“Kandalora, zima ‘ora, muti vodu do dna mora. Za njon iđe sveti Blaž i govori da je laž.”
 
Prema jevanđeju, na ovi dan Josip i Marija su donili prikazat malog Isusa u hram. Starac Šimun ga je primija na ruke i reka kako je to dite Mesija tj. Spasitej koji će ‘donit svitlost svitu’, pa blagdan zato nosi ime Svićnica, Svitnjica ili Svijećnica.
 
Na Kandaloru ili Svjećnicu blagoslivljale su se sviće pa bi se vosak kanija na odiću ili obuću onome ko bi iša na put ili na silo, a meća bi se i pod kušin bolesnu ditetu. Virovalo se da će godina bit gladna ako je Kandalora vedra, pa bi svit molija Boga da porosi bar toliko da ‘volu stopi rog’ jerbo poslovica kaže: „Kandalora vedra, kobili se vide rebra!“ Također se virovalo da padne li na Kandaloru snig, da će do konca zime past još dvanest snigova.
 
Na blagdan Gospe Kandalore je brguja u selu Podgrađe, najistočnijoj župi poljičkog dekanata, pa svin Pograjcin i Pograjkan čestitamo njiov dan!
 
Priredio: Davor Milićević
 
Objavljeno 1. veljače 2018. na FB stranici Saveza za Poljica  
Facebook Komentari