Službena stranica SZP
21312 Podstrana | Strožanačka cesta 20
091 544 33 03

U ovom digitalnom arhivu pohranili smo mnoge važne dokumente i poveznice na dokumente te druge priloge od važnosti za Poljica i aktivnosti naše udruge kako bismo ih učinili dostupnijima. Iz tog razloga smo ih razvrstali u tematske skupine (A, B, C…) i označili rednim brojevima (1, 2, 3…), što će potragu za njima učiniti krajnje jednostavnom (npr. potraži dokument A2 ili vidi prilog B1). Napominjemo da se ova baza dokumenata i poveznica redovito ažurira i nadopunjuje novim sadržajem.

Za slučaj da pojedini link nije u funkciji ili pak u slučaju da i sami raspolažete zanimljivim poveznicama, molimo da nas o tome izvjestite e-poštom na adresu info@poljica.hr kako bismo ih pridodali u ovu bazu, na čemu unaprijed zahvaljujemo. Želimo vam uspješno pretraživanje i ugodno iščitavanje.

 

A – DOKUMENTI UDRUGE SZP:

1. Sažetak o udruzi Savez za Poljica
   
poveznica: http://poljica.hr/szp-sazetak/

2. Pristupnica za članstvo u udruzi Savez za Poljica – za fizičke osobe
   
poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2017/04/Pristupnica-u-%C4%8Dlanstvo-SZP-za-fizi%C4%8Dke-osobe.pdf

3. Pristupnica za članstvo u udruzi Savez za Poljica – za pravne osobe
    poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2017/04/Pristupnica-u-%C4%8Dlanstvo-SZP-za-pravne-osobe.pdf

4. Poljica kao suvremena hrvatska povijesna regija (programatski tekst Saveza za Poljica)
    poveznica: http://poljica.hr/poljica-kao-suvremena-hrvatska-povijesna-regija/

5. Revitalizacija Poljica (razmatranja razvojnih mogućnosti Poljica)
    poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2018/04/Revitalizacija-Poljica.pdf

6. Što je Poljicima ‘Kostanjska ljut’ i što nam je s njom činiti? (radna studija)
    poveznica: poljica.hr/…/Sto-je-Poljicima-Kostanjska-ljut.pdf

7. Poljica jučer, danas, sutra (prigodni tekst objavljen u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada 2018.)
    poveznica: http://poljica.hr/poljica-jucer-danas-sutra/

8. Prijedlog izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
   
poveznica: Prijedlog izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije

 

B – O POLJICIMA:

1. „Poljica – od seljačke do turističke republike
   
poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2020/07/POLJICA-od-selja%C4%8Dke-do-turisti%C4%8Dke-republike.pdf

2. Split i Poljica – neraskidive veze (predavanje Marija Nepe Kuzmanića održano 2. svibnja 2018. u Splitu)
    poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2018/05/Split-i-Poljica-neraskidive-veze-M.-N.-Kuzmani%C4%87.pdf

3. „Poljica – od drevne knežije do suvremene povijesne regije“ – konceptualni predložak dostavljen MORH-u u veljači 2018.
   
poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2018/11/Poljica-od-dnevne-knezije-do-suvremene-povijesne-regije.pdf

4. O proslavi blagdana sv. Jure i biranju velikoga kneza (Davor Milićević, 22. travanj 2020.)
   
poveznica: http://poljica.hr/o-proslavi-blagdana-sv-jure-biranju-velikoga-kneza/

5. Jurjev danak – spomendan Poljica (Ante Mekinić, 23. travanj 2020.)
   
poveznica: http://poljica.hr/jurjev-danak-spomendan-poljica/

  

C – PROMETNA INFRASTRUKTURA NA PODRUČJU POLJICA:

1. Trasa zaobilaznice brze ceste D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu
   
poveznica:
    http://poljica.hr/wp-content/uploads/2018/08/Trasa-zaobilaznice-Stobre%C4%8D-Omi%C5%A1-sa-svim-%C4%8Dvori%C5%A1tima.pdf

2. Studija utjecaja na okoliš državne cesta D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu
    poveznica: https://mzoe.hr/doc/studija_o_utjecaju_na_okolis_92.pdf

3. Studija utjecaja na okoliš D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu (grafički prilozi)
   
poveznica: https://mzoe.hr/doc/graficki_prilozi_13.pdf

4. Trase prometnica kroz Poljica u Prostornome planu Splitsko-dalmatinske županije
   
poveznica: https://mzoe.hr/doc/graficki_prilozi_2_1.pdf

5. Grafički prilozi Studije o utjecaju na okoliš brze ceste D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu
   
poveznica:
    https://mzoe.hr/doc/graficki_prilozi_13.pdf?fbclid=IwAR3rU84TSRjY8Vu1-Yu6YyL0bymNyOVpfWaN-z5QbpwGNI6kcTIbcxPj6S4

6. Prikaz kulturno-povijesne baštine područja kojim prolazi trasa brze ceste D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu
   
poveznica: http://poljica.hr/trasa-koja-prijeti-kulturocidom/

7. Prilozi u vezi trase brze ceste čvor „TTTS“ – most „Cetina“ na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (točka 4.)
   
poveznica: https://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html

8. Planirani čvor ‘Omiš’: sl. 1. – službeni prijedlog Hrvatskih cesta; sl. 2. – prijedlog domaćih stručnjaka
   
poveznica: http://poljica.hr/cesta-zivota-2-cvor-omis/

9. Zamolba Poljičana ministru prometa O. Butkoviću za sazivanje stručnog okruglog stola
  
  poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2019/04/Zamolba-ministru-prometa-O.-Butkovi%C4%87u-za-sazivanje-stru%C4%8Dnog-okruglog-stola.pdf

10. Primjedbe inž. Ivana Vulića na Novu multimodalnu platformu splitske aglomeracije Solin–Split–Stobreč–Dugi Rat–Omiš, uključivo dionica Zaobilaznica Omiša
   
poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2020/05/Primjedbe-I.V.-upucene-HC-i-dr..pdf

11. Zamolba za održavanje stručnog okruglog stola u Omišu na temu prometne infrastrukture na području Poljica
   
poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2020/09/Zamolba-za-odrzavanje-strucnog-okruglog-stola-u-Omisu-.pdf 

12. Pismo-odgovor ing. Ivana Vulića gradonačelniku Omiša Ivi Tomasoviću u povodu zatvaranja kanjonskoga dijela ceste D70
   
poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2020/09/Pismo-ing.-Vulica-gradonacelniku-Tomasovicu-u-povodu-zatvaranja-ceste-D70.pdf

13. Zaobilaznica Omiša u svjetlu činjenica
   
poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2020/10/Zaobilaznica-Omisa-u-svjetlu-cinjenica.pdf

14.a Zahtjev Saveza za Poljica za inspekcijskim nadzorom sigurnosti prometa na području Poljica

poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2022/06/14.a-Zahtjev-za-inspekcijskim-nadzorom-sigurnosti-prometa-na-podrucju-Poljica.pdf

14.b Odgovor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Savezu za Poljica

poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2022/06/14.b-Odgovor-Ministarstva-mora-prometa-i-infrastrukture-1.pdf

14.c Komentar Saveza za Poljica na odgovor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2022/06/14.c-Komentar-Saveza-za-Poljica-na-odgovor-MMPII.pdf

15. Dokument: Brza cesta Stobreč-Omiš i cestovna infrastruktura Poljica (promemorija)

poveznica: http://poljica.hr/wp-content/uploads/2023/01/Brza-cesta-Stobrec-Omis-i-cestovna-infrastruktura-Poljica-promemorija.pdf

 

D

– VJERSKI BLAGDANI U POLJIČKIM NARODNIM OBIČAJIMA:

1. U povodu blagdana sv. Mihovila u Zvečanju
   
poveznica: http://poljica.hr/u-povodu-blagdana-sv-mihovila-u-zvecanju/

2. U povodu blagdana sv. Klimenta
   
poveznica: http://poljica.hr/u-povodu-blagdana-sv-klimenta/

3. Proslava blagdana svetog Nikole u Krilu Jesenicama
   
poveznica: http://poljica.hr/i-poljica-udisu-more/

4. Na dobro van Božić i Mlado lito!
   
poveznica: http://poljica.hr/na-dobro-van-bozic-mlado-lito/

5. Narodni običaji u Poljicima: Kandalora
   
poveznica: http://poljica.hr/narodni-obicaji-u-poljicima-kandalora/

6. Prinos Gospin u Zvečanju
   
poveznica: http://poljica.hr/prinos-gospin-u-zvecanju/

7. Blagdan svetog Cvitka Florijana u Zvečanju
   
poveznica: http://poljica.hr/uzezin-blagdana-svetoga-cvitka-florijana-u-zvecanju/

8. Uz blagdan Gospe od Anđela
   
poveznica: http://poljica.hr/uz-blagdan-gospe-od-andela/

9. Počivala i počivale u Poljicima
   
poveznica: http://poljica.hr/pocivala-pocivale-u-poljicima/