Rasprava o tome da li su povremena ‘davanja’ ili ‘ulaganja’ (kako vam drago) Poljicima nadležnih gradova i općina u pojedina poljička mjesta pravedno odmjerena i usmjerena, sa stajališta dugoročnih poljičkih potreba i interesa posve je jalova i pomalo neumjesna. Naime, kao što je sve jestivo gladnome dobrodošlo, tako je i svaki komunalni zahvat desetljećima zapostavljanim Poljicima više nego dobrodošao jer, zaboga, (pre)živjeti se mora! Uz to je i dvojbeno radi li se ovdje o ‘darovima’ ili o ‘uzdarju’ i u kojoj mjeri?  

Fragment naslovnice knjige “Zla sudbina Poljica” don Frane Mihanovića, Gata 1998.

Pravo je, međutim, pitanje gdje su Poljica u strateškim razvojnim planovima i proračunima Poljicima nadležnih gradova i općina i kakvu im sudbinu oni namjenjuju?  

Mnogi u Poljicima i izvan njih vrlo dobro znaju što su Poljica bila u prošlosti. Nažalost, sve malobrojniji znaju što su Poljica danas, ali nitko, baš nitko ne zna što bi to slavna Poljička knežija trebala biti u budućnosti: ‘servisna’ zona poljičkih političkih ‘gospodara’ ili prosperitetna životna i razvojna cjelina?! Ukratko: objekt ili subjekt, sluga ili partner?

S obzirom da se zbog važećeg upravno-teritorijalnog ustroja spomenuti razvojni dokumenti kroje i prekrajaju na više mjesta i to uglavnom izvan Poljica i utjecaja Poljičana, posve je opravdano zapitati se kakvu korist od takvog ‘planiranja’ imaju Poljica te imaju li Poljičani razloga veseliti se budućnosti? Primjeri koji upozoravaju na to da je budućnost Poljica kao i sama opstojnost poljičkog identiteta vrlo upitna, jesu novopridošle ‘austrijske’ vjetroelektrane i tzv. kineska (pukom srećom nerealizirana!) ‘poslovna’ zona planirana u Kostanjsko-pograjskoj juti (koja je ekološko najosjetljiviji ali zbog ljepote zaštićenog krajobraza i blizine autoceste razvojno i najatraktivniji dio Poljica) te postojeća i planirana cestovna infrastruktura koja Poljica drži i zadržava u prometnoj izolaciji.   

Zato se Poljičani moraju zapitati tko je ikad, od ukinuća Poljičke općine do danas, sustavno i na stručnoj razini valorizirao sve poljičke prirodne, povijesne, kulturne, tradicijske i ljudske resurse i potencijale pa na znanstvenim spoznajama, egzaktnim činjenicama i drugim objektivnim pokazateljima temeljio budućnost Poljica? Brojni pojedinačni radovi uglednih Poljičana i prijatelja Poljica u prošlosti i sadašnjosti tek su dokaz propuštenih prilika.

I zato, samo ona općinska, gradska, županijska ili državna administracija koja sustavno pristupi pitanju razvoja Poljica iskazat će istinsku odgovornost za Poljica. Isto važi i za Poljičane i razne poljičke udruge i organizacije. Jer sve dok Poljica ne budu doživljena i mišljena kao jedinstvena prostorna, razvojna, funkcionalna i životna cjelina – neovisno o administrativnoj podjeli na općine i gradove – nadležni neće shvatiti da ulaganje u Poljica nije ‘davanje’ i ‘goli trošak’ nego ulaganje u vlastiti razvoj.

A kako bez promišljenog ulaganja nema ni razvoja, parcijalna ‘ulaganja’ i ‘davanja’, neovisno o potencijalno dobrim namjerama pojedinih administracija kao što su, bez sumnje, aktualna omiška i splitska, bila su i ostat će ‘kost razdora’ među Poljičanima. Zato se veselimo svakom napretku, ali pogleda uprtog u (zajedničku) budućnost!

Više o mogućnostima razvoja Poljica pročitajte u dokumentu „Revitalizacija Poljica“ koji je dostupan na linku http://poljica.hr/wp-content/uploads/2018/04/Revitalizacija-Poljica.pdf

Facebook Komentari