starine JAZU, knj. 47, Zagreb 1957., str. 155-196.
 499. KATIĆ, Lovro: Jura sancti Petri de Gomai, Supetarski kartular (rencenzija knjige: Novak – Skok). Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 4, Split 1955., str. 183-193.
 500. KATIĆ, Lovro: Novopronađeni rukopis Poljičkog statuta. Starine JAZU, knj. 50, Zagreb 1960., str. 297-295.
 501. KATIĆ, Lovro: Popis župa iz XV. stoljeća u okolici Splita. List Biskupije splitsko-makarske, br. 3, 4, 5, Split 1938.
 502. KATIĆ, Lovro: Prilike u splitskoj okolici poslije odlaska Turaka. Starine JAZU, knj. 47, Zagreb 1957., str. 137-279.
 503. KATIĆ, Lovro: Prilog poznavanju crkvenog namještaja u Dalma-ciji. Vjesnik za arheologiju i hostoriju dalmatinsku, sv. LXVI-LIX/1, Split 1954-1957., str. 244-251.
 504. KATIĆ, Lovre: Naseljavanje starohrvatske Podmorske župe. Starohrvatska prosvjeta, ser. 3, sv. 7, Zagreb 1957., str. 159-184.
 505. KATIĆ, Lovro: Prisvitla gospoda težaci poštene Župe poljičke. Hrvatski narod, Zagreb 25. XII. 1943.
 506. KATIĆ, Lovro: Reambulacija dobara splitskog nadbiskupa 1397. godine. Starohrvatska prosvjeta, ser. 3, sv. 5, Split 1956., str. 135-177.
 507. KATIĆ, Lovro: Veze primorske Dalmcije kroz kliški prolaz od predhistorije do pada Venecije. Starine JAZU, knj. 51, Zagreb 1962., str. 417-520.
 508. KATUŠIĆ, Ivan: Omiš. Povijesno-turistički vodič općine. Omiš 1955., 1961., 1984.
 509. KATUŠIĆ, Ivan: Omiš. Guida storico-turistica del comune. Omiš 1984.
 510. KATUŠIĆ, Ivan: Historický a turistický provodce obce. Omiš 1984.
 511. KEČKEMET, Duško: Nagrđena rivijera – poljičko primorje potpuno upropašteno. Slobodna Dalmacija, Split 19. X. 1968.
 512. KEČKEMET, Duško: Poljički Papalići i njihov doprinos gradu Splitu. Poljički zbornik, sv. 3, Split 1978., str. 169-192.
 513. KERNER, F.: Geologische Beschreibung der Mosor-planina. Jahrb. der geol. Reichsanstalt, Wien 1904, Bd. 54, Heft 2.
 514. KEŠINA, Nediljko: Kronika: Donji Dolac, Putišići. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 140-141, 143; V/1980., br. 5, str. 89-97; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 75-84.
 515. KLAIĆ, Nada: Diplomatička analiza isprava iz doba narodne dinastije II. dio. (Supetarski kartular). Historijski zbornik, god. XIX-XX, Zagreb 1966-1967., str. 225-263.
 516. KLAIĆ, Nada: Historijska podloga hrvatskoga glagoljaštva u X. i XI. stoljeću. Slovo, br. 15-16, Zagreb 1965., str. 225-281.
 517. KLAIĆ, Nada: Problem Slavca i Neretljanske krajine. Zgodovi-nski časopis, sv. 14, Ljubljana 1960., 96-136.
 518. KLAIĆ, Nada: Problem vrhovne vlasti nad Dalmacijom do početka XV. stoljeća. Zbornik Matice hrvatske, Zagreb 1964.
 519. KLAIĆ, Nada: Izvori za hrvatsku povijest do 1925. Zagreb 1958.
 520. KLAIĆ, Vjekoslav: Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati. Zagreb 1881.
 521. KLAIĆ, Vjekoslav: Povijest Hrvata. I, Zagreb 1889.
 522. KLAIĆ, Vjekoslav: Prilog za povijest Poljica u XV. stoljeću. Vjesnik kraljevsko hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arhi-va, sv. XVI, Zagreb 1914., str. 40-44.
 523. KLARIĆ, Bogoslav: Prva klapa u Poljicima. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 209-210.
 524. KLARIĆ, Branko: Pred Gospom od Kamenitih vrata. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 229-230.
 525. KLARIĆ, Mirko. „O poljičkoj samoupravi.“ Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2 (2006): 145 – 164.[6]
 526. KNEŽEVIĆ, Ivan Joko: Spomenik na Gracu. Mogućnosti, br. 6, Split 1959., str. 524-526.
 527. KOHARIĆ, Janko: Nekoje Ducale i privilegii cesarski iz župske škrinjice poljičke. Vjesntnik Kraljevsko hrvatsko-slavonsko-dalmati-nskog zemaljskog arhiva, sv. V, Zagreb 1903., str. 225-235.
 528. KHON, Izidor: Die Republik Poljica. Agramer Tagblatt, god. I, br. 82, Zagreb 1886.
 529. KOLEGE IZ ZAVODA: Postmortem Stanku Vuliću. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 307-308.
 530. KONJHODŽIĆ, Mahmut: Džepna državica pod Mosorom. Globus, br. 196, Zagreb 31. III. 1963., str. 26-37.
 531. KONJHODŽIĆ, Mahmut: Kroz našu posljednju “džepnu” republiku. Po predanju Poljičku seljačku republiku osnovali su neki bosanski plemići. Politika, br. 10151, 10153, 10155, Beograd 1936.
 532. KONJHADŽIĆ, Mahmut: Zakopano blago cara Dioklecijana (Poljica). Isto, br. 10150.
 533. KORČINSKI, Orest: Hrvati u Prikarpatju. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 117-121.
 534. KOROLIJA, Marko: Poljica, državica golaćskih sela na Mosoru u stalnoj borbi za svoju slobodu. Isto, 19. VII. 1933.
 535. KOROLIJA, Marko: Primitivna seljačka državica na planini Mosor. Isto, br. 9398, 1934.
 536. KOS, Lucijan: Naša prva seljačka državapravno-povijesni prikaz statuta Poljičke republike. Hrvatski dnevnik, br. 1419, Zagreb 1940.
 537. KOS, Lucijan: Prisvitla i poštena seljačka republika Poljica. Vjesnik u srijedu, Zagreb 14. V. 1952.
 538. KOSOR, Karlo: Junačke narodne pjesme iz Imotske krajine. Zbornik “Kačić”, sv. II, Split 1968., str. 239-299.
 539. KOSTRENČIĆ, Marko: Alfons Pavich von Phaventhal, Tomo Matić, Milan Rašetar: Statut der Poljica. Mjesečnik Pravničkog društva, god. XXXIX, br. 1, Zagreb 1913., str. 71-72.
 540. KOSTRENČIĆ, Marko: Poljica. Hrvatska pravna povijest. Zagreb 1925.
 541. KOSTRENČIĆ, Marko: O radnji prof. dr. Mihe Barade, Hrvatski vlasteoski feudalizam. Predavanja održana u Jugoslavenskoj akademiji, sv. 9, JAZU, Zagreb 1953., 32 str.
 542. KOSTRENČIĆ, Mrko: Poljica – Poljički statut. Enciklopedija Jugoslavije, sv. 6, Zagreb 1965., str. 532-534. – Enciklopedija Leksi-kografskog zavoda, sv. 6, 1962., str. 139.
 543. KOVAČIĆ, Slavko: Ivan Nikola Bugardelli i njgov rukopis Biblije na hrvatskom jeziku. Prilozi povijesti umjetnosti, sv. 22 (Fiskovićev zbornik II), Split 1980., str. 360-373.
 544. KOVAČIĆ, Slavko: Knjiga o spomenicima Gornjih Poljica. Crkva u svijetu, god. XVI, br. 4, Split 1981., str. 379-380.
 545. KOVAČIĆ, Slavko: Što učiniti sa starim knjigama i spisma svoje obitelji. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981.-1982., str. 46-49.
 546. KOVAČIĆ, Slavko: Poljički glagoljaši. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 78-83.
 547. KOVAČIĆ, Slavko: Iz crkvene prošlosti Zakučca. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 86-96.
 548. KOVAČIĆ, Slavko: Iz prošlosti župe Zvečanje. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 154-178.
 549. KOVAČIĆ, Slavko: Glagoljanje i glagoljaši u srednjoj Dalmaciji za vrijeme hrvatskog narodnog preporoda 1835.-1848. Dalmacija u narodnom preporodu 1935.-1948. (zbornik radova), Zadar 1987., str. 65-79.
 550. KOVAČIĆ, Slavko: Slovo o poljičko-radobiljskim glagoljašima. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 135-137.
 551. KOVAČIĆ, Slavko: Don Ivan Pivčević vjeroučitelj i povijesni pisac (o 130. obljetnici rođenja i 60. obljetnici smrti). Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 59-76. Isto: Ivan Pivčević: Povijest Poljica, Društvo Poljičana sv. Jure – Priko, Split 1996., predgovor, str. I-XXVIII.
 552. KOVAČIĆ, Slavko: Glagoljsko bogoslužje i glagoljaši na području srednje Dalmacije od XVI. do XX. stoljeća. Zbornik “Kačić”, XXV. (u čast fra Karla Jurišića), Split 1993., str. 449-459.
 553. KOVAČIĆ, Slavko: Župe splitske nadbiskupije u Poljičko – radobiljskom dekanatu g. 1625. Synthesis theologica (zbornik u čast p. Rudolfa Brajičića SI), Zagreb 1994., str. 637-648.
 554. KOVAČIĆ, Slavko: Kostanjski župnik don Dušan Kuzmanić (1917.-1995.). Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 380-383.
 555. KOVAČIĆ, Slavko: Kancelarija i arhivska građa Splitske nadbiskupije od 1506. do 1833. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12 (Zbornik Danice Božić-Bužančić), Split 1996., str. 301-326.
 556. KOVAČEVIĆ, Ivica: Istraživanje prikladnih oprašivača za trešnju “Tugarka” u ekološkim uvjetima u Poljicima. Magistarski rad, Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989.
 557. KOVAČEVIĆ, Ivica: Istraživanje prikladnih oprašivača za trešnju Tugarku u ekološkim uvjetima Poljica. Hrvatski voćarski glasnik, 2, 1993., str. 1-3.
 558. KRAMARIĆ, Ivica: Miroslav Pera “Poljički statut”, Split 1988., izd. Književni krug Split. Odvjetnik, glasilo – časopis Hrvatske odvjetničke komore, 66, 1993., str. 46-49.
 559. KRCE, Stipe: Ni traga od blagamalena mjesta srca moga podmosorski Donji Dolac. Slobodna Dalmacija, Split 4. lipnja 1995.
 560. KRIZOMALI, Urban: Važnije isprave iz arhiva biskupske kurije godine 1807-1823. List Biskupije splitsko-makarske, Split 1942., str. 70, 71, 73, 78.
 561. KROZ Srednja Poljica na Zadvarje. Narodni list, god. XLIX, br. 40, Zadar 1910., str. 1-2.
 562. KUDRJACEV, Anatolij: I mnogo više od dobre glume. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 232-235.
 563. KUHARIĆ, Franjo: Pismo kardinala Kuharića. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1994., str. 12.
 564. KUJUNDŽIĆ, Vjenceslav: Jesenice. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 174-178; XIV/1989., br. 14, str. 208-213; XV/1990., br. 15, str. 198-204; XVI/1991., br. 16, str. 270-277; XVII/1992., br. 17, str. 195-202; XVIII/1993., br. 18, str. 205-214; XIX/1994., br. 19, str. 179-188; XX/1995., br. 20, str. 315-325; XXI/1996., br. 21, str. 241-247; XXII/1997., br. 22, str. 213-223; XXIII/1998., br. 23, str. 154-262; XXIV/1999., br. 24, str. 292-300; XXV/2000., br. 25, str. 349-377.
 565. KUJUNDŽIĆ, Vjenceslav: In memorima dr. Anti Kadiću. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 291-292.
 566. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. (Tekst Supetarskog kartulara, str. 170-177). Zagreb 1874-1876.
 567. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan: Iura regni Croatiae, Dalma-tiae et Slavoniae. Vol. I, Zagreb 1861-1862.
 568. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan: Iz Dubrovnika 18. listopada (Poljica). Neven, god. V, br. 10, Zagreb 1856., str. 304.
 569. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan: Izvjestje o putovanju kroz Dalmaciju u Napulj i Rim (Poljica). Arhiv za povjestnicu jugosla-vensku, sv. IV, Zagreb 1957., str. 321-322.
 570. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan: Izvjestje o putovanju u Dalmaciju u jesen 1854. Zagreb 1855; Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 68-79.
 571. KUPEK, Jakov: Gospodarske i kulturne prilike u Dalmaciji krajem trećeg decenija XIX. stoljeća. Radovi instituta JAZU u Zadru, sv. 20, Zadar 1973., str. 227-246.
 572. KURAJICA, Miše: Pjesma svetom Juri. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 315-325.
 573. KURTOVIĆ, Ivana: – ŠIMUNOVIĆ, Petar: Fonološki sustav govora Krilo Jesenice. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jeziko-slovlje, 25, 1999., str. 155-169.
 574. KUSIĆ, Ante: Etičko-humanistčke pobude u Poljičkom statutu. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 25-48.
 575. KUSIĆ, Ante: Don Špirko Vuković. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 378-389.
 576. KUVAČIĆ, Mate. „Split i Poljica – odnosi kroz povijest.“ Kulturna baština 37 (2011): 7 – 32.[7]
 577. KUZMANIĆ, Mario Nepo: Podrijetlo pučanstva Lučca i Manuša. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 208-212.
 578. KUZMANIĆ, Mario Nepo: Poljička obitelj Bakulić-Bakić. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 213-214.
 579. KUŽIĆ, Kažimir: Poljica zrcalo Hrvatske. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 89-93.
 580. LACO, M.: Besida o Poljicima. Odjek Mosora, god. X, br. 97-98, Omiš 31. III. 1986., str. 10.
 581. LACKOVIĆ, Božidar: Estatuto de PoljicaCodificación Medieval del Principado Croata de Poljica. Traducción de Božidar Latković, Instituto Croata Latinoamericano de Cultura, Studia Croatica, Buenos Aires 1995.
 582. LAGO, Valentino: Memorie sulla Dalmazia. Venecija, 1869-1871.
 583. LAHMAN, Otokar: Prilog proučavanju strukture stanovništva Makarske. Zbornik za narodni život i običaje JAZU, knj. 42, Zagreb 1964., str. 559-583.
 584. LA PROVINCIA di Poljica. Bullettino di archeologia e storia dalmata, IV, Split 1881., br. 3, str. 36-38; br. 4, str. 54-57.
 585. LAUŠIĆ, Ante: Iz prošlosti Poljica – dolazak Hrvata. Odjek Mosora, god. II, br. 13-14, Omiš, travanj-svibanj 1971., str. 11.
 586. LAUŠIĆ, Ante: Iz prošlosti Poljica – gubitak samostalnosti. Odjek Mosora, god. II, br. 16, Omiš, studeni 1971., str. 8.
 587. LAUŠIĆ, Ante: Iz prošlosti Poljica – vjekovno opiranje najezdama dušmana. Odjek Mosora, god. II, br. br. 15, Omiš, kolovoz 1971., str. 8.
 588. LAUŠIĆ, Ante: Najstariji stanovnici Poljica bili su Bulini. Odjek Mosora, god. II, br. 12, Omiš ožujak 1971., str. 9.
 589. LAUŠIĆ, Ante: Prilog proučavanju staleških razlika i društveno-gospodarskih odnosa u srednjovjekovnim Poljicima. Radovi, Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, br. 15, Zagreb 1982., str. 5-32.
 590. LAUŠIĆ, Ante: Postanak i razvitak Poljičke kneževine (do kraja XV. stoljeća). Književni krug, Split 1991.; isto: Zagreb 1984. (ciklo-stilsko izdanje – doktorska disertacija).
 591. LAUŠIĆ, Ante. „Proslov.“ U Prinosi povijesti Poljica, V – VI. Priko: Društvo Poljičana „Sv. Jure“, 2003.[8]
 592. LEKIĆ, Mate: Kronika: Srijane – Gornji Dolac. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 62-65; XI/1986., str. 73-78; XII/1987., br. 12, str. 86-88; XIII/1988., br. 13, str. 110-102; XIV/1989., br. 14, str. 152-153; XV/1990., br. 15, str. 149-152.
 593. LEKSIK prezimena SR Hrvatske, Zagreb 1976.
 594. LEONTOVIČ, F.: Drevnee horvatskoe zakonodateljstvo. Odesa 1868.
 595. LEONTOVIČ, F.: O značenii “vervi” po Russkoi Pravde i Polickom statutu. Žurnal Ministarstva prosvete, aprel 1867., str. 18.
 596. LEPEŠ, Ante: Pjeskari iz sela Krilo-Jesenice. Pomorstvo, br. 4-5, Rijeka 1963., str. 154-155.
 597. LETTERA del Provinciale generale di Dalmazia ed Albania al doge sopra alcuni eccessi commessi in Almissa (događaji iz 1773. godine). Il Dalmatino, 16/1892., str. 51.
 598. LONČAR, Josip: Kronika: Trnbusi. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 149-152.
 599. LOVRIĆ, Ivan: Bilješke o Putu po Dalmaciji opata Alberta Fortisa i Život Stanislava Sočivice. JAZU, Zagreb 1948.
 600. LUCIUS, Ioannes: De Regno Dalmatie et Croatiae, libri sex. Amsterdam 1668.
 601. LUČIĆ, Ante Tonko: Mosorska vila. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 238-240.
 602. LUČIĆ, Ante Tonko: Kao da nam nedostaje sv’jest u čuvanju poljičke pov’jesti. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 242-243.
 603. LUKAS, Filip: O postanju Poljica. Riječki novi list, god. II, br. 10, Rijeka 1908.
 604. LUKAS, Filip: O postanju Poljica. Srđ, Dubrovnik 1907., god. VI, br. 23, str. 1068-1073; br. 24, str. 1143-1150; god. VII, 1908., br. 8, str. 81-91.
 605. LUKAS, Filip: Poštovanom don Ivanu Pivčeviću na njegovu kritiku moje radnje o “Postanju Poljica”. Narodni list, god. 48, Zadra 1909., br. 37 od 8. V, str. 1-2; br. 39 od 15. V, str. 1; br. 40 od 19. V, str. 1-2; br. 42 od 26. V, str. 1-2; br. 45 od 5. VI, str. 1; br. 46 od 9. VI, str. 1.
 606. LUKAS, Filip: Poštovanom don Ivanu Pivčeviću za njegovu ponovnu republiku u br. 62 “Narodnog lista”. U Poljicima polovinom kolovoza. Hrvatska riječ, god. V, br. 366, Šibenik 1906., str. 1-3.
 607. LUKIN, Klement: Spomen-medalja Mile Gojsalić. Bilten Hrvatskog numizmatičkog društva, god. V, br. 12, Zagreb 1967., str. 26-27.
 608. LUKIN, Klement: Poljičke medalje. Poljica, god. 25, br. 25, Gata 2000., str. 226-230.
 609. LJUBIĆ, Đuro: Lige i posobe u starom hrvatskom pravu i njihov odnos prema Poljičkom statutu. Rad JAZU, knj. 240, Zagreb 1931., str. 1-104.
 610. LJUBIĆ, Đuro: Poljica i Vinodol. Rad JAZU, knj. 237, Zagreb 1928.
 611. LJUBIĆ, Šime: Commissiones et Relationes Venetae. Monumenta Spectantia Slavorum merdionalium. Zagreb 1877.-1880.
 612. LJUBIĆ, Šime: Dizionario degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna 1856.
 613. LJUBIĆ, Šime: Listine o odnošajih između južnog Slavenstva i Mletačke Republike. Sv. I-X, Zaagreb 1928.
 614. LJUBIĆ, Šime: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske. Rije-ka 1869.
 615. LJUBIĆ, Šime: Statuta et legis civitatis Buduae, civitatis Scrad-onae et civitatis Lesinae. Zagreb 1882-1883.
 616. LJUBIĆ, Vladimir: Jugoslavenska Judita – jedan zaboravljeni primjer herojstva (Mila Gojsalića). Nedeljna ilustacija, br. 2, Beograd 1941., str. 34.
 617. MACAN, Trpimir: Povijest hrvatskoga naroda. Školska knjiga, Zagreb 1999.
 618. MANDALINIĆ, Matija (Matuka): Staro Kostanje u Matukinu pamćenju. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 41-46.
 619. MANDALINIĆ, Matija (Matuka): Poljička glagoljica još živi. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 118-119.
 620. MANDIĆ, Oleg: Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Historijski zbornik, sv. V, br. 3-4, Zagreb 1952., str. 225-295.
 621. MANDIĆ, Oleg – FREJDENBERG, Maren Mihajlovič: Poljički statut i zakoni kastavske gospoštije kao izvori o svijesti seljaka – graničara. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 85-100.
 622. MANGER, Petar: Constitutiones Synodi dioccesanae spalatensis a. 1688. Spalato 1875.
 623. MAR, T. J. [psudonim]: – vidi: MARČINKO, Mato: Statut poljički. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 74-78.
 624. MAR, T. J.: Vojvoda Žarko Dražojević. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 99-101.
 625. MAR, T. J.: Umilo lice apokalipse. Poljica, god. XI, br. 11, Gata 1986., str. 5-7.
 626. MARASOVIĆ, Tomo: Prilog morfološkoj klasifikaciji ranosrednjovjekovne arhitekture u Dalmaciji. U knjizi: Prilog istraživanju starohrvatske arhitekture. Split, 1978., str. 7-129.
 627. MARČINKO, Mato: Hrvatska smrt u slikarstvu Petra Mihanovića. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 298-299.
 628. MARČINKO, Mato: U spomen slikaru Brunu Buliću (1903.-1990.). Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 305-306.
 629. MARČINKO, Mato: Zatužila vila povrh Knina. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str 95-101.
 630. MARČINKO, Mato: Život i djelo utemeljitelja Splita rimskog cara Dioklecijana. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 215-232.
 631. MARČINKO, Mato: Kiparsko djelo Mate Tijardovića. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 259-266.
 632. MARČINKO, Mato: Ubijeni i prognani Hrvati opominju. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 112-116.
 633. MARČINKO, Mato: Bilješke uz knjigu dr. Hrvoja Šošića “Slom hrvatskog komunističkog proljeća 1971.” Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 117-123.
 634. MARČINKO, Mato: Proljetno jutro 1946. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 37.
 635. MARČINKO, Mato: Prilozi hrvatskoj povijesti. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 78-88.
 636. MARČINKO, Mato: Moja domovina. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 60.
 637. MARČINKO, Mato: Nestanak “Crkve bosanske” i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hecegovine. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 115-131.
 638. MARČINKO, Mato: Još o zločinima u Poljicima. Poljica, god. XXIV. br. 24, Gata 1999., str. 394.
 639. MARČINKO, Mate: Još o zločinima u Poljicima. Vjesnik, LX/18660, Zagreb, 15. listopada 1999., str. 13.
 640. MARČINKO, Mato: Najnovija otkrića o hrvatskom iskonu. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 93-112.
 641. MARČINKO, Mato: Nacrt za portret kipara Mate Tijardovića. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 218-225.
 642. MARENDIĆ, Jozo: Kronika: Tugare. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 63-64; II/1977., br. 2, str. 94-98; III/1978., br. 3, str. 109-113; IV/1979., br. 4, str. 157-158; V/1980., br. 5, str. 113-115; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 104-107; VIII/1983., br. 8, str. 134-136; IX/1984., br. 9, str. 118-120; X/1985., str. 95-96; XI/1986., br. 11, str. 94-96; XII/1987., str. 101-110; XIII/1988., br. 13, str. 132-138; XIV/1989., str. 166-175.
 643. MARENDIĆ, Jozo: Osobna karta Dekanata. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 8-10.
 644. MARENDIĆ, Jozo: Kako danas obavljati obred prosnih dana ili rogacijuna. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 34-36.
 645. MARENDIĆ, Jozo: Mišljenje o značenju toponima Duće. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 78.
 646. MARENDIĆ, Jozo: U spomen don Vici Veliću. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 99.
 647. MARENDIĆ, Jozo: Krštenje i znak križa. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 32-37.
 648. MARENDIĆ, Jozo: Razni oblici križeva i njihovo značenje. Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str. 33-36.
 649. MARENDIĆ, Jozo: Kada smo dužni primati svetu pričest? Poljica, god. VI-VII, br, 6-7, Gata 1981-1982., str. 43-45.
 650. MARENDIĆ, Jozo: Vodič kroz župu (Tugare). Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 96-101.
 651. MARGETIĆ, Marko: Geološko snimanje lista “Omiš – Sv. Petar”. Vjesnik Hrvatskog državnog geološkog zavoda i hrvatskog državnog geološkog muzeja, II/III, Zagreb 1944., str. 13-18
 652. MARIJANOVIĆ, Janko: Di Poljica. Narod, god. I, br. 70, 71, 73, Split 1884.
 653. MARIĆ, Boris: Obnova, izdradnja i društveni razvoj Podstrane poslije Drugog svjetskog rata. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 593-651.
 654. MARIĆ, S[ava]: Spomenici prošlosti – grob posljednjeg potomka poljičkih knezova nalazi se na Krku. Politika, Beograd 2. III. 1960.
 655. MARINOVIĆ, Ante: Documenti (Popis knjiga i privilegija omiške općine iz 1628.). Bullettino di archeologia e storia dalmata, II, Split 1879., Prilog 1, str. 7-21.
 656. MARKOVIĆ, Miroslav: Epitaf Petra Crnog. Starohrvarska prosvjeta, ser. III, sv. 3, Zagreb 1954., str. 31-51.
 657. MARMONT, [Auguste Frédéric]: General glavar od vojske u Dalmaczii. Kraglski Dalmatin – Il regio Dalmata, br. 26, Zadar 1807., str. 205.
 658. MARMONT, [Auguste Frédéric]: Vojska od Dalmaczie. Razglasegne. Kraglski Dalmatin – Il regio Dalmata, br. 27, Zadar 1807., str. 215.
 659. MARMONT, Auguste Frédéric: Louis Viesse de. In memoria Maršala Marmonta. Ilirske uspomene 1806-1811. Priredio i preveo Frano Baras. Čakavski sabor, Split 1977.
 660. MAROVIĆ, Šime: Himan sv. Bogdanu Leopoldu Mandiću. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 123.
 661. MARŠAL Marmont i naša Republika Poljica. Jutarnji list, br. 8697, Zagreb 1936.
 662. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Kamen s međašnim oznakama feuda-lnog posjeda Splitske nadbiskupije iz 1397. godine u poljičkom selu Srinjinama. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, sv. XXII. (Fiskovićev zbornik), Split 1980., sv. II, str. 61-71.
 663. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Ljubav je upalila barutpriča o Mili Gojsalić. (Ciklostilsko izdanje). Split 1960.
 664. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Mila Gojsalić. Drama u devet slika s povijesnim dodatkom: Republika Poljica. (Ciklostilsko izdanje), Split 1964.
 665. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Neki primjeri i značenje samoupravljanja u ekonomsko-drštvenom životu poljičkih sela (i katuna). Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 93-115.
 666. MARUŠIĆ, Juraj Božidara: O agrarno-pravnim pitanjima i društvenom uređenju Poljica. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 181-203.
 667. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: O poljičkim Tugarima u Trpimirovoj darovnici i Supetarskom kartularu. Crkva u svijetu, god. IX, br. 1, Split 1974., str. 97-103.
 668. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Poljičanka Mila. Epska pjesma u desetercu (ciklostilsko izdanje). Split 1966.
 669. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Poljičke Tugare u Trpimirovoj povelji i Supetarskom kartularu. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 71-83.
 670. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Prilog istraživanju procesa i stupnja ekonomsko-društvenog raslojavanja i klasnih odnosa u staroj Poljičkoj župi – općini. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 53-59.
 671. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Rukovet zakona iz Poljičkog statuta – svjetski poznatog spomenika seljačke kulture samoupravnih sloboda u feudalno doba. Poljica, (Sitno) 1981.
 672. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Himna sv. Bogdanu Leopoldu Mandiću. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 123.
 673. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Sumpetarski kartular i pripadništvo Poljica Trpimirovoj Hrvatskoj. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 51-55.
 674. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Primanje u plemstvo Limića godine 1482. u gornjopoljičkom selu Donjem Docu. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 56-62.
 675. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Prsten – pripovijest iz sredine šestostoljetnog života Poljičke seljačke republike. Zagreb 1985.
 676. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Sumpetarski kartular i pripadništvo Polica Trpimirovoj Hrvatskoj. Croatica Christiana, Periodica, br. 15, Zagreb 1985., str. 238-241.
 677. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Jurjevo na Gracu. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 75-78.
 678. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Poljički barjak sv. Jurja. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 81.
 679. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Na mlađima vjera ostaje. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 125-127.
 680. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: obljetnica braka uz miris dvanaest karanfila. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 137-138.
 681. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Povijesno ishodište općepoljičke predaje o junaštvu Mile Gojsalić. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 50-57.
 682. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Radostan dan na novom podgrađanskom groblju. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 137-138.
 683. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Frano Ivanišević: Poljica – narodni život i običaji. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 203-207.
 684. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Poljica u borbi za slobodu. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 209-210.
 685. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Brončani poljički glagoljaški besjednik. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 129-131.
 686. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Daska je daska, lopar je baška. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 146-149.
 687. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Evanđeoska žetva i sjetva kod Gospe od zdravlja u poljičkom selu Podgrađe. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 194-196.
 688. MARUŠIĆ, Juaraj Božidar: Molitva dvaju poljičkih sela. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 197.
 689. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Poljička seljačka republika i Sumpetarski kartular. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 9-26.
 690. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Cetinu premostio, ceste izgradio, perom svoja Poljica proslavio. Poljica, god. XV, br. 15. Gata 1990., str. 118-124.
 691. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Dva časna vidikovca mnogostoljetne životne mudrosti drevnih seljačkih Poljica. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 139-143.
 692. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Sumpetarski kartular (transkripcija i prijevod, i ubikacija lokaliteta). Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 7-67.
 693. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Povijesni “sendvič” Petra Crnoga. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 296-297.
 694. MARUŠIĆ, Juraj: Sumpetarski kartular i Poljička seljačka repu-blika. Književni krug, Split 1992.
 695. MARUŠIĆ, Juraj Božidar: Obraz Poljica – ljudski domovinski kršćani. Poljica-Podgrađe, 1996.
 696. MASCHEK, Luigi: Manuale del Regno di Dalmazia per l`anno 1871-1877. (statističk i drugi podaci). Sv. I-VII, Zadar 1871-1876.
 697. MASCHEK, Luigi: Repertorio delle localita del Regno di Dalma-zia (podaci o stanovništvu). Zadar 1872.
 698. MASLENIKOV, Viktor: Indoarijski korijeni Hrvata. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 113-116.
 699. MAŠTROVIĆ, Vjekoslav: Gusari u Dalmaciji u vrijeme ruske blokade Francuza u godini 1806. 1807. Pomorski zbornik, sv. 2, Rijeka 1964., str. 733-752.
 700. MAŠTROVIĆ, Vjekoslav: Reagiranje francuskih vlasti u Dalma-ciji na englesku pomorsku blokadu od 1808. do 1813. Pomorski zbornik, sv. 10, Rijeka 1972., str. 365-329.
 701. MATEŠAN, Ante: Kronika: Kostanje i Seoca. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 255-261; XVII/1992., br. 17, str. 176-183; XVIII/1993., br. 18, str. 188-194; XIX/1994., br. 19, 159-168; XX/1995., br. 20, str. 295-302; XXI/1996., br. 21, str. 216-222; XXII/1997., br. 22, str. 191-197; XXIV/1999., br. 24, str. 268-273; XXV/2000., br. 25, str. 317-328.
 702. MATEŠAN, I[van]: Iz Poljica. Hrvatski dom, god. IV, Zagreb 1880., str. 284-329.
 703. MATIĆ, Ante: Kronika: Ostrvica. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 236; XXIV/1999., br. 24, str. 267.
 704. MATIJEVIĆALINIĆ, Vjekoslav: Četrdesetogodišnjica mučeni-čke smrti don Frane Babića i njegove sestre Francisce Babić. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 88-91.
 705. MATIJEVIĆALINIĆ, Vjekoslav: Proslava sv. Jure u Zagrebu. Poljica, god. VIII, br 8, Gata 1983., str. 115; IX/1984., br. 9, str. 73; XI/1986., br. 11, str. 61; XIV/1989., br. 14, str. 150; XV/1990., br. 15, str. 144.
 706. MAŽURANIĆ, Vladimir: Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik. Sv. I-III, Zagreb 1908-1922.
 707. MAYER, Antun: O starim mjesnim imenima obale srednje Dalmacije. Hrvatski geografski glasnik, br. 8-10, Zagreb 1939., 143-147.
 708. MCFIE, Antun: Omiš and Poljica. Jugoslavija, sv. IV, br. 5, Split 1935., str. 54-55.
 709. MEKINIĆ, Ante: Poljica – povijesno-kulturni i ekološki rezervat u srcu Dalmacije, Dalmacija – hrvatska ruža svjetova, Croma Co. Stobreč 2011., str. 616-618.
 710. MESIĆ, Matija: Poljički statut. Arhiv za povjestnicu jugoslavensku, knj. V, Zagreb 1859., str. 225-318.
 711. METES, Ante [pseudonim]: – vidi: SKEJIĆ, Mirko: U spomen. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 82.
 712. METES, Ante: Nezaboravna večer. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 173-174.
 713. METES, Ante: U spomen. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 181-183.
 714. MEŠTROVIĆ, Mate: Jezična kritika prijevoda Evanđelja sv. Ivana. Poljica god. V, br. 5, Gata 1980., str. 37-49.
 715. G.: Slavlje u bivšoj Poljičkoj republici – Meštrovićev spomenik Mili Gosalićevoj povodom pada male, ali hrabre republike. Slobodna Dalmacija, Split 19. VIII. 1967.
 716. MIHALJEVIĆ, Vicko: Split 27. kolovoza 1883. Iskra, god. III, br. 11, Zadar 1886., str. 88-89.
 717. MIHANOVIĆ, Branaka: Poljička poema. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 79-84.
 718. MIHANOVICH, Clement Simon: Religious Folklore of the Polji-ca Region of Dalmatia. Jurnal of American Folklore, 1948.
 719. MIHANOVIĆ, Frano: Drama “Rasulo Poljica” Stipe Kaštelana u izvođenju dramske grupe SO u Gatima. Slobodna Dalmacija, Split 1. VI. 1968.
 720. MIHANOVIĆ, Frano: Kao profesionalci. (Dramska sekcija KUD “Mosor”). Odjek Mosora, god. II, br. 13-14, Omiš travanj-svibanj 1971., str. 6.
 721. MIHANOVIĆ, Frano: Uspjeh amatera u Gatima – osvrt na prikaz drame Stipe Kaštelana “Rasulo Poljica”. Slobodna Dalamcija, Split 26. V. 1967.
 722. MIHANOVIĆ, Frane: Uz prvi broj. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976.. str. 5-8.
 723. MIHANOVIĆ, Frane: Kronika: Gata s dijelom Čišala. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 65-68; II/1977., br. 2, str. 102-106; III/1978., br. 3, str. 114-119; IV/1979., br. 4, str. 158-168; V/1980., br. 5, str. 115-121; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 107-116; VIII/1983., br. 8, str. 136-141; IX/1984., br. 9, str. 121-130; X/1985., br. 10, str. 102-117; XI/1986., br. 11, str. 97-118; XII/1987, br. 12, str. 111-118; XIII/1988., br. 13, str. 139-146; XIV/1989., br. 14, str. 176-179; XV/1990.
 724. MIHANOVIĆ, Frane: Između prvoga i drugoga broja. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 3-6.
 725. MIHANOVIĆ, Frane: Proslava svetoga Jure na Gracu. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 73-74.
 726. MIHANOVIĆ, Frane: Sitno Gornje. Svećenička skupština. Polji-ca, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 86-88.
 727. MIHANOVIĆ, Frane: Novo groblje. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 99-102.
 728. MIHANOVIĆ, Frane: Još jedan korak naprijed. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 3-4.
 729. MIHANOVIĆ, Frane: Sveti Jure u Poljicima. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 86-88.
 730. MIHANOVIĆ, Frane: Crkva Gospe od sniga u Čišlama. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 119-124.
 731. MIHANOVIĆ, Frane: Luka na domak 100. Poljca, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 124-127.
 732. MIHANOVIĆ, Frane: Trud ipak nije uzaludan. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 3-6.
 733. MIHANOVIĆ, Frane: Dvadeseta obljetnica smrti don Vjekoslava Kuvačića. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 168-169.
 734. MIHANOVIĆ, Frane. Njiva, maslina, potočić (četnički pokolj u Pocelju). Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 169-176.
 735. MIHANOVIĆ, Frane: Crkva sv. Ivana Krstitelja u Gatima. Polji-ca, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 176-183.
 736. MIHANOVIĆ, Frane: Mali jubilej. Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str 3-5.
 737. MIHANOVIĆ, Frane: Jedan dan od zore do mraka. Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str. 50-83.
 738. MIHANOVIĆ, Frane: Idemo naprijed. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 3-4.
 739. MIHANOVIĆ, Frane: Poljička prošlost u kamenu. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 50-60.
 740. MIHANOVIĆ, Frane: Kiša omela proslavu. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 68-70.
 741. MIHANOVIĆ, Frane: Jurjev danak – poljički sastanak. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 73-74.
 742. MIHANOVIĆ, Frane: Sve veće radno iskustvo. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 3-5.
 743. MIHANOVIĆ, Frane: Korisna preporuka. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 40-41.
 744. MIHANOVIĆ, Frane: Gradac sve snažnije privlači. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 115-118.
 745. MIHANOVIĆ, Frane: Muzikološko djelo izuzetne vrijednosti. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 170.
 746. MIHANOVIĆ, Frane: Naš dug. Poljica, god. IX, Gata 1984., str. 63-69.
 747. MIHANOVIĆ, Frane: Mala obljetnica. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 74-81.
 748. MIHANOVIĆ, Frane: Arheološka istraživanja oko crkve i u crkvi svetoga Ciprijana u Gatima. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 51-56.
 749. MIHANOVIĆ, Frane: Mali vodič kroz župu (Gata). Poljica, god. XI, br. 11, Gata 1986., str. 102-112.
 750. MIHANOVIĆ, Frane: Dvadeseta obljetnica (Sv. Ciprijana). Polji-ca, god. XI, br. 11, Gata 1986., str. 109-118.
 751. MIHANOVIĆ, Frane: Prvi koraci do velikog cilja. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 152-154.
 752. MIHANOVIĆ, Frane: Svaka medalja ipak ima dvije strane. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 192-199.
 753. MIHANOVIĆ, Frane: Apel za pomoć. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 211-213.
 754. MIHANOVIĆ, Frane: Branka Mihanović. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 114-117. (F. K).
 755. MIHANOVIĆ, Frane: Kratka kronologija nastanka spomenika popu glagoljašu i Poljicima. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 115-128.
 756. MIHANOVIĆ, Frane: Svepoljička proslava sv. Jure na Gracu 1989. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 145-146.
 757. MIHANOVIĆ, Frane: Uz petnaesti broj “Poljica”. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 3-7.
 758. MIHANOVIĆ, Frane: Proslava 550. obljetnice prvog poznatog prijepisa Poljičkog statuta. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 129-134.
 759. MIHANOVIĆ, Frane: Uz prvu obljetnicu otvaranja spomenika popu glagoljašu. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 231-233.
 760. MIHANOVIĆ, Frane: S gorkim okusom rata. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 4-6.
 761. MIHANOVIĆ, Frane: Hvala hrvatskim mučenicima. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 1-3.
 762. MIHANOVIĆ, Frane: Trideseti kolovoza 1992. u Tugarima. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 121-125.
 763. MIHANOVIĆ, Frane: Od Poljica do Ustavnog suda Republike Hrvatske. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 215-216.
 764. MIHANOVIĆ, Frane: Poljica kao godišnjak. Poljica, god.
 765. MIHANOVIĆ, Frane: Vanja Radauš u Poljicima. Poljca, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 105-132.
 766. MIHANOVIĆ, Frane. Sveti Klement i njegove “muke”. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 230-236.
 767. MIHANOVIĆ, Frane: Nesvakidašnja priča. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 249-254.
 768. MIHANOVIĆ, Frane: “Poljica” u punoljetnim godinama. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 3-6.
 769. MIHANOVIĆ, Frane: Ponižena i uvrijeđena Poljica. Poljica, god.
 770. MIHANOVIĆ, Frane: Sve udaljeniji od dolačke tragedije. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 101-113.
 771. MIHANOVIĆ, Frane: Ne živi čovjek samo od tvornice. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 201-220.
 772. MIHANOVIĆ, Frane: Poljičani na Medvedgradu. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 229-231.
 773. MIHANOVIĆ, Frane: Jubilarni dvadeseti broj “Poljica”. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 5-12.
 774. MIHANOVIĆ, Frane: Poljičke crkve i kapelice. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 55-124.
 775. MIHANOVIĆ, Frane: Poljički cetrum censeo. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 339-345.
 776. MIHANOVIĆ, Frane: Kronologija gradnje oltara na Gracu. Poljica, god. XX, br. 25, Gata 1995., str. 349-358.
 777. MIHANOVIĆ, Frane: Novo razdoblje Poljica. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str.
 778. MIHANOVIĆ, Frane: Otvorena poljička rana. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 7-43.
 779. MIHANOVIĆ, Frane: Najnoviji spomenik Poljicima. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 45-50.
 780. MIHANOVIĆ, Frane: Teškom mukom do zemljovida Poljica (dnevnik nastajanja). Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 51-87.
 781. MIHANOVIĆ, Frane: Od Splita do Rima i natrag (putopisne crtice). Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 267-274.
 782. MIHANOVIĆ, Frane: Ne propusti pročitati. Poljica, god. XII, br. 22, Gata 1997., str. 3-13.
 783. MIHANOVIĆ, Frane: Poljičko Priko. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 14-37.
 784. MIHANOVIĆ, Frane: Teškom mukom do zemljovida Poljica (dnevnik nastajanja). Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str.
 785. MIHANOVIĆ, Frane: Nikad ne koplje u trnje. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 3-8.
 786. MIHANOVIĆ, Frane: Nezaobilazno pitanje poljičke općine. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 11-25.
 787. MIHANOVIĆ, Frane: Spomenik velikom poljičkom knezu. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 144-175.
 788. MIHANOVIĆ, Frane: Kulturna svečanost na blagdan sv. Jure u Gatima. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 176-178.
 789. MIHANOVIĆ, Frane: Na pragu srebrnog sjaja. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 3-9.
 790. MIHANOVIĆ, Frane: Dovedeno u pitanje i golo poljičko ime. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 10-27.
 791. MIHANOVIĆ, Frane: Nova (polu)poljička župa. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 31-53.
 792. MIHANOVIĆ, Frane: Krstarenje istočnim sredozemljem. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 61-100.
 793. MIHANOVIĆ, Frane: Spomenik velikom poljičkom knezu. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 181-191.
 794. MIHANOVIĆ, Frane: Već trećom godinom zaredom. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 196-217.
 795. MIHANOVIĆ, Frane: Povijesni muzej Poljica srebrnog sjaja. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 312-332.
 796. MIHANOVIĆ, Frane: Deseta obljetnica spomenika popu glagoljašu. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 333-341.
 797. MIHANOVIĆ, Frane: Uvodnik. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 5-12.
 798. MIHANOVIĆ, Frane: Poljička općina u svjetlu preustrojavanja lokalne uprave i samouprave. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 22-29.
 799. MIHANOVIĆ, Frane: Povijest jedne izgradnje. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 186-207.
 800. MIHANOVIĆ, Frane: Zakašnjeli spomen na don Ivana Kuvačića. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 419-423.
 801. MIHANOVIĆ, Frane: Kratak pregled povijesti drevne Poljičke republike. Matica hrvatska – Omiš i Uredništvo časopisa “Poljica”, Gata 1992.
 802. MIHANOVIĆ, Frane: Kurzer Überblick die Geschichte der altertumlichen Republik Poljica. [Deutsche Übesetzung: Petar Žburin]. Matica hrvatska – Omiš i Uredništvo časopisa “Poljica”, Gata 1992.
 803. MIHANOVIĆ, Frane: A short review of the history of the ancient Republiic of Poljica. [Transleted: s. Milka Čotić]. Matica hrvatska – Omiš i Uredništvo časopisa “Poljica”, Gata 1994.
 804. MIHANOVIĆ, Frane: Sabrani radovi o crkvenom graditeljstvu. “Poljica”, godišnjak Poljičkog dekanata, Gata 1997.
 805. MIHANOVIĆ, Frane: Zla sudbina Poljica. “Poljica”, godišnjak Poljičkog dekanata, Gata 1998.
 806. MIHANOVIĆ, Frane: Da se ne zaboravi. Uredništvo časopisa “Poljica” i pisac, Gata 1999.
 807. MIHANOVIĆ, Frane ml.: Proslava 75. obljetnice crkvenog pjevačkog zbora u župi Sitno Donje. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 245-248.
 808. MIHANOVIĆ, Hrvojka: Poljička pučka misa mo. Borisa Papandopula. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 19-20.
 809. MIHANOVIĆ, Marin: Gdje postaviti spomenik Mili Gojsalić? Slobodna Dalmacija, Split 11. VI. 1966.
 810. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Govor Poljičkog statuta. Vjesnik, 20. XII. 1974.
 811. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Jezik na području Poljica. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 150-184.
 812. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Poljica u viziji vremena i krajolika. Poljički zbornik, sv. 2, Zagreb 1971., str. 5-8.
 813. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Simpozij “Poljička republika”. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 278-286.
 814. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Napomena uz tekst drame “Počelo Poljica” don Stipe Kaštelana. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 123-124.
 815. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Don Mate Mihanović. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 146-150., str. 146-150.
 816. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Napomena uz tekst drame “Prodana djevojka” don Stipe Kaštelana. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 318-320.
 817. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Napomena uz tekst “Raasulo Poljica” don Stipe Kaštelana. Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str. 213-214.
 818. MIHANOVIĆ Nediljko: Najčovjekoljubivije odlikovanje. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 79- 80. (D. M.).
 819. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Juraj Kapić. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 59-66.
 820. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Arhetipski izraz stvarnosti. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 200-202.
 821. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Narodonosna uloga hrvatskog glagoljaštva. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 138-141.
 822. MIHANOVIĆ, Nediljko: Jus est ars boni aequi. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1991., str. 134-137.
 823. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Od Poljica do Hrvatskog sabora. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 291-292.
 824. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Prigodna riječ dr. Nedjeljka Mihanovića. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 126-129.
 825. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Žrtva božanske ljubavi. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 227-229.
 826. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Trajni memento. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 249-254.
 827. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Lijepa naša domovino. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 255-257.
 828. MIHALJ, Mirko: Sabrani radovi o crkvenom graditeljstvu. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 246-249.
 829. MIHALJ, Mirko: Tomislav Karaman. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 254-258.
 830. MIHOTIĆ, Vid: Ivo Šaškor (1924.-1994.). Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 249-251.
 831. MIKIĆ, Ivan: Pjesma svetom Juri. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 18-19.
 832. MILAŠIN, Marija: Ne dajmo, Podno križa. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 231-232.
 833. MILČETIĆ, Ivan: Konac Republike poljičke. Savremenik, god. IV, Zagreb 1909., 473-479.
 834. (MILIĆEVIĆ, M.): Trešnja koja se zgodi u Poljicima na 22. ožujka 1844. Zora dalmatinska, god. I, br. 25, Zadar 1844., str. 199.
 835. MILIĆEVIĆ, Nikola: Povjestne crtice o pustinji Blaca na otoku Braču. Blaca 1897.
 836. MILIĆEVIĆ, Nikola: Don Mate Milićević (1770.-1835?). Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1994., str. 148-153.
 837. MILIĆEVIĆ, Nikola: Kazivanje don Mate Milićevića o ustanku Poljičana protiv Francuza god. 1807. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1983., str. 100-104.
 838. MILIĆEVIĆ, Nikola: Pismo s putovanja. Rad JAZU, br. 419, Zagreb 1986., str. 229-245.
 839. MILIĆEVIĆ, Nikola: Odakle je Petar Kružić? Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., 80-84.
 840. MILIĆEVIĆ, Nikola: Pisma i knjige u starim Poljicima. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 125-138.
 841. MILIĆEVIĆ, Nikola: Pjesme. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 233-234.
 842. MILOŠEVIĆ, A.: Važan rukopis o ilirskom kleru (“Del clero Illirico”. Bullettino di archeologia e storia dalamata, sv. XL-XLI-XLII, Split 1922., str. 121, 124.
 843. MILJAK, Ivan: U povodu smotre gange i ojkalice u Srijanima. Odjek Mosora, god. IV, br. 31, Omiš 31. XII. 1980., str. 8.
 844. MILJAK, Ivan: Mlinice na Cetini. Odjek Mosora, god. IV, br. 30, Omiš 28. XI. 1980., str. 8.
 845. MIMICA, Miloš: Vaskrsavanje prošlosti pod Mosorom – razgovor o jednom udruženju – “Društvo Poljičana” u Poljicima – u znaku sv. Jurja – susreti pred Splitom. Politika, 10. VII. 1956.
 846. MIRKOVIĆ, Milan: Kneževina poljička. Pučki list, god. III, br. 20, Split 1893., str. 154-155.
 847. MIRKOVIĆ, Vojko: Proslava u Poljicima – otkriven Meštrovićev spomenik Mili Gojsalić. Slobodna Dalmacija, Split 21. VIII. 1967.
 848. MIRKOVIĆ, Vojko: Villa rustica kakva dosad nije nađena – u selu Ostrvivca u poljičkom kraju kod Omiša, otkopava se kasnoantička građevina, koja će vjerojatno unijeti novo svjetlo u povijest rimske uprave u Dalmaciji. Vjesnik, Zagreb 21., 22. IX. 1975.
 849. MIŠERDA, Marko: Osamnaest dokumenata o poljičkim glagoljašima (1613.-1652.). Croatica Christiana Periodica, god. IV, br. 5, Zagreb 1980., str. 79-107.
 850. MIŠERDA, Mrko: Inventar poljičke škrinje obćene iz godine 1776. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 90-92.
 851. MIŠERDA, Marko: Poljička elegija. Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str. 84.
 852. MIŠERDA, Marko: Pet svezaka “Poljica”. Croatica Christiana Periodica, god. V, br. 7, Zagreb 1981., str. 73-77.
 853. MIŠERDA, Marko: Josip (Jozo) Mišerda (1911.-1981.). Vjesnik franjevaca trećordaca, god. XVIII, br. 6, Zagreb 1981., str. 30-31.
 854. MIŠERDA, Marko: Prezimena Gornjih Poljica. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 69-77.
 855. MIŠERDA, Marko: Arhivska zbirka Gornjih Poljica. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 82-83.
 856. MIŠERDA, Marko: Bašćina. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 41-46.
 857. MIŠERDA, Marko: Erberova povijest Poljica sto godina poslije. Poljica, god. XII, br, 12, Gata 1986., str. 45-50.
 858. MIŠERDA, Marko: Portreti poljičkih dekana. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 12-21.
 859. MIŠERDA, Marko: Iz političke aktivnosti Poljica god. 1797/99. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 25-35.
 860. MIŠERDA, Marko: Spomenici Gornjih Poljica – pisani spomenici na području Gornjih Poljica do propasti Poljica godine 1807. (prijepis, regesti). (Ciklostilsko izdanje.), Split 1981.
 861. MIŠERDA, Marko. Spomenici Gornjih Poljica: pisani spomenici na području Gornjih Poljica do propasti Poljica godine 1807. Priko: Udruga Poljičana „Sv. Jure“, 2003.[9]
 862. MOJ se dragi u autu vozi… Poljičko sjelo “Zvuci Mosora”, Srijane 1981. godine. Odjek Mosora, god. VI, br. 42, Omiš 1. I. 1982., str. 11.
 863. MLADI POP GLAGOLJAŠ [pseudonim]: Na odbranu starog poljičkog svećenstva. Jedinstvo, god. IV/11, br. 70, Split 1897., str. 70.
 864. MODRIĆ, Joso: La Dalmazia romana – veneta – moderna. Note e ricordi di viaggio. Torino – Roma, 1892.
 865. MOROVIĆ, Hrvoje: Izvještaj poglavara E. Rehe o prilikama u splitskom okrugu u godini 1822. Izdanje Historijskog arhiva, sv. VIII. i IX, Split 1974., 1975., str. 233-262, 165-201.
 866. MOŠIN, Vladimir: Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. I. i II. dio. Zagreb 1952., 1955.
 867. MOŠIN, Vladimir: Najstariji rukopis Poljičkog statuta i problem redakcije statuta. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 9-22.
 868. MOŠIN, Vladimir: Poljičke konstitucije iz 1620. i 1688. godine. Radovi Staroslavenskog instituta JAZU, sv. I, Zagreb 1952., str. 173-206.
 869. MRKICA, Josip: Odsjek povijesti dolnje Dalmacije od Zrmanje rieke do Cetinske s osobitim obzirom na Skradin – Nin – Zadar – Biograd – Knin – Spljet – Trogir – Omiš (1102.-1420.). Koledar, god. IX, Zadar 1871., str. 103-123.
 870. NARANČA, Jure: Kronika: Duće. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 168-169; XIV/1989., br. 14, str. 201-203; XV/1990., br. 15, str. 192-193; XVI/1991., br. 16, str. 284-288; XVII/1992., br. 17, str. 210-213; XVIII/1993., br. 18, str. 221-225; XIX/1994., br. 19, str. 195-198; XX/1995., br. 20, str. 331-333; XXI/1996., br 21, str. 255-258; XXII/1997., br 22, str. 233-237; XXIII/1998., br. 23, str. 274-278; XXIV/1999., br. 24., str. 304-311; XXV/2000., br. 25, str. 385-289.
 871. NAZOR, Ante: Dramski elementi u narodnim običajima na području Splita i Sinja. Rad X. kongresa folklorista Jugoslavije, Cetinje 1963., str. 383-386.
 872. NAZOR, Ante: Izreke i poslvice u Poljicima. XVI. kongres folklorista Jugoslavije 1969.
 873. NAZOR, Ante: Magija u narodnom životu Poljica. XVII. kongres folklorista Jugoslavije, Poreč 1970.
 874. NAZOR, Ante: Osvrt na narodno stvaralaštvo Poljica. Poljički zbornik, sv. 2, Zagreb 1971., str. 251-259.
 875. NAZOR, Ante: Primjedbe na članak don Ante Škobalja: “Na rubu početka”. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 151-152.
 876. NAZOR, Ante: Split i Poljica (odnos Splita i Poljica u XIV. i XV. stoljeću). Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb 1999.
 877. NAZOR, Ante: „Granica između Splita i Poljica i splitsko – poljički sukobi u XIV. i XV. stoljeću (Dio prvi – Izdvajanje Poljica u zasebnu jedinicu i pitanje pripadnosti Primorja tijekom srednjeg vijeka).“ Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 20 (2003): 29 – 57.[10]
 878. NAZOR, Ante: „Granica između Splita i Poljica i splitsko – poljički sukobi u XIV. i XV. stoljeću (Dio drugi – Splitsko – poljički sukobi tijekom XIV. i XV. stoljeća).“ Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 21 (2004): 45 – 81.[11]
 879. NAZOR, Ante: „Ustanak Poljičana (1807.) protiv francuske uprave.“ U Hrvati i Ilirske pokrajine, ur. Franjo Šanjek, 157 – 172. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010.[12]
 880. NAZOR, Ante: Splitsko – poljički odnosi u XIV. i XV. stoljeću. Split: Književni krug, 2015.[13]
 881. NAZOR, Berhmana: M. Natalija Danka Klarić (1914.-1988.). Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 217-219.
 882. NEDELJKOVIĆ, Olga: O ispravi kneza Brečka kao spomenika jezične prošlosti na Braču. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 199-212.
 883. NL.: Nepoznate zgode iz naše prošlosti – Mala Poljica protiv velikog Napoleona – Seljačka nezavisna oblast iz doba narodnih hrvatskih kraljeva – Bosanski kraljevi i vojvode, turski sultani i Mletačka Republika čuvaju poljičku autonomiju, a Napolenova okupacija je ukida. Novosti, 25. X. 1936.
 884. NOLA, Karlo: Ivan Pivčević, Glagoljaško bogoslužje i splitski sabori. Jugoslavenska vila, god. V, 1932., br. 4, str. 59-61; br. 5, str. 65-67.
 885. NOVAK, Grgo: Jadransko more u sukobu i borbama kroz stoljeća. Beograd 1962.
 886. NOVAK, Grgo: Mletačka uputsva i izvještaji. Zagreb, IV/1964., V/1966., VI/1970.
 887. NOVAK, Grgo: Poljica. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978, str. 5.
 888. NOVAK, Grgo: Prošlost Dalmacije. Sv. I, II, Zagreb 1944.
 889. NOVAK, Grgo: Poljopriveda na dalmatinskom primorju i otocima u XVIII. stoljeću. Starine JAZU, knj. 51, Zagreb 1962., str. 61-111.
 890. NOVAK, Grgo – ROGIĆ, Veljko: Poljicahistorija i geografija. Jugoslavenski leksikografski zavod, Pomorska enciklopedija, sv. 6, Zagreb 1960., str. 191-192.; Isto: sv. VI, Zagreb 1983., str. 236-237.
 891. NOVAK, Maja: Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom. Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. XI-XII, Zadar 1965.
 892. NOVAK, Maja: Kad i kako je došlo do formiranja službe generalnog providura Dalmacije i Albanije. Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. XV, Zadar 1968., str. 91-112.
 893. NOVAK, Viktor – SKOK, Petar: Iura sancti Petri de Gomai. Supetarski kartular. Zagreb 1952.
 894. NOVAK, Viktor: The Epitaph of Peter Crni. U: Edo Pivčević: The Cartulary of the Benedictine Abbey of St Peter of Gumay (Croatia) 1080-1187., Bristol 1984., str 17-22.
 895. NOVAK, Slobodan Prosperov. „Zašto je prešućena poljička Jeanne d’Arc.“ Jutarnji list, 29. rujna 2007.[14]
 896. NOVAKOVIĆ, Anđelko: Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 155-158.
 897. NOVAKOVIĆ, Anđelko: Prva obljetnica smrti Jure Kaštelana. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 302-304.
 898. NOVAKOVIĆ, Anđelko: Prva smotra pučkih pjevača “Poljica ’94”. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1994., str. 221-228.
 899. NOVAKOVIĆ, Ante: Mate Tijardović – izložba skluptura. Polji-čko zborovanje `84. Katalog izložbe. Gata 1984.
 900. NOVAKOVIĆ, Ante: Tri crkve na jednom mjestu. Gata. Odjek Mosora, god. IX, br. 78, Omiš 4. II. 1985., str. 7.
 901. NOVAKOVIĆ, Ante: Dio Primorskih Poljica od pretpovijesti do novog vijeka. U monografiji: Općina Dugi Rat, Dugi Rat 2000., str. 15-31.
 902. NOVAKOVIĆ, Bepo, Jozo. „Knezovi u poljičkoj povijesti – nastavak.“ Poljica 32 (2007): 303 – 331.[15]
 903. NOVAKOVIĆ, Bepo, Jozo. Stanja duša poljičkih župa iz godina 1725. i 1726. u Nadbiskupskom arhivu u Splitu. Priko: Društvo Poljičana „Sv. Jure“, 2015.
 904. O.: Jelići (iz povijesti Poljica). Narodni list, Zadar 1866., str. 58-60.
 905. OBIČAJI u Poljicima na Novu godinu. Darovi. Pučki list, god. 6, br. 1, Split 1896., str. 6.
 906. ODRŽANA godišnja skupština Društva Poljičana. Odjek Mosora, god. II, br. 9, Omiš rujan 1970., str. 9.
 907. OGGETTI preistorici – Kučišće di Almissa, Katuni, Rogoznica, Žeževica, Grabovac, Podgrađe, Zadvarje. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXXII, Split 1909., str. 40-44.
 908. O LATINSKIM nadgrobnim natpisima iz poljičkih Jesenica. Bullettino di archeologia e storia dalmat, XX, Split 1897., str. 145-146.
 909. OMAŠIĆ, Vjeko: Iz prošlosti Podstrane. U zborniku: Podstrana (do davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 91-170.
 910. OPĆI šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji. Sarajevo 1939.
 911. O POLJICIMA. Novo doba, br. 93, Split 1933., str. 2-3.
 912. OREB, Franko – GJURAŠIN, Hrvoje: Arheološka istraživanja kod crkve Gospe od Site u 1990. i 1991. godini. U zborniku: Podstrana (od davnine od naših dana), Podstrana 1991., str.
 913. OSTOJIĆ, Ivan: Benediktinci u Hrvatskoj. Split, knj. I/1963, II/1964., III/1965.
 914. OTOJIĆ, Ivan: Benediktinci u Poljicima. Poljički zbornik, sv. I, Split 1968., str. 153-163.
 915. OSTOJIĆ, Ivan: Benediktinska opatija u Povljama na otoku Braču. Split 1934.
 916. OSTOJIĆ, Ivan: “Dedit ei crivali rex” prilog tumačenju teksta kartulara sv. Petra u Selu. Bogoslovska smotra, br. 2, Zagreb 1963., str. 122-125.
 917. OSTOJIĆ, Ivan: Servi Dei u Kartularu sv. Petra u Selu. Histo-rijski zbornik, god. XVII, Zagreb 1964., str. 431-436.
 918. OSTOJIĆ, Ivan: Don Frane Bulić i naši benediktinci. Crkva u svijetu, br.1, Split 1966., str. 123-124, 126.
 919. OSTOJIĆ, Ivan: Kad je osnovan samostan sv. Petra u Selu. Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. VII, Zagreb 1960., str. 143-157.
 920. OSTOJIĆ, Ivan: Katalog benediktinskih samostana na dalmatinskom primorju. Split 1941.
 921. OSTOJIĆ, Ivan: Koliko je benediktinskih opatija bilo u Solinu za hrvatske dinastije. Bogoslovska smotra, br. 2, Zagreb 1964., str. 306-308.
 922. OSTOJIĆ, Ivan: Petrus ego Zerni qui et Gumay filius. Historijski zbornik, god. XXIII-XXIV, Zagreb 1971-1972., str. 451-456.
 923. OSTOJIĆ, Ivan: Religiozni elementi u diplomatičkim izvorima stare Hrvatske. Crkva u svijetu, br. 3, 4, Split 1967., str. 52-67, 52-56.
 924. OSTOJIĆ, Ivan: Metropolitanski kaptol u Splitu. Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1975.
 925. OSTOJIĆ, Ivan: Splitski kaptol u Splitsko-makarskoj biskupiji. Split 1977.
 926. T.: Die Wiedererrichtung der Knežija Poljica. Agramer Tagblatt, god. XXVI, br. 95, Zagreb 1911., str. 2-3.
 927. : Poljica za godinu 1807. i 1911. Pučke novine, Split, br. 4, 1912., str. 27; br. 7, str. 50-51; br. 10, str. 74-75; br. 11, str. 82; br. 16, str. 122; br. 18, str. 138; br. 19, str. 146; br. 22, str. 170-171; br. 23, str. 178.
 928. PAŠČENKO, Evgenyj Nykolaevyč: Etnogeneza i mitologija Hrvata. Mediator, Zagreb 1998., i 1999.
 929. PATSCH, Karlo: Arheološko-epigrafsko istraživanje o povijesti rimske pokrajine Dalmacije. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sv. XIV, Sarajevo 1904., srt. 33-60.
 930. PATSCH, Karlo: Nove rimske epigrafske tečevine iz Bosne i Hercegovine (Žrnovnica – Epetium). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sv. XII, Sarajevo1900., str. 192-193.
 931. PAVEŠKOVIĆ, Nedo: More’s Utopia and the Republic of Polj-ica. Symposium, Emigrants from Croatia and their Achievements, Calgary 1987., str. 89-99.
 932. PAVEŠKOVIĆ, Nedo: Moreova Utopija i Republika Poljica. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 41-51.
 933. PAVEŠKOVIĆ, Nedjeljko Anđelko: “Utopija” T. Morea i selja-čka Republika Poljica. Mosorska vila, god. II, br. 5-6, Omiš 1993., str. 106-135.
 934. PAVEŠKOVIĆ, Anđelko Nedo: Stota obljetnica smrti Oca domovine Ante Starčevića (1823.-1896.). Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 161-166.
 935. PAVEŠKOVIĆ, Anđelko Nedo: Rodoljub i zaslužni Poljičanin – dr. Miroslav Vulić. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 275-278.
 936. PAVEŠKOVIĆ, Anđelko Nedo: Zašto brišu najhrvatskiji hrvatski kraj? Zašto gase hrvatsku zvijezdu? Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 38-41.
 937. PAVEŠKOVIĆ, Anđelko Nedo: Putopisac Marko Polo. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 38-66.
 938. PAVEŠKOVIĆ, Anđelko Nedo: Hram na gori. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 199., str. 342-344.
 939. PAVEŠKOVIĆ, Anđelko Nedo: Latice cvijeta. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 345-347.
 940. PAVEŠKOVIĆ, Anđelko Nedo: Hrvatskom saboru. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 406-409.
 941. PAVICH, Alfons: Beitrege zur Geschichte der Republik Poljica bei Spalato mit besonderer Rücksicht auf die Reihenfolge der Veliki knez (Staatsoberhaupter). Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosn-ien und Herzegowina, sv. 10, Sarajevo 1907., str. 156-344.
 942. PAVICH, Alfons: Das Ende der Repulik Poljica. Agramer Zeitung, sv. XXIV, br. 8, Zagreb 1909., str. 2-3.
 943. PAVICH, Alfons: Mosor – Il Mosor – Der Mosor [hrvatsko-talijansko- njemačko izdanje]. Zadar 1907.
 944. PAVICH, Alfons: Poljički statut. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sv. XX, br. 2, Sarajevo 1908., str. 213-250.
 945. PAVICH, Alfons: Prinos povijesti Poljica. Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sv. XV, Sarajevo 1903., str. 59-100, 241-272, 405-482; + 5 tabela.
 946. PAVICH, Alfons: Prinos povijesti Poljica. Narodni koledar Matice dalmatinske, Zadar 1898.
 947. PAVIĆ, Alfons. Prinosi povijesti Poljica. Priko: Društvo Poljičana „Sv. Jure“, 2003.[16]
 948. PAVICH, Alfons – MATIĆ, Tomo – REŠETAR, Milan: Statut der Poljica. Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bisnien und der Herzegowina, sv. XII, Sarajevo 1912., str. 324-403, + 2 table.
 949. PAVIĆ, Jozo: Kronika: Trnbusi. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 55; II/1977., br. 2, str. 83; III/1978., br. 3, str. 99-100.
 950. PAVIĆ, Pvao: Kronika: Dubarava, Sitno Gornje. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 111-112; X/1985, br. 10, str. 83-90; XI/1986., br. 11, str. 82-88; XII/1987., br. 12, str. 92-97; XIII/1988., br. 13, str. 122-126; XIV/1989., br. 14, str. 155-158; XV/1990., br. 15, str. 154-157; XVI/1991., br. 16, str. 223-231; XVII/1992., br. 17, str. 146-154; XVIII/1993., br. 18, str. 163-169; XIX/1994., br. 19, str. 136-139.
 951. PAVLINOVIĆ, Mihovil: Pučki spis. Zadar 1867.
 952. PEDERIN, Ivan: Njemački putopisci po Dalmaciji. Logos, Split 1989. [Priredio i s njemačkog preveo].
 953. PERA, Miroslav: Prilog problemu poljičkih didića. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str 117-135.
 954. PERA, Miroslav: Toponimija Mosora i Kozjaka. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, LXXV, Split 1981., str. 240-281.
 955. PERA, Miroslav: Zemljoradnički zakon i Poljički statut. Odvje-tnik, Zagreb 1972., str. 196-201.
 956. PERA, Miroslav – vidi: POLJIČKI
 957. PERICA, Josip: Kronika: Sitno Donje. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 56-58; II/1977., br. 2, str. 85-86; III/1978., br. 3, str. 102-106.
 958. PERICA, Josip: Don Matij Sladojević. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 71-73.
 959. PERIČIĆ, Šime: Proizvodnja i izvoz srednjodalmatinskih otoka u XVIII. stoljeću. Radovi Instituta za hrvatsku povijest, sv. 9, Zagreb 1976., str 5-41.
 960. PERIŠIĆ, Fabijan: Razvoj školstva u Podstrani. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana). Podstrana 1991., str. 297-322.
 961. PERIŠIĆ, Fabijan: Kulturni život u Podstrani i djelovanje Hrvatskog glazbenog društva. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 297-320.
 962. PERIŠIĆ, Josip: Osebujna romantika Poljičke rivijere. Turizam, god. 8, br. 6-4, Sušak 1940., str. 10-12.
 963. PERIŠIĆ, Josip: Poljička republika i njezina Judita. Omladina, god. XXIV, br. 8, Zagreb 1940., str. 190-191.
 964. PERLETA, Duje: Kronika: Jesenice. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 80-82; II/1977., b. 2, str. 108-109; III/1978., br. 3, str. 127-129; IV/1979., br. 4, str. 183-185; V/1980., br. 5, str. 121-123.
 965. PERLETA, Pavao: Kronika: Podgrađe. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 76-77; II/1977., br. 2, str. 119-120; III/1978., br. 3, str. 135-137; IV/1979., br. 4, str. 198-200; V/1980., br. 5, str. 135-137; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 134-135; VIII/1983., br. 8, str. 158; IX/1984., br. 9, str. 189-190; X/1985., br. 10, str. 147-149; XI/1986., br. 11, str. 137-138; XII/1987., br. 12, str. 133-134; XIII/1988., br. 13, str. 161-162; XIV/1989., br. 14, str. 193; XV/1990., br. 15, str. 190; XVI/1991., br. 16, str. 261-262; XVII/1992., br. 17, str. 183-184.
 966. PERLETA, Pavao: Kronika: Sitno Donje. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 135-136; XX/1995., br. 20, str. 274; XXI/1996., br. 21, str. 184-185; XXII/1997., br. 22, str. 164; XXIII/1998., br. 23, str. 207; XXIV/1999., br. 24, str. 235-236; XXV/2000., br. 25, str. 275-277.
 967. PETRIČEVIĆ, Anka: [S. Marija od Presvetog Srca]: Dokle ću… Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 65.
 968. PETRIČEVIĆ, Anka: Ovdje na ovom svijetu. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 97-98.
 969. PETRIČEVIĆ, Anka: A ti na straži stojiš… Poljica, god. V, br. 5, Gata 1980., str. 142.
 970. PETRIČEVIĆ, Anka: Junaka kreposti. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 97.
 971. PETRIĆ, Ivo: Dugoročne projekcije našeg privrednog razvoja. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 257-266.
 972. PETRIĆ, Ivo: Mogućnosti privrednog razvitka Poljica. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 269-277.
 973. PETRIĆ, Ivo: Gospodarstvo Općine Dugi Rat. U monografiji: Općina Dugi Rat, Dugi Rat 2000., str. 51-69.
 974. PETRIĆ, Perislav: Danko Vlašić “Povijest Podstrane”. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 108.
 975. PETRIĆ, Perislav: Toponimi Podstrane. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 171-189.
 976. PIPLOVIĆ, Stanko: Arhiv Ejnara Dyggvea u Splitu. Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, sv. 10, Split 1980., str. 291-298.
 977. PIPLOVIĆ, Stanko: Katastar Poljica s početka XIX. stoljeća. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 105-111.
 978. PIVČEVIĆ, Edo: The Autonoms Principality of Poljica. BC Review, br. 11/12, vol. IV, march/juni, London 1977., str. 1-8.
 979. PIVČEVIĆ, Edo: The principality of Poljica – El principado de Poljica. Journal of Croatian Studies, vol. XXVIII-XXIX, 1978-88, New York, str. 87-88.
 980. PIVČEVIĆ, Edo: The Cartulary of the Benedictine Abbey of St Peter of Gumay (Croatia) 1080-1187. Bristol 1984.
 981. PIVČEVIĆ, Ivan: Letimice kroz Poljica. Srđ, god. 6, br. 10, 11, 12, 13, Dubrovnik 1907., str. 442-459, 499-506, 554-561, 594-602.
 982. PIVČEVIĆ, Ivan: Moja završna prof. F. Lukasu. Narodni list, god. XLVIII, Zadar 1909., br. 62, od 4. VIII. str. 1-2; br. 63, od od 7. VIII, str. 1; br. 64, od 11. VIII. str. 1; br. 66, od 18. VIII. str. 1-2.
 983. PIVČEVIĆ, Ivan: Nekoliko poljičkih isprava iz XV. stoljeća. Bullettino di arceologia e storia dalmata, XXI., br. 3-4, Split 1908., dodatak, str. 1-26.
 984. PIVČEVIĆ, Ivan: O postanku Poljica. Program C. k. velike gimnazije u Spljetu za školsku godinu 1906/1907., Spljet 1907., str. 3-29.
 985. PIVČEVIĆ, Ivan: O postanku Poljica (geografsko-sociološke primjedbe) od prof. F. Lukasa. Naše jedinstvo, god. XVI., 1909., u rubrici “Književne i kulturne vijesti”, br. 8 od 19. I, str. 2 (općenito); br. 10 od 23. I, str. 3 (1. Mosor); br. 11 od 26. I, str. 2 (2. Druge riječi); br. 13 od 30. I, str. 2-3 (3. Naselja i kuće); br. 15 od 4. II, str. 2 (Naselja i kuće – nastavak); br. 16 od 6. II, str. 2-3 (4. Pastirstvo); br 17. od 9. II, str. 2-3 (svršetak).
 986. PIVČEVIĆ, Ivan: Povijesni osvrt o stotoj obljetnici njihova pada. Srđ, god. VI, Dubrovnik 1907., br. 15, str. 683-690; br.16, str. 741-749; br. 17, str. 787-792; br. 18, str. 834-838; br. 19, str. 881-885; br. 20, str. 945-950.
 987. PIVČEVIĆ, Ivan: Pomen nekolicine Poljičana. Naše jedinstvo, god. XIV., Split 1907., br. 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 55, 56, 59-60 (dvobroj), 61, 62, 64. Isto.: Preštampano iz “Našeg jedinstva” god. 1907., U Spljetu, Brzotiskom “Narodne tiskare”, 1907.
 988. PIVČEVIĆ, Ivan: Povijest Poljica. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIV., Split 1921., dodatak 1, str. 3-124.
 989. PIVČEVIĆ, Ivan: Prilozi za crkvenu povijest Poljica. List biskupije splitsko-makarske ujedno službeno glasilo hvarske bisku-pije, god. LI, Split 1931., br. 1, str. 5-7 (Pristup); br. 2, str. 21-23 ( Slovensko bogoslužje i II. Samostan sv. Petra Gumajskog); br. 3, str.   str. 32-33 (III. Sv. Arnir); br. 4, str. 41-43 (IV. Nadbiskupski posjedi, V. Duvanjski biskupi i VI. Crkovna desetin); br. 5, str. 52-54 (VII. Franjevački samostan Lipoglava i VII. Dušobrižništvo); br. 6, str. 67-70 (IX. Crkve i njihovo uzdržavanje i X. Vikarijat); br. 7, str. 77-79 (XI. Svećenička skupština); br. 8, str. 93-96 (XII. Priječki samostani, XIII. Sjemenište u Prijeku i XIV. Kršćanski život); br. 9, str. 101-105 (XV. Svećenstvo); br. 10, str. 120-122; br. 11, str. 140-141 (Dodatak. Tijelo sv. Luke Evanđelista). Isto: Poljica, godišnjak Poljičkog dekanata, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 7-58 (pretisak).
 990. PIVČEVIĆ, Ivan: Sjemenište u Prijeku. Program C. k. Velike gimnazije u Spljetu za šk. god. 1911/12., god. 47, Spljet 1912., str. 3-22; Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 36-57.
 991. PIVČEVIĆ, Ivan – PIVČEVIĆ, Jakov: Nakon sto godina od ukinuća Poljičke knežije. Letimice kroz Poljica i poljičku povijest. Dubrovnik 1907., 70 stranica.
 992. PIVČEVIĆ, Ivan. Sabrani radovi o Poljicima. Priko: Društvo Poljičana „Sv. Jure“, 2008.[17]
 993. PIVČEVIĆ, Jakov: Letimice kroz Poljica (Poljica i Poljičani). Srđ, god. VI, Dubrovnik 1907., br. 10, str. 452-459; br. 11, str. 499-506; br. 12, str. 554-560; br. 594-602.
 994. PIVČEVIĆ, Ivan: Je li opstojala Župa mosorska? Naše jedinstvo, god. XVI, 1909., br. 64 od 29. V, str. 2; br. 65 od 1. VI, str. 2.
 995. PIVČEVIĆ, Jakov: Na selu. Jematva. Smotra dalmatinska, god. XXI, Zadar 1908., br. 71, str. 2; br. 72, str. 2.
 996. PIVČEVIĆ, M.: Uz pitanje Društva za jugoslavensku povjestnicu i starine (Gata). Arhiv za povjestnicu jugoslavensku, knj. XI., Zagreb 1872., str. 264-265.
 997. PLEĆAŠ, Bariša: Kronika: Sitno Donje, Dubrava. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 275-277; XXI/1996., br. 21, str. 185-191, XXII/1997., br. 22, str. 165-168; XXIII/1998., br. 23, str. 208-211.
 998. PLEME Miroslavić. Iz Poljičke prošlosti. Glasnik heraldike, god. 2., br. 1/2, 3/4, Zagreb 1938, str. 15-19, 13-21.
 999. POKOLJ po staroj knežiji poljičkoj izvršen od četnika pod zaštitom talijanske vojske. Novo doba, br. 14, Split, 29. X. 1942.; isto: Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 187-190.
 1000. POLJICA. Naši spomenici u C. K. Središnjem povjerenstvu za stare spomenike (crkva sv. Jurja na Gracu). Bullettino di archeologia e storia dalmata, sv. XXIV., Split 1901., str. 192.
 1001. POLJICA od koplja sv. Jurja do masline sv. Bogdana. Gata 1983.
 1002. POLJICA, godišnjak Poljičkog dekanata. Izd. Župe Poljičkog dekanata, Gata. Od god. I, br. 1 (1976.) – god. XVII, br. 17 (1992.) podnaslov: list Poljičkog dekanata. Glavni i odgovorni urednik od god. I, br. 1 (1976.) Frane Mihanović; od god. IX, br. 9, Mirko Skejić; od god. XII, br. 12 (1987.) Ivan Banić; od god. XXIII, br. 23 (1997.) Frane Mihanović.
 1003. POLJIČKA knežija (prigodom 100. godišnjice pada). Narodni list, god. 46., Zadar 1907., str. 93.
 1004. POLJIČKI statut. Priredio i uvodnu studiju napisao Miroslav Pera. Književni krug, Split 1988.
 1005. POLJIČKO slavlje Jurjevdana na Gracu 1911. Hrvatska država, Split 1911.
 1006. POPOVAC, Mihovil: Arheološka istraživanja u Gatima – spomenik nulte kategorije. Slobodna Dalmacija, 21. II. 1985., str. 5.
 1007. POPOVAC, Mihovil: Gata-Muzej Poljičana – biranje poljičkog kneza u kamenu. Odjek Mosora, god. V., br. 40, 18. X. 1981., str. 9.
 1008. POPOVAC, Mihovil: Još jedno priznanje dramskim amaterima iz Gata. Odjek Mosora, god. V, br. 40, Omiš 18. X. 1981., str. 9.
 1009. POPOVAC, Mihovil: Nastup amatera iz Gata u Korčuli – uspjeh “Prodane djevojke”. Odjek Mosora, god. V, br. 35, Omiš 29. IV. 1981., str. 11.
 1010. POPOVAC, Mihovil: Ožujski nastup amatera Gata i Omiša. Odjek Mosora, god. V, br. 33, Omiš 8. III. 1981., str. 8.
 1011. POPOVAC, Mihovil: Poljica u tisku – monografija u rukopisu (F. Ivanišević). Odjek Mosora, god. XI, br. 102, Omiš 10. I. 1987., str. 9.
 1012. POPOVAC, Mihovil: Tri omiške ljetne izložbe (J. Knežević, M. Tijardović, M. Šilović). Odjek Mosora, god. VII, br. 59, Omiš 2. VII. 1983., str. 9.
 1013. POPOVIĆ, Miloš: Statut’ Pol’ičkij. Glasnik društva srpske slovesnosti, sv. IX, Beograd 1957., str. 127-144.
 1014. PREKO – Omiš – Gubavica. Jugoslavenska revija prirodnih ljepota. Jugoslavija, god. 3, br. 2/3, Beograd 1930., str. 6-7.
 1015. PRELAS, Ivan: Kronika: Srijane – Gornji Dolac. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 130-134; XX/1995., br. 20, str. 270-273; XXI/1996., br. 21, str.180-183; XXII/1997., br. 22, str.153-157; XXIII/1998., br 23, str. 199-204; XIV/1999., br. 24, str. 227-231.
 1016. PRIJATELJ, Kruno: Ljetopis nepoznatog Splićanina od g. 1756. do 1811. Starine, 44, Zagreb 1952., str. 63-93.
 1017. PRIJATELJ, Kruno: Barok u Dalmaciji. U knjizi: A. Horvat – R. Matejčić – K. Prijatelj: Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982., str. 651-902.
 1018. PRIJATELJ, Kruno: Umjetnost 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji. Zagreb 1956.
 1019. (PRIKAZ svečanosti Napoleonova rođendana u Omišu). Kraglski Dalmatin, br. 36, Zadar 4. IX. 1807., str. 285-287.
 1020. (PRIKAZ ugušenja bune protiv Francuskih vlasti u Poljičkoj kneževini). Kraglski Dalmatin – Il regio Dalmata, br. 24, Zadar 1807., str. 188-190., 197-198. Isto:
 1021. (PRIKAZ ugušenja…). Kraglski Dalmatin – Il regio Dalamata, br. 25, Zadar 1807., str. 197-198
 1022. PUHIERA, Samuel: Judex, dux Marianorum. (Supetarski kartu-lar). Prilozi povijesti otoka Hvara 1, 1959, str. 5-16.
 1023. PUSTINJA Blaca. Izložba Regeionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Split i Bračkog muzeja, Muzej narodne revolu-cije, Split studeni 1982. (katalog izložbe).
 1024. PUTANEC, Valentin: Knjižnica samostana sv. Petra u Selu. Filologija, br. 7, Zagreb 1973.
 1025. PUTNIK: U Omišu (na putu između Gata i Ostrvice stara ploča s reljefom). Smotra dalmatinska, god. VII, br. 31, 18. IV. 1894.
 1026. RAČKI, Frano: Documenta historae Chroatiae periodum anti-quam illusttrantia. Monumenta spectantia Hostoriam Slavorum meridionalium, sv. VII, Zagreb 1877.
 1027. RAČKI, Frano: Izvori za jugoslavensku poviest iz dnevnika Marina Sanuda za godinu 1526.-1533. Starine JAZU, Zagreb, knj. 15/1883., str. 130; knj. 16/1884., str. 133; knj. 21/1889., str. 161; knj. 24/1891., str. 25; knj. 25/1892., str. 103.
 1028. RAČKI, Frano: Nutarnje stanje u Hrvatskoj prije XII. stoljeća. Zagreb 1884.
 1029. RADAUŠ, Jelka: Duhom i perom oplemenjeni poljički kamenjar. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 114-116.
 1030. RADAUŠ, Vanja: Pjesme: Hrvatska, U Hrvatskoj, Mrtvački ples. poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 114-116.
 1031. RADIĆ, Frano: Crkva sv. Klimenta u Sitnom, u bivšoj Poljičkoj kneževini. Starohrvatska prosvjeta, sv. III, Zagreb-Knin 1897., str. 138-140.
 1032. RADIĆ, Frano: Crkva sv. Petra u Omišu. Starohrvatska prosvjeta, sv. II, Zagreb-Knin 1896., str. 225-231.
 1033. RADIĆ, Frano: Razne vijesti. Starohrvatska prosvjeta, sv. II, Zagreb-Knin 1896., str. 182-183.
 1034. RADIĆ, Željko: „Pisani spomenici omiško – poljičkog kraja.“ U Omiš i Poljica, ur. Žarko Domljan, 199 – 211. Zagreb, Omiš: Naklada Ljevak, Poglavarstvo Grada Omiša, 2006.[18]
 1035. RAJKOVIĆ, Dragan: Kronika: Srijane – Gornji Dolac. Poljica, god. I, br. 1, Gataa 1976., str. 53-54; II/1977., br. 2, str. 80-83; III/1978., br. 3, 97-99.
 1036. RAOS, Ivan: Nije samo igra. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 241-246.
 1037. RAUKAR, Tomislav: Poljički zbornik I, Zagreb 1968. (rencen-zija). Historijski zbornik, sv. XXI-XXII, Zagreb 1968-1969., str. 616-622.
 1038. RAUKAR, Tomislav: Supetarski kartular. Enciklopedija Jugosla-vije, sv. 8, Zagreb 1971., str. 216-217.
 1039. RAUKAR, Tomislav: O problemu bosančice u našoj historiogra-fiji. Radovi Muzeja grada Zenice, III., Zenica 1973., str. 103-144.
 1040. REIĆ, Petica Srećko: U splitskom polju i na Mosoru. Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, sv. 2, Split 1972., str. 809-814.
 1041. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Duje: Novi i neobjelodanjeni natpisu iz Dalmacije (Sustjepan, Srinjine). Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. LIII, Split 1952., str. 211-213.
 1042. REŠETAR, Milan: – vidi: PAVICH, Alfons
 1043. R[EŠETAR], M[ilan]: Frano Ivanišević, Poljica. Narodni život i običaji. Zagreb 1903-1905. 640 Seiten mit 1 goografischen Karte und 60 Bildern. Archiv für slawische Philologie, god. XXVIII, sv. 2-3, Berlin 1906., str. 430-431.
 1044. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Sociološka interpretacija Ivani-ševićeve monografije o Poljicima. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 37-51.
 1045. RIHTMANAUGUŠTIN, Dunja: Struktura tradicijskog mišljenja, ŠK, Zagreb 1984., vidi: Poljica, str. 112-127.
 1046. RISMONDO, Vladimir: Iz knjiga splitskih srenjovjekovnih notara. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 9, Split 1977., str. 203-225.
 1047. RISMONDO, Vladimir: Registar splitskog notara Nikoleta iz Agubija. Izdanje historijskog arhiva u Splitu, sv. 5, Split 1965., str. 30.
 1048. RISMONDO, Vladimir: Registar splitskog notara Jakova de Penna (1411.-1412.). Mogućnosti, sv. 8, Split 1974., str. 7-55.
 1049. RITROVAMENTI antichi nel presistio Circolo di Spalato. Bulle-ttino di archeologia e storia dalmata, XVIII, Split 1885., str. 46.
 1050. ROGIĆ, Veljko – vidi: NOVAK, Grgo
 1051. ROGLIĆ, Josip: Geografski aspekt Poljica. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 15-26.
 1052. ROGLIĆ, Josip: Voorwijk G. N., Geologie und Paleontolgie der Umgebung von Omiš. Glasnik Geografskog društva, sv. XXIV, Zagreb 1938., str. 96-97.
 1053. ROŽMARIĆ, Josip: Poljičani u župi Srca Isusova na Visokoj u Splitu. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 149-150.
 1054. RUBIĆ, Ivo: Poljica. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 7-73.
 1055. RUBIĆ, Ivo: Naselja u Primorju Poljica. Rešetarov zbornik, Dubrovnik 1931., str. 155-166.
 1056. RUKOPISI hrvatski u knjižnici Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Zagrebu. Arhiv za povjesticu jugoslavensku, sv. V, Zagreb 1859., str. 164-186.
 1057. RUPNIK, Milan: Poljica – kakva otkrića. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 238-239.
 1058. RUTAR, Simon: Epetium ed i suoi dintorni, Stobreč presso Spalato. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XI, Split 1888., str. 165, 168.
 1059. RUTAR, Simon: Šta znači ime “Mosor”? Nada, god. I, br. 5, Split 1883., str. 58.
 1060. RUŽIĆ, Vinko: Podstrana – predratni život i običaji. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 237-256.
 1061. SALGHETTI DRIOLI, Francesco: O uzgoju kvalitetne višnje za proizvodnju maraskina u Poljicima kod Splita. Bullettino agrario della Dalmazia, br. 1, Zadar 1872., str. 6-7.
 1062. SANADER, Vinko: Kronika: Zakučac. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 166-167.
 1063. SANUDO, Marino: Rapporti della Republica veneta coi Slavi meridionali 1496.-1533. Brani tratti dei diarii manoscritti di Marino Sanudo. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, sv. V, Zagreb 1859., str. 1; sv. VII, 1863., str. 161; sv. VIII, 1865., str. 1; sv. IX, 1875., str. 257.
 1064. SCOTI ŽURIĆ, Neva: Odnosi Italije i NDH u Dalmaciji 1940.-1943. Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, sv. 3, Split 1975., str. 555-571.
 1065. SCOT ŽURIĆ, Neva: Odnosi između Italije i NDH 1941. Nasta-nak i posljedica Rimskih ugovora. Isto, sv. 2, Split 1972., str. 85-133.
 1066. SCOT ŽURIĆ, Neva: Rad narodnooslobodilačkih odbora u srednjedalmatinskim okruzima 1941.-1945. godine. Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. 19, Zadar 1972., str. 315-340.
 1067. SEIDL, Mladen: Poljička junakinja Mile Gojsalić. Polet, god. I, br. 3, Zagreb 1953., str. 165.
 1068. SELAK, Mate: Kronika: Srinjine. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 91-94; XI/1986., br. 11, str. 89-93; XII/1987., br. 12, str. 97-101; XIII/1988., br. 13, str. 127-132; XIV/1989., br. 14, str.161-166; XV/1990., br. 15, str. 160-165; XVI/1991., br. 16, str. 231-237; XVII/1992., br. 17, str. 154-158; XVIII/1993., br. 18, str. 170-174; XIX/1994., br. 19, str. 139-145; XX/1995., br. 20, str. 277-282; XXI/1996., br. 21, str. 191-198; XXII/1997., br. 22, str. 167-174; XXIII/1998., br. 23, str. 212-219; XXIV/1999., br. 24, str. 238-244; XXV/2000., br. 25, str. 285-292.
 1069. SELAK, Mate: Poljičko hodočašće u Sinj. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 97-81.
 1070. SELAK, Mate: Don Ivan Vrdoljak (1910.-1986.). Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 169-170.
 1071. SELAK, Mate: Neka mi se desnica osuši. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 132-133.
 1072. I.: Područje slavenskog bogoslužja u prošlosti. Danica kalendar, Zagreb 1955., str. 35-39.
 1073. SIMUNIĆ, Jozo: Sitne pisme iz Poljica. Pučki list, god. XVIII, br. 5, Split 1908., str. 54.
 1074. SINOVČIĆ, Špiro: Herojski podvig Mile Gojsalić. Slobodna Dalmacija, Split 25. II. 1958.
 1075. SKEJIĆ, Mirko: Kronika: Zvečanje, Smolonje. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 110-113; III/1978., br. 3, str. 129-132; IV/1979., br. 4, str. 185-188; V/1980., br. 5, str. 124-128; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 116-121; VIII/1983., br. 8, str. 144-149; IX/1984., br. 9, str. 137-147; X/1985., br. 10, str. 122-132; XI/1986., br. 11, str. 126-131.
 1076. SKEJIĆ, Mirko: Nastavljamo u ime Božje. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 3-4.
 1077. SKEJIĆ, Mirko: Jedinstveni vjerski i kulturni događaj na Gracu. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 5-11.
 1078. SKEJIĆ, Mirko: Narodne poslovice. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 39-40.
 1079. SKEJIĆ, Mirko: Proslava svetoga Jure na Gracu. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 47-49.
 1080. SKEJIĆ, Mirko: U spomen. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 82.
 1081. SKEJIĆ, Mirko: Zvečanje i Smolonje (vodič). Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 122-129.
 1082. SKEJIĆ, Mirko: Nezaboravna večer. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 173-174.
 1083. SKEJIĆ, Mirko: Dragi čitatelji. Poljica, god. XI, br. 11, Gata 1986., str. 3-4.
 1084. SKEJIĆ, Mirko: obljetnica smrti biskupa Banića. Poljica, god. XI, br. 11, Gata 1986., str. 61-63.
 1085. L.: Nakon znanstvenog simpozija o Poljičkoj republici – Statut Poljica dragocjen povijesni izvor. Slobodna Dalmacija, Split 18. XII. 1974.
 1086. SMAJIĆ, Petar: Monografija. Osijek 1976.
 1087. SMIČIKLAS, Tade: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalma-tiae et Slavoniae. Zagreb 1904.-1934., sv. 2-15.
 1088. SOKOL, Jure: Kronika: Kostanje i Seoca. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 71-76; II/1977., br. 2, str. 113-117; III/1978., br. 3, str. 133-135; IV/1979., br. 4, str. 188-198; V/1980., br. 5, str. 128-135; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 127-134; VIII/1983., br. 8, str. 149-157; IX/1984., br. 9, str. 179-189; X/1985., br. 10, str. 133-146; XI/1986., br. 11, str. 131-137; XII/1987., br. 12, str. 127-132; XIII/1988., br. 13, str. 154-160; XIV/1989., br. 14, str. 185-192; XV/1990., br. 15, str. 182-189.
 1089. SOKOL, Jure: Narodne poslovice. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 40.
 1090. SOKOL, Jure: Lice i naličje župe Kostanje i filijale Seoca (vodič). Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 137-143.
 1091. SOLDO, Josip Ante: Župa Radobilja – Katuni-Kreševo. Omiš 1970.
 1092. SOLOVLJEV, Aleksandar: Bogišićev put u Omiš. Obzor, god. LXXX, br. 227, Zagreb 1940., str. 2.
 1093. SOLOVLJEV, Aleksandar: Bogišićeva zbirka omiških isprava XVI.-XVII. veka. Spomenik SAN, knj. XCIII, Beograd 1940., str. 1-119.
 1094. SOLOVLJEV, Aleksandar: Seljaci – plemići u istoriji jugoslaven-skog prava. Isto, XLII, Beograd 1935.
 1095. SPOMENICI regiona [Omiš, Poljica]. Regionalni prostorni plan kotara Split sv. I, Split s. a.
 1096. SPOMENIK Mili GojsalićPrilozi o Mili Gojsalić. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 289-298.
 1097. STANIĆ, Josip Griša, Na izvorima povijesti omiške, poljičke i krajiške općine 1911.-1941. Omiš 1972.
 1098. STANIĆ, Josip Griša: Podstrana od kraja 19. stoljeća do 1941. godine. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana, 1991., str. 323-350.
 1099. STANIĆ, Josip Griša: Podstrana u narodnooslobodilačkoj borbi. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 351-482.
 1100. STANIĆ, Marko: Poljičani pozdravljaju. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 40.
 1101. STANIĆ, Marko: Jure i Mila. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 85.
 1102. STANIĆ, Mate: Umro je naš don Marko. Poljica, god. III, br. 3, Gata 1978., str. 132-133.
 1103. STANIĆ, Mate: Don Stanko Obrlemba. Poljica, god. VI-VII, br. 6-7, Gata 1981-1982., str. 126-127.
 1104. STANOJEVIĆ, Gligor: Dalmacija u doba Morejskog rata 1684.-1699. Beograd 1962.
 1105. STARAC LJUBOMAN [pseudonim]: Pisma o starim poljičkim primorskim junacima vika osamnaestoga. Složio Ivan Karaman. Pučki list, god. I, br. 2, Zadar 1891., str. 9-10.
 1106. STEPANOV, Stjepan: – vidi: BEZIĆ, Jerko
 1107. STIPIŠIĆ, Jakov – ŠAMŠALOVIĆ, Miroslav: Isprave u Arhivu Jugoslavenske akademije. Zbornik Hrvatskog Instituta JAZU, vol. 2, Zagreb 1959., str. 289-379; vol. 3, 1960., str. 563-643; vol. 4, 1961., str. 465-554; vol. 5, 1963., str. 533-578.
 1108. STO godišnjica pada Poljičke republike. Večernje novosti, god. 13, br. 166, Beograd 1907., str. 3-4.
 1109. STOJAK, Ivan: Zemljovid Poljica. Godišnjak Poljičkog dekanata “Poljica”, tis. Državni hidografski institut – Split, Gata 1986.
 1110. STRGAČIĆ, Ante: Glagoljaško sjemenište u Priku kraj Omiša u Dalmaciji i njegovi posljednji učenici. Vjesnik staleškog društva katoličkih svećenika NRH, god. III, br. 1-2, Zagreb 1956., str. 5-26. Isto: Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 55-87.
 1111. STRGAČIĆ, Ante: O uzgoju i naucima dalmatinskog glagoljaškog klera u prošlosti. Zadarska revija, god. V, br. 3, Zadar 1956., str. 179-184.
 1112. STRGAČIĆ, Ante: Inventar fonda matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru. Arhivski vjesnik, sv. II, Zagreb 1959.
 1113. STROHAL, Ivan: O značenju riječi “vrv” u Poljičkom statutu. Pravna povijest dalmatinskih gradova, sv. I, Zagreb 1913., str. 237.
 1114. STROHAL, Ivan: “Vrv” – mjera, međa. Prilog tumačenju Polji-čkog statuta. Mjesečnik pravničkog društva, god. XXXVI, br. 6, Zagreb 1910., str. 547-548.
 1115. SUBURBIENSIS: – vidi: ŠKARICA, Petar
 1116. SUĆESKA, Avdo: O državnopravnom položaju Poljica pod turskom vlašću. Zbornik Pravnog fakulteta, sv. XVII, br. 3-4, Zagreb 1967., str. 386-393.
 1117. SUĆESKA, Avdo: O položaju Poljica u Osmanskoj državi. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 61-72.
 1118. SUĆESKA, Avdo: O položaju Poljica u Osmanskoj državi. Prilozi za orjentalnu filologiju, sv. XVI-XVII, Sarajevo 1970., str. 77-93.
 1119. SUĆESKA, Avdo: O posjedovnim odnosima u Poljicima u svjetlu poljičkih turskih isprava. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 137-146.
 1120. SUIĆ, Mato: Ostaci limitacije naših primosrskih gradova u ranom srednjem vijeku. Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 5, Split 1956., str. 7-19.
 1121. SVIETLI putnici (posjet kraljevske obitelji, razgledanju spomenika). Dalmatinska smotra, god. VII, br. 83, 17. X. 1894.
 1122. Š.: Koja rieč o ostavštini u bivšoj Kneževini Poljica. Pravo, god. IX, br. 108, Zadar 1881., str. 365-366; god. X, br. 110, 1882., str. 50-52.
 1123. Š.: Osvrt na jedan oglas prodaje zemlje u bivšoj Kneževini Poljica. Pravo, god. IX, br. 107, Zadar 1882., str. 321-328.
 1124. ŠABANOVIĆ, Hasim: Bosanski pašaluk. Sarajevo 1959., vidi: str. 191-192.
 1125. ŠAFARIK, G. J.: Kratko izvjestje o ustanovi poljičkoj. Zadar 1857. (s češkog preveo A. B.).
 1126. ŠAMŠALOVIĆ, Miroslav: – vidi: STIPIŠIĆ, Jakov
 1127. ŠAROLIĆ, Ivan: Pjesme. Poljica. god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 119-120.
 1128. ŠAROLIĆ, Ivan: Pjesme. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 235.
 1129. ŠAROLIĆ, Ivan: Na grumenu svemira. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 233.
 1130. ŠAŠKOR, Ivo: Nepohađanje škole se kažnjavalo (XIX. st.). Odjek Mosora, god. I, br. 1, Omiš ožujak 1969., str. 12
 1131. ŠAŠKOR, Ivo: Pismo Marka Cvitanovića velikom knezu poljičkom Marku Žuljeviću. Kome se prikloniti. Isto, br. 3, srpanj 1969., str. 9.
 1132. ŠENOA, August: Mila Gojslavica. Vienac, god. IX, br. 12, Zagreb 1877., str. 67.
 1133. ŠENOA, August: Mile Gojslavica (1524). Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 299-301.
 1134. ŠETKA, Jerolim: Ulomci iz povijesti Poljica. Novi list, br. 180, Zagreb 1941., str. 18.
 1135. ŠILIĆ, Miroslav: Četnički zločini oko Poljica tijekom Drugog svjetskog rata. Hrvatski iseljenički zbornik, 1998., str. 273-284.
 1136. ŠIMUNDŽA, Drago: Umjetnička riječ o hrvatskim književnicima. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 137-138.
 1137. ŠIMUNDŽA, Drago: Stablo ljudske misli i sudbine. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 139-140.
 1138. ŠIMUNDŽA, Drago: Poljica u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 346-348.
 1139. ŠIMUNOVIĆ, Petar: Nomenklatura poljičkog krša. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 185-198.
 1140. ŠIMUNOVIĆ, Petar: Poljički jezični spomenici. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 227-231.
 1141. ŠIMUNOVIĆ-PETRIĆ, Zorica: Soparnik kao obredno i svečano jelo u Poljicima. Ethnologica Dalmatica, 1, 1992., str. 95-98.
 1142. ŠIPIĆ, Zvonko: Učenici čekaju nastavnike, a nastavnici učenikedeset dana poslije početka školske godine u omiškom selu Docu Donjem. Slobodna Dalmacija, Split 12. IX. 1980.
 1143. ŠIŠIĆ, Ferdo: O podrijetlu i zasužnjenju hrvatskog kralja Slavića. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva, sv. VII, Zagreb 1903.-1904., str. 145-165.
 1144. ŠIŠIĆ, Ferdo: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb 1925.
 1145. ŠIŠIĆ, Ferdo: Pregled hrvatske povijesti. Zagreb 1917.
 1146. ŠIŠIĆ, FERDO: Pivčević [Ivan], Povijest Poljica (I. dodatak “Vjestniku za arheol. i hist. dal.”), Split 1921). Starohrvatska prosvjeta, Nova ser. I, br. 1/2, str. 106-108.
 1147. ŠIŠIĆ, Ferdo: Pregled povijesti hrvatskog naroda. Zagreb 1963.
 1148. ŠKARICA, Marin: Pred križem naših obala. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 236-238.
 1149. ŠKARICA, Petar: Doba naseljavanja plemića bosansko-ugarskih u bivšoj župi Poljica. Smotra dalmatinska, god. XIV, br. 5, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 35, Zadar 1901.
 1150. [ŠKARICA, Petar:] SUBURBIENSIS: Ceno critico sul lavoro La contea di Polglizza scrita dal Sig. Professore Ginasiale a Zara Tulio Erber. Scrive Suburbiensis. Brzotisak “Katolička hrvatska tiskara”, Zara 1886.
 1151. [ŠKARICA, Petar:] SUBURBIENSIS: Još dvije gospodinu profe-soru Erberu. Narodni list, br. 26, Zadar 1887., str. 2-9.
 1152. ŠKARICA, Petar: Povjestna kletva nabačena na svećenstvo glagoljaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka. Split 1899.
 1153. ŠKARICA, Petar: Ulomci iz rukopisa “Glagoljica i svećenstvo” s osobitim obzirom na starodrevnu župu Poljica. Serafinski perivoj, god. 24, br. 2, Sarajevo 1910., str. 28-31.
 1154. ŠKARICA, Srećko: Kanonik Juraj Gojsalić. Dan, god. 15, br. 24, Split 1917., str.
 1155. ŠKOBALJ, Ante: Dva niza starohrvatskih crkvica u Poljičkom primorju. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 117-139.
 1156. ŠKOBALJ, Ante: Obredne gomile. Sveti Križ, Čiovo 1970.
 1157. ŠKOBALJ, Ante: Vjera starih Hrvata (na reljefu u Zmajevoj spilji na otoku Braču). Prilog poznavanju vjere poljičkih glagoljašaa, bosanskih hristjana i starih Hrvata uopće. Vlastita naklada, Duće 1986.
 1158. ŠKOBALJ, Ante: Glagoljaško sjemenište u Priku. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 12-13.
 1159. ŠKOBALJ, Ante: Stećci u Poljicima u svezi s općim pitanjima podrijetla i pripadnosti stećaka. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 37-49.
 1160. ŠKOBALJ, Ante: Odgovor Anti Nazoru na njegov osvrt na 1. broj časopisa “Poljica”, Gata 1976. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 126-129.
 1161. ŠKOBALJ, Ante: Pucanje u klobuk. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 160-165.
 1162. ŠKOBALJ, Ante: Izlaz iz svemira – povijesno-znanstveni roman budućnosti. Duće – Priko 1988.
 1163. ŠKOBALJ, Ante: Imenovanje, posvećenje i ustoličenje nadbisku-pa don Ante Jurića. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1988., str. 184-191.
 1164. ŠKOBALJ, Ante: Babljača i Mirabella. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 28-30.
 1165. ŠKOBALJ, Ante: Svjedočanstvo o čudesnoj pojavi snijega nad crkvom Gospe Sniježne na Stomorici u Dućama 4. kolovoza 1964. godine. Društvo Poljičana “Sv. Jure”, Priko 1999.
 1166. ŠKRIVANIĆ, Gavro: Jedan stari ćirilski natpis iz XIII. veka u Omišu. Istoriski zapisi, god. XI, knj. XIV, br. 1-2, Cetinje 1958., str. 266-272.
 1167. ŠPARAC, Josip: U Gatima ustoličenje knezamale atrakcije za omiške turiste. Slobodna Dalmacija, br. 6930, Split 1967.
 1168. ŠPARAC, Josip: U legendarnom kraju Mile Gojsalić. Slobodna Dalmacija, Split 14. IV. 1953
 1169. ŠUNJIĆ, Marko: Dalmacija u XV. stoljeću. Sarajevo 1967.
 1170. ŠUNJIĆ, Marko: Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odno-sa 1420.-1463. Historijski zbornik, sv. XIV, Zagreb 1961., str. 119-145.
 1171. ŠVAB, Mladen: Splićanin Petar Crni u Poljicima. Mosorska vila, god. I, br. 1, Omiš 1991., str. 141-144.
 1172. ŠVOB, Džislav: Prijepis Supetarskog kartulara o izboru starohrvatskog kralja i popis onodobnih banova. Historijski zbornik, sv. 9, Zagreb 1956., str. 101-117.
 1173. TADIĆ, N.: Zadnji poljički knez. Naša ognjišta, god. IX, br. 6 (54), Duvno lipanj 1979., str. 9.
 1174. B. P.: Stare odredbe skupnovlade poljičke. Narodni list, Zadr 1881., str.47.
 1175. TESTER, S. J.: The Cartulary of St Peter of Gumay translated. U: Edo Pivčević, The Cartulary of the Benedictine Abbey of St Peter of Gumay (Croatia), Bristol 1984., str. 39-100.
 1176. THOMAS ARCHIDIACONUS: Historia Salonitana. Digessit dr. Fr. Rački, JAZU, Zagreb 1894.
 1177. TIRANOVIĆ, Aleksandar: Poljičani ponovno biraju velikog kneza – prikaz o 160. godišnjici gubitka samostalnosti Poljica. Slobodna Dalmacija, Split 19. VIII. 1967.
 1178. TOMA Arciđakon: Kronika. [Esej, prijevod i bilješke Vladimir Rismondo]. I. i II. izdanje, Split 1960., 1977.
 1179. TOMASOVIĆ, Jakov: Crtice sa putovanja (Gornja Poljica). Pučki glas, god. I, Zadar 1906., br. 7-8, str. 1-2; br. 9, str. 1-2; br. 10, str. 1-2; br. 11, str. 3; br. 12, str. 1; br. 17, str. 1-2.
 1180. TOMASOVIĆ, Jakov: Jedna zaboravljena stogodišnjica. Jadran-ska vila, god. V, br. 1, Omiš 1. I. 1932., str. 12-13.
 1181. TOMIĆ, Krsto: Kronika: Zakučac. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 206-208; X/1985., br. 10, str. 150-153; XII/1986., br. 12, str. 135-137; XIV/1989., br. 14, str. 198-201.
 1182. TOMIĆ, Krsto: Pogreb poljičkog dekana don Josipa Perice. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 166-169.
 1183. TOMIĆ, Krsto: Kronika: Podgrađe. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 168-173; XX/1995., br. 20, str. 302-306; XXI/1996., br. 21, str. 222-226; XXII/1997., br. 22, str. 197-199; XXIII/1998., br. 23, str. 238-239; XXIV/1999., br. 24, str.274-277; XXV/2000., br. 20, str. 328-325.
 1184. TOMIĆ, Radoslav: Meštrovićeva Mile Gojsalić. Uz 100. obljetnicu rođenja Ivana Meštrovića. Odjek Mosora, god. VII, br. 6, Omiš 7. X. 1983., str. 9.
 1185. TOMIĆ, Radoslav: Baština poljičko-omiške obitelji Dražojević Jelić. Peristil, br. 5, Zagreb 1984., str. 219-228.
 1186. TOMIĆ, Radoslav: Dvije poljičke zastave. Prilozi povijesti umjetnosti, br. 25, Split 1985., str. 219-228.
 1187. TOMIĆ, Radoslav: Škrinja kolektivne memorije, (Frano Ivaniše-vić: Poljica, Književni krug, Split 1987.). Mogućnosti, br. 11-12, Split 1987., str. 1104-1105.
 1188. TOMIĆ, Radoslav: Poljica – prostor i spomenici. Magistarski rad, Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb
 1189. TOMIĆ, Radoslav: Nekoliko podataka o umjetnosti u Poljicima u XVII. i XVIII. stoljeću. U zborniku: Ivan Paštrić (1636.-1708.) – život, djelo i suvremenici, Split 1988., str. 143-152.
 1190. TOMIĆ, Radoslav: Oltari iz radionice Dall’acqua u Poljicima. Mosorska vila, br. 1, Omiš 1991., str. 129-133.
 1191. TOMIĆ, Radoslav: Spomenici Podstrane od srednjega vijeka do 20. stoljeća. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 55-87.
 1192. TOMIĆ, Radoslav: Umjetnička baština. U monografiji: Općina Dugi Rat, Dugi Rat 2000., str. 32-50.
 1193. TOMIĆ, Radoslav: „Poljica i omiška okolica.“ U Omiš i Poljica, ur. Žarko Domljan, 111 – 141. Zagreb, Omiš: Naklada Ljevak, Poglavarstvo Grada Omiša, 2006.[19]
 1194. TONDI, Z.: Dokumentos publicos de Dalamcia en siglo el XI. Anales de Historia Antigua y Medieval, Buenos Aieres, 1953.
 1195. TOPČIĆ, Tomislav: Kronika: Donji Dolac, Putišići. Poljica. god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 107-109; XIV/1989., br. 14, str. 151-152; XV/1990., br. 15, str. 145-148; XVI/11991., br. 16, str.211-215; XVII/1992., br. 17, str. 135-139; XVIII/1993., br. 18, str. 153-157; XIX/1994., br. 19, str. 221-228; XX/1995., br. 20, str. 265-270; XXI/1996., br. 21, str. 170-179; XXII/1997., br. 22, str. 141-153; XXIII/1998., br. 23, str. 189-199; XXIV/1999., br. 24, str. 218-227; XXV/2000., br. 20, str. 250-267.
 1196. TOPČIĆ, Tomislav: Popis poginulih za pokolja u Donjem Docu 26. ožujka 1944. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 92-99.
 1197. TRALJIĆ, Sead – CICARELLI, Ksenija – KATIĆ, Lovro: Četiri barokna oltara u srednjoj Dalmaciji. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, sv. 13, Split 1961., str. 266-287.
 1198. TRGO, Fabijan: Područje Mosora – jedno od žarišta NOR-a u Dalmaciji. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 27-35.
 1199. UGRIN, Ivo: Veliki jubilej kršćanstva. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 54-59.
 1200. UGRIN, Ivo: Zaboravljeni popovi glagoljaši. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 88-92.
 1201. UGRIN, Ivo: Bogdan uz pradjedovske pragove. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 179-185.
 1202. UGRIN, Ivo: Dvije najnovije knjige Mate Marčinka. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 410-411.
 1203. U poljičkom trokutu. Studio, br. 819, Zagreb 1979., str. 4.
 1204. USTANOVA Kneževine poljičke. Pravdonoša, god. I, Zadar 1851., br. 28, 30, 32, 34, 36, 37; II/1852. br. 2, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18.
 1205. VASIĆ, Milivoje: Crkva sv Petra na Priku i “sitna arhitektura” u Dalmaciji. Prilozi za književnost, jezik, isttoriju i folklor, sv. IV, Beograd 1925., str. 105-116.
 1206. VEJVODA, Marijan: Revitalizacija spomenika kulture Pustinja Blaca na otoku Braču. Disertacija za doktorat znanosti, Zagreb 1992.
 1207. VEŽIĆ, Marko: Hajdučija. Jadranska vila, god. I, br. 1, 1. VII. 1928., str 10-13.
 1208. G.: Simpozij – Poljička republika. Odjek Mosora, god. I, br. 3, srpanj 1969., str. 9.
 1209. VIDOVIĆ, Radovan: Doprinos Stjepana Ivičevića u kulturnim nastojanjima dalmatinskih preporoditelja. Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. 8, Zadar 1961., str. 183-194.
 1210. VIDOVIĆ, Radovan: Nešto o splitskim i poljičkim koledama. Rad-ovi pedagoške akademije, br. 1, Split 1975., str. 91-97.
 1211. VINOGRADI u okolišima Trogira, Spljeta, Omiša i Kaštela. Smotra dalmatinska, god. VII, br. 64, 11. VIII. 1884.
 1212. VLAŠIĆ, Danko: Prošlost Podstrane. Crkva u svijetu, Split 1988.
 1213. VLAŠIĆ, Danko: Vizitacije poljičkih župa u XVIII. stoljeću. Crkva u svijetu, Split 1995.
 1214. VLAŠIĆ, Danko: Posljednji popi glagoljaši. Podstrana 1997.
 1215. VLAŠIĆ, Danko: Vizitacije splitskih nadbiskupa župe Podstrana u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 5-34.
 1216. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije splitskih nadbiskupa župe Donjega Doca u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 5-26.
 1217. VLAŠIĆ, Danko: Poljičani u borbi za slobodu. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 223-226.
 1218. VLAŠIĆ, Danko: Podstrana u knjizi “Poljički statut”. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 227-232.
 1219. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije nadbiskupa župe Jesenice u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 27-65.
 1220. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije splitskih nadbiskupa poljičke župe Duće i Zakučac u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XVI, br. 16, Gata 1991., str. 68-83.
 1221. VLAŠIĆ, Danko: Neke nadbiskupske vizitacije poljičke župe Sitno u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 25-48.
 1222. VLAŠIĆ, Danko: Don Petar Car. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 80-111.
 1223. VLAŠIĆ, Danko: Ubikacija lokaliteta Bilaj. Poljica, god. XVII, br. 17, Gata 1992., str. 221-224.
 1224. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije poljičke župe Srinjine u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XVIII, br. 18, Gata 1993., str. 80-99.
 1225. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije nadbiskupa župe Tugare u XVIII. stoljeća. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 49-79.
 1226. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije splitskih nadbiskupa župe Dubrava u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 149-177.
 1227. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije splitskih nadbiskupa župe Gata u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996.; str. 89-121.
 1228. VLAŠIĆ, Danko: Don Mate Luketa – glagoljaš iz Podstrane. Poljica, god. XXI, br. 21, Gata 1996., str. 128-157.
 1229. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije splitskih nadbiskupa župe Ostrvica u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 80-104.
 1230. VLAŠIĆ, Danko: Kakvu prošlost krije crkva sv. Ante u Podstrani? Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 124-131.
 1231. VLAŠIĆ, Danko: Sjećanje na tragično preminulog don Antu Vojnovića st. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 132-140.
 1232. VLAŠIĆ, Danko: In memoriam don Marku Jurišiću. Poljica, god. XXII, br. 22, Gata 1997., str. 250-253.
 1233. VLAŠIĆ, Danko: Zemljopisne i druge značajke podstranjskog područja. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 67-77.
 1234. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije splitskih nadbiskupa župe Zvečanje u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XXIII, br. 23, Gata 1998., str. 96-117.
 1235. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije splitskih nadbiskupa župe Kostanje i Podgrađa u XVIII. stoljeću. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 132-179.
 1236. VLAŠIĆ, Danko: Neke vizitacije splitskih nadbiskupa župa Trnbusi i Srijane – Gornji Dolac. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 122-176.
 1237. M.: Primjer starog pravničkog spisa. U Sinju 20. siječnja 1879. Pravo, god. VI, br. 71, Zadar 1879., str. 341-343.
 1238. V. M.: Stara osuda, a mlada mudrost. Narodni list – Il nazionale, god. XX, Zadar 1881., str. 34.
 1239. VOJNOVIĆ, Ante: Kronika: Sitno Donje. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 145-146; V/1980., br. 5, str. 145-146; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 92-95; IX/1984., br. 9, str. 105-108; X/1985., br. 10, str. 72-79; XI/1986., br. 11, str. 79-82; XII/1987., br. 12, str. 90-91; XIII/1988., br. 13, str. 119-121; XIV/1989., br. 14, str. 159-161; XV/1990., br. 15, str. 153-154; XVI/1991., br. 16, str. 221-223; XVII/1992., br. 17, str, 144-145.
 1240. VOJNOVIĆ, Ante: Uz devedesetu obljetnicu spomena crkve sv. Marije u Dućama na Stomorici. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 213-215.
 1241. VOJNOVIĆ, Ante: Kratki pogled na župu (D. Sitno). Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 75-79.
 1242. VOJNOVIĆ, Ante: Gospa Poljičana. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 55-57.
 1243. VOJNOVIĆ, Ante: Sjećanje na don Antu Škobalja. Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 416-418.
 1244. VOJNOVIĆ, Tadej Stjepan: Poljička Biblija. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 83-89.
 1245. VOKIĆ, Ante: Pisma iz tamnice. Poljica, god. XIX, br. 19, Gata 1994., str. 85-94.
 1246. VRBATOVIĆ, Ante: Kronika: Podstrana. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 179-183; XIV/1989., br. 14, str. 213-217; XV/1990., str. 205-209; XVI/1991., br. 16, str. 263-269; XVII/1992., br. 17, str. 185-195; XVIII/1993., br. 18, str. 195-204; XIX/1994., br. 19, str. 174-178; XX/1995., br. 20, str. 307-315; XXI/1996., br. 21, str. 233-241; XXII/1997., br. 22, str. 205-213; XXIII/1998., br. 23, str. 246-254; XXIV/1999., br. 24, str. 283-292; XXV/2000., br. 25, str. 341-349.
 1247. VRBATOVIĆ, Ante: Proslava 1150. obljetnice ugovora između države Hrvatske i Mletačke republike u Podstrani. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 113-117.
 1248. VRDOLJAK, Ivan: Kronika: Srinjine. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 61-63; II/1977., br. 2, str. 88-94; III/1988., br. 3, str. 106-109; IV/1989., br. 4, str. 156-157; V/1990., br. 5, str. 105-113; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 98-105; VIII/1983., br. 8, str. 131-134; IX/1984., br. 9, str. 112-117.
 1249. VRDOLJAK, Ivan, ml.: Kronika: Donji Dolac, Putišići. Poljica, god. VIII. br. 8, Gata 1983., str. 124-126; IX/1984., br. 9, str. 84-86; X/1985., br. 10, str. 57-61; XI/1986., br. 11, str. 64-67; XII/1987., br. 12, str. 82-83.
 1250. (VRDOLJAK, Viktor Jeronim): Ništo malo od deržave poljičke. Pohvala verhu njezine samovlade. Verdoljak Imoćanin. Glasnik dalmatinski, god. III, br. 29, Zadar 1851., str. 4.
 1251. VRKIĆ, Jozo: Poslovice s Naklica u Poljicima. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 255-266.
 1252. VRNOGA, Stanko: Kronika: Gata s dijelom Čišala. Poljica, god. XV, br. 15, Gata 1990., str. 170-175; XVI/1991., br. 16, str. 241-248; XVII/1992., br. 17, str. 162-169; XVIII/1993., br. 18, str. 180-184.
 1253. VRSALOVIĆ, Dasen: Povijest otoka Brača. Skupština općine Brač, 1968.
 1254. VUČETIĆ, Antonije: Dva poljička pečata. Srđ, br. 7, Dubrovnik 1907., str. 331-332.
 1255. VUČETIĆ, Antonije: O postanku Poljica od prof. Filipa Lukasa. Srđ, br. 1-5, Dubrovnik 1908.
 1256. VUKASOVIĆ, Boris: Kronika: Dugi Rat. Poljica, god. XXIV, br. 24, Gata 1999., str. 300-304; XXV/2000., br. 25, str. 377-384.
 1257. VUKASOVIĆ, Mladen: Kronika: Ostrvica. Poljica, god. XIV, br. 14, str. 179-182; XV/1990., br. 15, str. 175-178; XVI/1991., br. 16, str. 248-250; XVII/1992., br. 17, str. 169-172.
 1258. VUKAŠIN, Nikica: Simbol pučkog pravnog genija. Znanstveno zasjedanje o Poljičkoj republici. Vjesnik 11. XII. 1974.
 1259. VUKOVIĆ, Silvio: Pržinar. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 66.
 1260. VUKOVIĆ, Srećko: Don Marin Kuvačić (1908.-1987.). Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 171-172.
 1261. VUKOVIĆ, Špirko: Poljički pomorac, Knez. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 39.
 1262. VUKOVIĆ, Špirko: Zlatomisniku kanoniku 1926.-1976. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 65-66.
 1263. VUKOVIĆ, Špirko: Redovnice iz Donjih Poljica. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 204-208.
 1264. VUKOVIĆ, Špirko: U spomen don Duji Klariću. Poljica, god. IV, br. 4, Gata 1979., str. 221-222.
 1265. VUKOVIĆ, Špirko: Hvaljen Isus i Marija! Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 13-18.
 1266. VUKOVIĆ, Špirko: Poljica svome svetome Bogdanu. Krilo-Jesenice, 1985.
 1267. VULIĆ, Ante: Riječ Ante Vulića. Poljica, god. XIV, br. 14, Gata 1989., str. 143-144.
 1268. VULIĆ, Miroslav: Pravila glagoljaškog sjemeništa u Priku. Croatia sacra. Arhiv za crkvenu povijest Hrvata, br. 15-16, Zagreb 1938., str. 72-86.
 1269. VULIĆ, Miroslav: Alfons Pavić i Poljica. U knjizi: Stipe Kašte-lan, Povijesni ulomci iz bivše općine – republike Poljica, Split 1940., str. 135-140.
 1270. VULIĆ, Miroslav: Antun Kačić – i njegovo “Boggoslovje dillo-redno” (1729.). Rim 1974.
 1271. VULIĆ, Miroslav: Leopold Mandić – potomak poljičkog iselje-nika. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 27-30.
 1272. VULIĆ, Miroslav: Iz riznice narodnog blaga. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 98-107.
 1273. VULIĆ, Miroslav: Herceg Stipan. Poljica, god. IX, br. 9, Gata 1984., str. 44-50.
 1274. VULIĆ, Ante: Mandić Poljičanka. Poljica, god. II, br. 2, Gata 1977., str. 31-37.
 1275. ZANINOVIĆ, Marin: Prilog: Avsonivus vir spectabilis novi namjesnik kasnoantičke Dalamacije. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana). Podstrana 1991., str. 45-54.
 1276. ZARADIJA-KIŠ, Antonija: Spomen-ploča iz Sućurja 1665.-1985. Poljica, god. X, br. 10, Gata 1985., str. 5-11.
 1277. ZARADIJA-KIŠ, Antonija: Svetkovina sv. Klementa Rimskoga – ćirilometodska baština u Poljicima. Poljica, god. XIII, br. 13, Gata 1988., str. 35-39.
 1278. ZARADIJA-KIŠ, Antonija: Kulturno i kulturološko značenje sv. Klementa pape. Poljica, god. XX, br. 20, str. 197-203.
 1279. ZAŠTITA spomenika graditeljskog nasljeđa (Omiš – Poljica). Regionalni prostorni plan kotara, Split, sv. 4, Split s. a.
 1280. ZAVRŠNI radovi na uređenju crkvice u Priku kod Omiša. Slobo-dna Dalamcija, Split 1. VI. 1962.
 1281. ZBORNIK: Podstrana od davnine do naših dana. Podstrana 1991.
 1282. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Bosančica – poljičko narodno pismo. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 143-152.
 1283. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Bosančica u srednjoj Dalamciji. Prilog 3 svesku Izdanja Hrvatskog arhiva u Splitu 1961.
 1284. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Obiteljska prezimena u Poljicima 1725. godine. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968., str. 231-236.
 1285. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Prilog građi za poznavanje društve-nih i privrednih odnosa u srednjoj Dalmaciji u XVIII. i XIX. stoljeću. Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, sv. 2, Split 1960., str. 37-68.
 1286. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Popis pučanstva splitske nadbiskupije 1725. godine. Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, V., Split 1967., str. 259-297.
 1287. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Upotreba bosančice u Splitu i okolici. Mogućnosti, br. 11, Split 1956., str. 869-875.
 1288. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Kako se zvalo glagoljaško sjemenište u Priku? Marulić, III., Zagreb 1970.
 1289. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Politička pripadnost Poljica u ranom srednjem vijeku prema Sumpetarskom kartularu. Poljica, god. VIII, br. 8, Gata 1983., str. 45-54.
 1290. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: The Cartulary of St Peter’s in its Context. U: Edo Pivčević: The Cartulary of the Benedictine Abbey of St Peter of Gumay (Croatia). Bristol 1984., str. 11-16.
 1291. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Običaj davanja “brezuvitja” kod kuproprodaja u Poljicima. Poljica, god. XII, br. 12, Gata 1987., str. 36-40.
 1292. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Jezik i pisma Hrvata. Matica hrva-tska – Split, knj. 5, Split 1997.
 1293. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta: Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalamaciji. Državni arhiv u Splitu, Split 2000.
 1294. ZLATOVIĆ, Stipan: Topografičke crte o starohrvatskim županija-ma u Dalmaciji i starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. Starohrvatska prosvjeta, sv. II, Knin-Zagreb 1896., str. 14-17, 87-90. 148-155, 217-224.
 1295. ZLATOVIĆ, Stipan: Heraldika, sfragistika i genealogija. Zagreb 1971.
 1296. ZLATOVIĆ, Stipan: Vitez Žarko Dražojević, knez i vojvoda poljički. Danica koledar, Zagreb 1889., str. 115-124.
 1297. ŽAMIĆ, Ćiro: Kronika: Duće. Poljica, god. I, br. 1, Gata 1976., str. 78-79; II/1977., br. 2, str. 120-121; III/1978., br. 3, str. 141-143; IV/1979., br. 4, str. 210-212: V/1980., br. V, str. 140-141; VI-VII/1981-1982., br. 6-7, str. 136-139; VIII/1983., br. 8, str. 159-162; IX/1984., br. 9, str. 205-206; X/1985., br. 10, str. 154-157; XI/1986., br. 11, str. 142-143; XII/1987., br. 12, str. 138-139.
 1298. ŽANIĆ, Ante: Don Petar Car. U zborniku: Podstrana (od davnine do naših dana), Podstrana 1991., str. 259-265. Isti: Prilog: 1. Služba zvona u Podstrani; 2. Glavar sela; Bratovštine; 4. Neka sjećanja Tadije Božikovića. Podstrana 1991., str. 230-236.
 1299. ŽGANEC, Vinko: Muzički folklor Poljica. Poljički zbornik, sv. III, Split 1978., str. 233-256.
 1300. ŽGANEC, Vinko: Muzička tradicija u narodnom pjevanju u Poljicima. Poljički zbornik, sv. II, Zagreb 1971., str. 241-249.
 1301. ŽGANEC, Vinko: Proučavanje muzičkog folklora u Poljicima. Ljetopis JAZU, knj. 66, Zagreb 1962., str. 359-363.
 1302. ŽIVIĆ, Viktor: Na odbranu časti Poljičke kneževine. Hrvatski narod, br. 1144, Zagreb 1944., str. 5.
 1303. ŽIVIĆ, Viktor: Seljačka Kneževina Poljica u svojoj prošloj slavi. Obzor, br. 136, Zagreb 1933., str. 3-4.
 1304. ŽIVIĆ, Viktor: U poljičkoj knežiji – tragom prošlosti do otvorenih grobova današnjice. Spremnost, br. 111-112, Zagreb 1944., str. 24.
 1305. ŽIVIĆ, Viktor: Život seljačke Kneževine Poljica kroz burna stolje-ća. Hrvatski list, br. 173, Osijek 1933., str. 9.
 1306. ŽIVIĆ, Viktor: Život seljačke Kneževine Poljica kroz burna stolje-ća. Božićnica, kalendar, Zagreb 1938., str. 109-115.
 1307. ŽRTVE u Poljicima i Cetinskoj krajini prigodom vojničkih pothvata protiv partizana. List Biskupije splitsko-makarske, god. LXVI, br. 1/5, Split 1944., str. 11.

[1]  Vidi: Frano Brničević: Građa za bibliografiju Poljica. Poljički zbornik, sv. I, Zagreb 1968.; Nevenka Bezić-Božanić: Građa za bibliografiju Omiša. SIZ za kulturu Općine Omiš, Omiš 1988.; Ivan Banić: Bibligrafija “Poljica” (god. 1976.-1985., br. 1-20). Poljica, godišnjak Poljičkog dekanata, god. XX, br. 20, Gata 1995., str. 385-408; Ivan Banić: Bibliografija “Poljica” (god. 1986.-2000., br. 21-25). Poljica, god. XXV, br. 25, Gata 2000., str. 424-432.

Pažljivi čitatelj, ili onaj tko se bude služio ovom bibliografijom, pronaći će, itekako, ne mali broj nepotpunih i netočnih podataka. No, ovo je tek početak, odnosno nastavak i poticaj, za daljnje sustavno prikupljanje bibliografske građe o Poljicima.

Natuknice [2-19] evidentirala i priredila: Paula Mužinić