Službena stranica SZP
21312 Podstrana | Strožanačka cesta 20
091 544 33 03

U ovom digitalnom arhivu pohranili smo mnoge važne dokumente i poveznice na dokumente te druge priloge od važnosti za Poljica i aktivnosti naše udruge kako bismo ih učinili dostupnijima. Iz tog razloga smo ih razvrstali u tematske skupine (A, B, C…) i označili rednim brojevima (1, 2, 3…), što će potragu za njima učiniti krajnje jednostavnom (npr. potraži dokument A2 ili vidi prilog B1). Napominjemo da se ova baza dokumenata i poveznica redovito ažurira i nadopunjuje novim sadržajem.

Za slučaj da pojedini link nije u funkciji ili pak u slučaju da i sami raspolažete zanimljivim poveznicama, molimo da nas o tome izvjestite e-poštom na adresu info@poljica.hr kako bismo ih pridodali u ovu bazu, na čemu unaprijed zahvaljujemo. Želimo vam uspješno pretraživanje i ugodno iščitavanje.

 

I. – DOKUMENTI UDRUGE SZP:

1. Sažetak o udruzi Savez za Poljica

2. Pristupnica za članstvo u udruzi Savez za Poljica – za fizičke osobe

3. Pristupnica za članstvo u udruzi Savez za Poljica – za pravne osobe

4. Poljica kao suvremena hrvatska povijesna regija (programatski tekst Saveza za Poljica

5. Revitalizacija Poljica (razmatranja razvojnih mogućnosti Poljica)    

6. Što je Poljicima ‘Kostanjska ljut’ i što nam je s njom činiti? (radna studija)

7. Poljica jučer, danas, sutra (prigodni tekst objavljen u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada 2018.)  

8. Prijedlog izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije 

9. Rješenje o upisu poljičice u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

 

II. – O POLJICIMA:

1. „Poljica – od seljačke do turističke republike

2. Split i Poljica – neraskidive veze (predavanje Marija Nepe Kuzmanića održano 2. svibnja 2018. u Splitu)

3. „Poljica – od drevne knežije do suvremene povijesne regije“– konceptualni predložak dostavljen MORH-u u veljači 2018.

4. O proslavi blagdana sv. Jure i biranju velikoga kneza (Davor Milićević, 22. travanj 2020.)

5. Jurjev danak – spomendan Poljica (Ante Mekinić, 23. travanj 2020.)
  

III. – PROMETNA INFRASTRUKTURA NA PODRUČJU POLJICA:

1. Trasa zaobilaznice brze ceste D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu   

2. Studija utjecaja na okoliš državne cesta D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu   

3. Studija utjecaja na okoliš D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu (grafički prilozi) 

4. Trase prometnica kroz Poljica u Prostornome planu Splitsko-dalmatinske županije

5. Grafički prilozi Studije o utjecaju na okoliš brze ceste D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu

6. Prikaz kulturno-povijesne baštine područja kojim prolazi trasa brze ceste D-8 čvor „TTTS“ (Stobreč) – most „Cetina“ u Omišu    

7. Prilozi u vezi trase brze ceste čvor „TTTS“ – most „Cetina“ na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (točka 4.)   

8. Planirani čvor ‘Omiš’: sl. 1. – službeni prijedlog Hrvatskih cesta; sl. 2. – prijedlog domaćih stručnjaka 

9. Zamolba Poljičana ministru prometa O. Butkoviću za sazivanje stručnog okruglog stola

10. Primjedbe inž. Ivana Vulića na Novu multimodalnu platformu splitske aglomeracije Solin–Split–Stobreč–Dugi Rat–Omiš, uključivo dionica Zaobilaznica Omiša

11. Zamolba za održavanje stručnog okruglog stola u Omišu na temu prometne infrastrukture na području Poljica

12. Pismo-odgovor ing. Ivana Vulića gradonačelniku Omiša Ivi Tomasoviću u povodu zatvaranja kanjonskoga dijela ceste D70

13. Zaobilaznica Omiša u svjetlu činjenica

14.a Zahtjev Saveza za Poljica za inspekcijskim nadzorom sigurnosti prometa na području Poljica

14.b Odgovor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Savezu za Poljica

14.c Komentar Saveza za Poljica na odgovor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

15. Dokument: Brza cesta Stobreč-Omiš i cestovna infrastruktura Poljica (promemorija)

16. Prijedlozi za iznalaženje funkcionalnih prometnih rješenja po pitanju izgradnje Omiške zaobilaznice i omiškoga prometnoga čvora

 

IV. – VJERSKI BLAGDANI U POLJIČKIM NARODNIM OBIČAJIMA:

1. U povodu blagdana sv. Mihovila u Zvečanju

2. U povodu blagdana sv. Klimenta

3. Proslava blagdana svetog Nikole u Krilu Jesenicama

4. Na dobro van Božić i Mlado lito!

5. Narodni običaji u Poljicima: Kandalora

6. Prinos Gospin u Zvečanju

7. Blagdan svetog Cvitka Florijana u Zvečanju

8. Uz blagdan Gospe od Anđela

9. Počivala i počivale u Poljicima

 

V. – POLJIČICA – NACIONALNO KULTURNO DOBRO:

1. Poljičica dobila status zaštićenog kulturnog dobra (Slobodna Dalmacija od 6. siječnja 2024.)

2. Poljičica – nacionalno kulturno dobro (prigodna brošura o poljičici)

3. Poljičica bi trebala biti izborni predmet – 1. dio (Slobodna Dalmacija od 1. veljače 2024.)

4. Poljičica bi trebala biti izborni predmet – 2. dio (Slobodna Dalmacija od 1. veljače 2024.)

5. Poljica zaslužuju priznanje kao povijesna regija (Slobodna Dalmacija od 2. veljače 2024.)

6. Poljičica ujedinila Poljičane (portal Dalmacija danas 2. veljače 2024.)

7. Poljička fešta (fb-objava Staroslavenskoga instituta od 2. veljače 2024.)